Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

ISPam.nl verliest hoger beroep over WOB SIDN-staffelkortingen

  • Door
  • Veenman
  • geplaatst op
  • 23 april 2013 12:01 uur

ISPam.nlAan de juridische procedures over het WOB-verzoek dat ISPam.nl ruim drie jaar geleden deed om de documenten over de klacht die bij de NMa was ingediend over de staffelkortingen van de SIDN oven tafel te krijgen, is een einde gekomen. Afgelopen woensdag heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep geoordeeld dat de NMa terecht het conceptbesluit waarin de klacht over SIDN zou worden afgewezen niet openbaar heeft gemaakt.

Samengevat stelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat het conceptbesluit dat was opgesteld door de ambtenaren van de NMa en waarvan telefonisch aan Stichting ISP Belang was bekendgemaakt dat het voornemen bestond om de klacht die door ISP Belang was ingediend af te wijzen, nog niet betekent dat het conceptbesluit een definitief karakter had gekregen. Volgens de Afdeling had de motivering in het conceptbesluit ook geen definitief karakter, omdat de mededeling aan ISP Belang enkel een voorgenomen besluit was.

Ook het feit dat de ambtenaren van de NMa graag hadden willen zien dat het besluit overeenkomstig hun conceptbesluit zou zijn genomen én dat de inhoud van het besluit, namelijk de voorgenomen afwijzing, aan ISP Belang was bekend gemaakt, verandert volgens de Afdeling niet het feit dat het conceptbesluit ten behoeve van ‘intern beraad’ was opgesteld en ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ bevat.

Wel heeft het hoger beroep opgeleverd dat de NMa tijdens de zitting erkend dat het voornemen bestond om de klacht van ISP Belang over de staffelkortingen van de SIDN af te wijzen. Daarmee is dus weleens waar niet duidelijk geworden welke motivatie daar aan ten grondslag ligt, maar wel dat volgens de NMa de staffelkortingen van SIDN niet in strijd met het mededingingsrecht zijn.

Nu de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, als hoogte bestuursrechter heeft gesproken zal het conceptbesluit definitief niet openbaar worden gemaakt. Wel is tijdens de zitting tijdens het hoger beroep door de NMa erkent dat er inderdaad een voornemen tot afwijzing van de klacht over de staffelkortingen van de SIDN was. Dit is ook met zoveel woorden in de uitspraak te lezen. Gezien daarbij ook door de ambtenaar werd bevestigd dat de kans dat er anders zou zijn beslist indien er een definitief besluit was genomen.

Daarmee zullen we, totdat een andere partij een klacht over de SIDN indient, niet weten waarom de NMa (tegenwoordig ACM) vindt dat de staffelkortingen van de SIDN niet in strijd met het mededingingsrecht zijn en mogelijk staat er ook in het conceptbesluit een bredere beschouwing over de positie van de SIDN. Al zullen we dat dus waarschijnlijk nooit te lezen krijgen. Het is daarom erg jammer dat het toenmalige bestuur van ISP Belang de klacht over de SIDN had ingetrokken.

De volledige uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State is hier te lezen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.