Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Rechter: Ecatel moet ruim 100.000 euro aan Datahouse betalen

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 8 mei 2013 08:17 uur

ecatelDe kantonrechter in Den Haag heeft Ecatel eind maart veroordeeld om aan Datahouse een bedrag van ruim 100.000 euro aan achterstallige huur te betalen. Dit bedrag is Ecatel verschuldigd voor de huur van datavloer in Datahouse Alphen aan den Rijn. Door de rechter werd het verweer van Ecatel dat de huurovereenkomst was opgezegd (en daarna ook ontruimd) in verband met wanprestatie van Datahouse gepasseerd.

Op het eerste gezicht lijkt het vonnis een eenvoudig geschil over de rekening, maar er is meer aan de hand. Allereerst was de overeenkomst door Ecatel oorspronkelijk met Grafix gesloten. Door Datahouse werd gesteld dat de overeenkomst met Ecatel was overgenomen door Datahouse. Tijdens een rechtszitting erkende Datahouse echter dat er inderdaad geen cessie-akte was opgesteld, waardoor er feitelijk geen contractsovername had plaatsgevonden. Echter omdat Ecatel vanaf het moment dat Datahouse de dienstverlening van Grafix overnam de huurpenningen en kosten voor het stroomgebruik ook aan Datahouse betaalde, is de overeenkomst tussen Datahouse en Ecatel door de laatste volgens de rechter wel erkend.

Daarnaast stelde Ecatel de huurovereenkomst – die een looptijd had tot 1 april 2012 – had opgezegd per 25 maart 2011 vanwege wanprestatie aan de kant van Datahouse. De achtergrond van deze wanprestatie was: “onder meer omdat Datahouse de afspraken betreffende het 1 op 1 doorberekenen van de elektriciteitskosten niet is nagekomen”. Dit argument werd door de rechter echter resoluut van tafel geveegd omdat deze afspraak volgens de rechter helemaal niet bestaat:

In dit verband wordt nog overwogen dat Ecatel zich heeft beroepen op een mondelinge afspraak tussen partijen die erop neer kwam dat Grafix de elektriciteitsprijs ‘1 op 1’ zou doorberekenen aan Ecatel. Dat deze afspraak niet bestaat, volgt reeds uit het standpunt door Ecatel ingenomen in haar e-mails aan Grafix waarin zij haar wens om de huurprijs te verlagen naar voren brengt (e-mails van 12 oktober 2009 en nadien). Hierin spreekt Ecatel niet over het 1 op 1 doorberekenen van de elektriciteitsprijs (hetgeen toch voor de hand had gelegen als sprake was van de door haar gestelde afspraak hieromtrent), doch slechts over het verlagen van de elektriciteitsprijs in verband met een gestelde verlaging van de elektriciteitsprijs door de energieleverancier.

Een tegenvordering in verband met een schadeclaim van 13.612,09 euro in verband met stroomuitval in Datahouse Alphen a/d Rijn in januari 2010 wordt door de rechter geweigerd, omdat Ecatel geen enkele onderbouwing van de schade heeft overlegd. De rechter overweegt op dit punt:

Zij heeft echter geen bewijs overgelegd van de onderhavige schade, welk bewijs bijvoorbeeld had kunnen bestaan in overgelegde facturen van reparatie van de beweerdelijk beschadigde apparatuur of facturen van de vervangende apparatuur. Nu ieder bewijs ontbreekt, wordt dit in reconventie gevorderde bedrag afgewezen.

De rechter komt tot de slotsom dat de huurovereenkomst van Ecatel met Datahouse pas per 1 april 2012 was afgelopen. Om die reden wordt Ecatel veroordeeld om de huurpenningen tot die tijd te voldoen ondanks het feit dat het de datavloer al een jaar daarvoor ontruimd had, wat neerkomt op een bedrag van 97.934,74 euro plus wettelijke rente. Daarnaast moet ook nog 4.513,17 euro aan proceskosten door Ecatel worden betaald.

