Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Tweede Kamer wil laagdrempelige aangifte van internet criminaliteit

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 25 oktober 2006 17:16 uur

Vorige week werd de volgende motie door Wagner (PvdA) en Gerkens (SP) ingediend en is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. De motie schrijft een laagdrempelige en aantrekkelijke aangiftevoorziening voor internet criminaliteit voor.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de bestrijding van internetcriminaliteit een laagdrempelige en aantrekkelijke aangiftevoorziening onmisbaar is;

constaterende dat de Nationale Recherche niet laagdrempelig aanspreekbaar is voor bedrijven en burgers;

van mening dat er op een gemakkelijke, laagdrempelige wijze aangifte moet kunnen worden gedaan voor dit soort technisch ingewikkelde strafbare feiten;

verzoekt de regering een laagdrempelig, makkelijk toegankelijk en eenduidig loket voor burgers en bedrijven te scheppen om daar aangifte te doen van internet en internetgerelateerde criminaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd verder op scherp gezet door een interruptie van Van Haersma Buma (CDA) die niet zit te wachten op een nieuw bureacratisch orgaan dat zich met de aangiftes zal gaan bezighouden. Wat ook exact de bedoeling van Wagner is, die een centrale en eenduidige aangiftevoorziening wil hebben die zal aansluiten op de al bestaande organisatie.

Een mooie ontwikkeling als je het mij vraagt en nu ook nog te hopen dat er inderdaad nu een centraal punt komt om laagdrempelig en aantrekkelijk aangifte te kunnen doen van internet criminaliteit! De intentie is goed, nu de uitvoering nog!

 

Toevoeging ICTRecht:

Er kan aangifte worden gedaan op grond van de onderstaande artikelen (selectie).

Misdrijven tegen de openbare orde (Wetboek van Strafrecht):

Artikel 138a: computervredebreuk/hacken
Artikel 138b: (D)dos aanvallen, verspreiding van virussen

Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht (Wetboek van Strafrecht):

Artikel 161sexies: het opzettelijk vernielen van een geautomatiseerd werk
Artikel 161septies: schuld aan het vernielen van een geautomatiseerd werk

Vernieling of beschadiging (Wetboek van Strafrecht):

Artikel 350a: het opzettelijk vernielen van computergegevens
Artikel 350b: schuld aan het vernielen van computergegevens

De wetteksten kunnen jullie vinden op: http://wetten.overheid.nl

Als je aangifte doet op grond van één of meer van de bovengenoemde artikelen, zorg dan voor een goed dossier met daarin alle gegevens over bijvoorbeeld het opzettelijk vernielen van computergegevens. Denk hierbij aan e-mails, logfiles etc.

Oberon, 26 oktober 2006 10:31 am

En dan doe je die aangifte? En dan?

Arjan Bijnen, 26 oktober 2006 11:48 am

@Oberon: Dan wordt er niets mee gedaan uiteraard ;-).

ICTRecht, 26 oktober 2006 2:01 pm

Daar ben ik het niet mee eens.
Je moet zo'n aangifte wel voorbereiden. Ik zal bovenstaand bericht aanvullen.

Arnout Veenman, 26 oktober 2006 7:07 pm

Mijn dank voor je waardevolle aanvulling ICTRecht!

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.