Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Reactie op EU reguleringskader elektronische communicatiesector

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 19 oktober 2006 18:58 uur

Op dit moment bereidt de Europese Commissie een herziening voor van het huidige reguleringskader voor de elektronische communicatiesector. Eind juni 2006 heeft de Commissie een aantal voorstellen gedaan ten behoeve van deze herziening. Het ministerie van Economische Zaken heeft op 9 oktober jl. de Nederlandse conceptreactie hierop naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het ministerie van Economische Zaken wil graag de mening horen van alle stakeholders over de voorgestelde veranderingen van dit reguleringskader. Een aantal punten in het herzieningsrapport en de conceptreactie hebben direct betrekking op ISP’s, daar gaat het over spam, veiligheid, netneutraliteit en kwaliteitsbeheersing.

Helaas is de mening van de MKB’ers en vooral de K van klein uit MKB slecht vertegenwoordigd. Daarom hierbij aan jullie de vraag wat jullie van de conceptreactie-onderdelen vinden waarvan ik er hieronder een aantal heb geselecteerd. Ik zal waarschijnlijk aanwezig zijn tijdens een seminar over dit onderwerp, dat op 16 november zal plaats vinden in Den Haag, waar vanuit de markt een reactie kan worden gegeven op de conceptreactie, overigens kan ik een ieder aanbevelen om ook een bezoek te brengen aan het seminar. Waarover hier meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven (gratis!).

Wie commentaar heeft op de punten die hieronder staan, zet het in de comments, zodat ik dat kan meenemen in het seminar op 16 november en waarschijnlijk ook daadwerkelijk de punten in de discussie inbrengen! Dus meld jullie commentaar!

Hieronder staan de punten die ik uit de conceptreactie heb geselecteerd. De volledige conceptreactie is hier (PDF) te vinden. De voorstellen van de Europese Commissie zijn hier (PDF) te vinden.

NRI betekent nationaal regelgevende instantie, zoals bijvoorbeeld de OPTA.

63. De voorstellen van de Commissie om de transparantie en vergelijkbaarheid van tarieven te verbeteren zijn een belangrijke stap vooruit. Nederland stelt voor om een zelfde aanpak te volgen voor de verbetering van de transparantie van de kwaliteit van diensten. In ieder geval is het wenselijk dat aanbieders verplicht kunnen worden om hun medewerking te verlenen indien de NRI onafhankelijke derden een centrale meting van de kwaliteit van bepaalde diensten uit laat voeren. 

65. Nederland stelt voor om het verbod op spam uit te breiden. Het moet niet slechts abonnees beschermen, maar alle gebruikers, zodat ook huisgenoten van abonnees en bedrijven worden beschermd. Tevens dient het verbod van toepassing te zijn op netwerken en diensten voor elektronische communicatie die niet openbaar zijn.

66. Spam is een internationaal probleem dat vraagt om een internationale aanpak. Meer samenwerking tussen NRI’s, binnen en buiten de Europese Unie, is noodzakelijk om spam effectief te kunnen bestrijden. NRI’s zouden bijvoorbeeld meer informatie uit moeten wisselen, zodat handhaving beter mogelijk wordt.

67. Nederland stelt voor om het verbod op ongewenste communicatie op een meer algemene wijze te formuleren, zonder daarvoor aan te knopen bij specifieke diensten zoals email of fax. Daarbij moet op een technologieneutrale, functionele wijze worden omschreven welk gedrag verboden is.

68. Open toegang is een belangrijk kenmerk van internet dat behouden moet blijven. Het gaat om open toegang tot internet voor gebruikers en voor aanbieders van diensten via internet. Gebruikers moeten de mogelijkheid hebben om alle sites te bezoeken en diensten af te nemen die via internet worden aangeboden. Aanbieders moeten hun diensten aan alle gebruikers van internet aan kunnen bieden.

69. Nederland deelt de zorg van de Europese Commissie dat de open toegang tot internet in gevaar zou kunnen komen doordat aanbieders van internettoegang de toegang tot bepaalde sites blokkeren of belemmeren, bijvoorbeeld omdat daarmee concurrerende diensten worden aangeboden. Een goed functionerende markt zou hier tegenwicht kunnen bieden. Naar verwachting zullen gebruikers dan overstappen naar aanbieders die wel volledig open toegang tot internet aanbieden. Voor het geval de marktwerking echter onvoldoende mocht zijn om open toegang tot internet te waarborgen is het noodzakelijk om een instrument achter de hand te hebben om open toegang af te kunnen dwingen.

75. Verder is het belangrijk dat aanbieders van internettoegang verplicht worden om gebruikers goed te informeren wanneer zij de toegang tot internet blokkeren of belemmeren. Gebruikers die dat willen kunnen dan kiezen voor aanbieders die wel open toegang tot internet aanbieden.

83. De Europese Commissie stelt voor dat aanbieders van elektronische communicatiediensten bepaalde veiligheidsinbreuken melden aan de NRI. De NRI kan dan op haar beurt het algemene publiek informeren. Verder stelt de Europese Commissie voor dat dienstenaanbieders bepaalde andere veiligheidsinbreuken direct aan hun klanten melden. Nederland stelt voor om beide typen notificatie mogelijk te maken voor alle veiligheidsinbreuken.

88. Nederland stemt in met het voorstel van de Commissie om vast te leggen dat netwerkaanbieders de kosten moeten dragen van het beschikbaar maken van locatiegegevens indien het alarmnummer 112 wordt gebeld. Deze duidelijkheid is nodig om de bestaande impasse bij de invoering van locatiegegevens te doorbreken. Indien deze verplichting echter zou leiden tot een onredelijke belasting, bijvoorbeeld voor aanbieders die nieuwe innovatieve technieken introduceren, moet de NRI een uitzondering op deze regel kunnen maken.

91. Nederland ondersteunt het voorstel om de eisen ten aanzien van netwerkintegriteit uit te breiden van telefonie op vaste locaties naar mobiele en/IP-netwerken. Dat is noodzakelijk om het vertrouwen in de elektronische communicatiesector te versterken. Het is noodzakelijk om een degelijke grondslag voor deze regels in de richtlijnen op te nemen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.