Het volledig vonnis dat goed leesbaar is, is  hier te lezen (pdf).

Peter, 8 mei 2013 11:12 am

Ik ben wel benieuwd of Datahouse de racks van Ecatel ook tot 1 april dit jaar leeg heeft laten staan...

Rolf, 8 mei 2013 11:53 am

Ik ben benieuwd of ze dit bedrag wel kunnen betalen. Overigens gek dat Ecatel voor de rechter niet harder op de overgang van Grafix naar Datahouse heeft openbaard. Grafix dat op rand van faillissement stond en contracten die plots uit andere BVs werden gefactureerd.

Datahouse Spijkenisse en Datahouse Capelle zijn al kapot gegaan. Welk DC volgt?

Andy Cap, 8 mei 2013 1:33 pm

Onbegrijpelijk dat er nooit een artikel op ispam heeft gestaan over de 1.3 miljoen schuld van Datahouse aan Zandvoort Racecircuit.
Lijkt erop dat ispam goed garen wil spinnen uit Ecatel.
Het lijkt er ook op dat de rechter in zijn vonnis heeft bepaald dat Ecatel 12 maanden huur moet betalen terwijl zij over die periode geen gebruik hebben gemaakt van de (slechte) diensten van Datahouse.
Mijn vermoeden is dat Ecatel in hoger beroep alsnog in het gelijk wordt gesteld.
Ook rechters hebben wel eens een off day blijkt uit het vonnis.
Persoonlijk werns ik Ecatel alle goeds toe in hun strijd tegen Datahouse, wat synoniem staat voor alles wat slecht is in deze datacenter branche.

Arnout Veenman, 8 mei 2013 1:41 pm

Andy Cap, het vonnis is als je het mij vraagt juist vrij helder en ik zie er (als jurist) ook geen leemtes in. Al ben ik benieuwd waarom je wel denkt dat Ecatel in hoger beroep (komt dat er?) in het gelijk zal worden gesteld? Je vraag ook waarom we nooit aandacht hebben besteed aan een fikse schuld die Datahouse aan een leverancier heeft. Dit is de eerste keer dat ik daar over hoor. Indien je daar meer informatie over hebt, dan ontvang ik die graag op ons redactie e-mail adres.

Andy Cap, 8 mei 2013 2:26 pm

Over de schuld aan Race circuit Zandvoort hoef je alleen maar het Quote magazine open te slaan, staat er overduidelijk aangemeten, als ene jurist aan de ander.
Overigens zou het je sieren als je het door fouten doorspekte vonnis van deze rechter nog eens goed onder jouw loep nam. Tussen Datahouse en Ecatel waas geen overeenkomst tot stand gekomen. De rechter heeft een pro forma overeenkomst als juist aangenomen terwijl bekend is dat dezelfde overeenkomst door Grafix bij monde van Marco van G. werd verworpen. ZXie hiervoor de bijgeleverde stukken.
De tweede pro forma overeenkomst is door Ecatel teruggebracht tot een periode van 2 jaar, daar heeft de rechter overheen gelezen. Onbegrijpelijk maar waar.
Als laatste weet ik dat Ecatel in feite een niet bestaande entiteit is en het ook mij een raadsel is dat zij in hoger beroep gaat. Waarschijnlijk omdat de rechter de tegenclaim geheel van tafel heeft geveegd.
Interessant, maar nogmaals: waarom geen heftige artikelen over Datahouse en haar schimmige praktijken, waaronder het doorverkopen van datacenter eigendommen via marktplaats, en wat is er gebeurd met het geld dat door Belgacom aan Datahouse is gegeven om in Belgie de boel op te knappen (een paar aan euro), huurpenningen die juist zij niet betalen.
Met mij zien velen een goed artikel over bovenstaand tegemoet.
NB. Een aantal jaren geleden was Datahouse volop aanwezig op de ISP Kartcompetities, waarom nu ineens NIET meer?

Arnout Veenman, 8 mei 2013 3:34 pm

Uit het vonnis blijkt duidelijk dat er maar één ondertekent document is en dan is een overeenkomst van drie jaar. Verder overweegt de kantonrechter: "De stelling van Ecatel dat mondeling een huurovereenkomst van 2 jaar is overeengekomen, vindt zijn weerlegging in het volstrekt ontbreken van een verwijzing naar deze beweerde mondelinge overeenkomst.". Keurig volgens de hoofdregel dat wie iets stelt, dat ook zal moeten bewijzen.

Wat bedoel jet met het feit dat Ecatel een niet-bestaande entiteit is? Een rechtspersoon is natuurlijk sowieso een juridische fictie, maar Ecatel LTD is ooit opgericht, ingeschreven bij de KvK, heeft met Grafix/Datahouse een contract gesloten, apparatuur in eigendom gehad en is ook als procespartij opgetreden én heeft zich niet beroepen op het feit dat zij als entiteit niet bestaat. Dus wat bedoel je met het feit dat Ecatel als entiteit niet bestaat?

Andy Cap, 8 mei 2013 6:34 pm

Er was een mondelinge overeenkomst voor twee jaar, die door Grafix werd gewijzigd naar drie jaar. Met een stilzwijgende verlenging van drie jaar. Ecatel wijzigde punten in de proforma overeenkomst waar Grafix het niet mee eens was.
Een nieuwe proforma overeenkomst werd door Grafix aan Ecatel gestuurd, met de stilzwijgende verlenging terug gebracht naar 12 maanden, geheel naar voorstel van Ecatel, waar de rechter in meeging, maar ook door Ecatel de overeenkomst periode teruggebracht van drie naar twee jaar (waarvan akte), blijkens de stukken. De rechter heeft die laatste wijziging niet meegenomen, over het hoofd gezien of anderszins ?
In hoger beroep zal een en ander NIET over het hoofd gezien worden omdat het in hoger beroep het uitgangspunt van juist het hoger beroep zal zijn.
Bovendien zal in hoger beroep Grafix moeten aantonen hoe het een getekende pro forma overeenkomst heeft, waarvan Ecatel in het bezit is van een overeenkomst, met wijzigingen aangebracht die alleen door Ecatel is getekend. Ik heb vernomen dat de rechter dit niet begreep en vervolgens gGrafix verweet de eerste pro forma overeenkomst te hebben verworpen, terwijl in vonnis de rechter vast hield aan het door Grafix verworpen contract.
Rest nog te zeggen dat Ecatel nimmer een overeenkomst had met Datahouse.
Inzage in de bijlagen van de hele zaak zouden ook jou wel eens tot andere gedachten kunnen brengen al twijfel ik aan jouw oprechtheid en zeker aan jouw onpartijdigheid, zeker als he een site als ispam runt en niet op de hoogte gebracht wenst te worden van de schimmige zaken die Datahouse omringen.
Ik meen zelfs te weten dat ispam op de hoogte is gebracht van allerlei duistere zaken en het bericht niet heeft geplaatst, omdat men dacht dat het van Ecatel afkomstig was waarschijnlijk.
Kijk in Quote Magazine, de 500 editie en huiver ! Succes.

Arnout Veenman, 8 mei 2013 6:54 pm

Interessant punt. Ik kan dat niet direct uit het vonnis halen, maar er was wel evident gesteggel over welke contractuele bepaling gold. Als je me die bijlagen wilt sturen, graag. Ik ben heel benieuwd. Over hoe ik hier in sta: Ecatel vind ik geen frisse partij, vanwege de enorme aantrekkingskracht op partijen die niet al te frisse zaken (zoals KP) hosten en ook de niet al te voortvarende aanpak om daar iets aan te doen (zie ook dit artikel: http://www.ispam.nl/archives/32689/rechtbank-den-haag-verplicht-ecatel-18-namaakwebsites-offline-te-halen/ en top-notering in talloze lijsten over bulletproofhosters). Dat moet zo snel mogelijk stoppen, want dat geeft onze branche en heel Nederland een slechte naam. Echter wil ik een verhaal zo zuiver mogelijk opschrijven en daarbij probeer ik zoveel mogelijk aan waarheidsvinding te doen. Het maakt mij daarbij niet uit of je een heilige bent of een veroordeelde misdadiger. Iedereen krijgt dezelfde behandeling!

Salvatore fiorenza, 8 mei 2013 9:16 pm

Beste andy,
Ik nodig jou en de geinteresserden voor een meeting bij datahouse als jullie opheldering willen op enige vrqgen. Tenslotte is heel makkelijk om zomaar ... Te schrijven over datahouse. Wie ben je eigenlijk en wat heb ik jou/datahouse gedasn dat je zo schrijft ? Je mag mij gerust bellen. Gr salvatore

Andy Cap, 8 mei 2013 9:30 pm

Zonder persoonlijk te worden wens ik te melden dat uit jouw reactie blijkt dat je meer bezig bent met een kruisvaart tegen Ecatel dan bezig te zijn als journalist óf jurist.
Ik weet dat Ecatel de KP zaken afhandelt zoals voorgeschreven door Nederlandse wetgeving, dat Ecatel malware behandelt zoals ieder andere internet service provider en dat Ecatel bovenal een gewaardeerde entiteit is wanneer je rondvraagt bij instanties zoals de KLPD. Ecatel geeft de branche geen slechte naam, mensen zoals jij die maar blijven aandringen op het einde van het bedrijf zorgen ervoor dat Ecatel een groeiende provider is juist in dat deel van de markt waar jij evenzeer als ik zou willen dat het niet langer bestond.
Je dwaalt echter af door b.v. het ex parte vonnis te noemen in een reactie op het door jou gekozen onderwerp Datahouse versus Ecatel. Je begon zo goed. Je haalt er KP bij zonder te weten wat er werkelijk speelt.
Als je werkelijk meer zou willen weten en echt aan waarheidsvinding zou willen doen, kom dan met de hele gang van zaken omtrent Datahouse en publiceer alle artikelen die in reacties zijn toegestuurd en die je niet hebt geplaatst.
Niet door mij gestuurd overigens, ik observeer alleen maar, maar wel vanuit een positie niet voor iedereen toegankelijk.

Arnout Veenman, 8 mei 2013 10:12 pm

Volgens de wet optreden tegen onrechtmatige inhoud, daarom moest SNB-React een ex-parte bevel halen, ondanks toezegging na toezegging door Ecatel dat de websites offline zouden worden gehaald?!

Uit het ex-parte bevel:
[quote]58. Ten aanzien van de overige Merkhouders werden de sommatiebrieven verstuurd door React. Een eerste sommatiebrief werd verstuurd op 12 februari 2013, waarin Ecatel werd gewezen op het inbreukmakende karakter van de Counterfeit Websites. In deze sommatiebrief werd Ecatel tot 19 februari gegund om (onder andere) toegang tot de Counterfeit Websites te blokkeren. Pas op 19 februari 2013 reageerde Ecatel en zij suggereerde tijdens een telefonisch overleg dat zij in de toekomst zou meewerken, mits zij zij naast de domeinnamen van de websites ook de IP-adressen zou verkrijgen.
59. Op 20 februari 2013 werd Ecatel in het bezit gesteld van een overzicht van domeinnamen en corresponderende IP-adressen. Op verzoek van Ecatel werd op 22 februari 2013 nog een tweede versie van deze sommatiebrief verstuurd in ‘Word-formaat’, opdat Ecatel daarmee kon ‘knippen en plakken’. De heer [y] van React heeft nog aangeboden om ten overvloede een ‘knip-en-pdf-versie van hetzelfde bestand te sturen, maar de heer [x] van Ecatel verzekerde dat dat toch echt niet nodig was en voegde daaraan toe: “Docx werkt altijd !”.
60. Ook aan de sommatiebrieven die werden verstuurd door React gaf Ecatel uiteindelijk geen gehoor. Alle websites zijn onverminderd bereikbaar via hetzelfde IP-adres als ten tijde van de eerste sommatiebrief.
61. Omdat Ecatel op 20 maart de websites nog niet verwijderd had is zij op die dag door de raadslieden van Eiseressen op de hoogte gesteld van het feit dat overgaan zou worden tot juridische maatregelen (productie 26J).[/quote]

peter v bonsing, 8 mei 2013 10:24 pm

Geen idee wat er gaande is maar datahouse begeeft zich alleen op hete grond denk ik. Maar daar zullen ze zelf wel achter komen vermoed ik. Veel success heren!

Andy Cap, 9 mei 2013 7:39 am

Allereerst wederom aan Arnout de journalist,
Wat heeft een ex parte vonnis te maken met een schuld aan Datahouse ? Je hebt maar een ding in gedachte en dat is Ecatel afbranden, moet je vooral mee doorgaan, uiteindelijk denk ik dat je aan het kortste eind trekt omdat je journalistiek gezien helemaal verkeerd bezig bent tenzij je 12 jaar oud bent. Om stukken uit een ex parte vonnis naar boven te halen in een topic over Datahouse versus Ecatel bewijst jouw partijdigheid. Probeer eens wederhoor bij Ecatel (voorzover die partij bestaat) te plegen.

Aan Salvatore gaarne het volgende,
Het wordt zeer op prijs gesteld dat je mij en deze Arnout bij jullie ten kantore uitnodigt. Op dit moment heeft dat weinig zin, Arnout is bevooroordeeld, mij kan het verder weinig schelen wat er verder met Ecatel of Datahouse gebeurt.

Ik heb alleen gereageerd op het feit dat een quasi journalist en zich ook nog jurist noemende reporter zoveel onzin opschrijft, zo van het onderwerp afwijkt en denkt het vonnis gelezen te hebben zonder de papieren ingezien te hebben, een partij de grond in wenst te drukken zonder ooit met ze gepraat te hebben. Zonder enige onderzoek te hebben gepleegd, alleen maar twee dagen later het nieuws van anderen over nemen, gaat er eens zelf op uit. Onderzoek Ecatel, onderzoek Datahoouse Ik heb de papieren wel ingezien en kom tot de conclusie dat Ecatel in hoger beroep een meer dan sterke zaak zou hebben. Het lijkt er gewoon op of die rechter vonnis heeft gewezen terwijl hij aan de coke zat of dronken was.

Aan Peter vraag ik:
Wat bedoel je met Datahouse zich op hete grond begeven ? Heb je ook onderzoek gepleegd en ben je tot een merkwaardige conclusie gekomen of verwijs je naar mijn beschuldiging dat iSpam ook eens wat dieper zou moeten graven in de zaakjes van Datahouse in plaats van telkenmale Ecatel aan het kruis te nagelen ? Interessant om daar meer over te vernemen.

peter v bonsing, 9 mei 2013 11:43 am

Hallo andy Cap.


Wat ik probeer te zeggen is.. datahouse is uiteindelijk verliezer.. Op alle vlakken.
Iedereen weet dat datahouse slechte diensten levert, dit is makkelijk aan te tonen door Ecatel als ze echt schade hebben geleden (buiten het feit wat hier al reeds besproken is).

De NL-IX is niet voor niks bij alle datahouse locaties opgestapt en enkele grote partijen zijn niet voor niks bij ze weggegaan (waar ecatel er 1 van is), ook heeft datahouse niet voor niks al 2
locaties moeten opdoeken.


Geen enkel normaal bedrijf wil nog diensten van datahouse afnemen, ze kunnen wel leuk op deze manier proberen te adverteren op ispam maar nieuwe professionele klanten krijgen
ze toch niet meer. Welke partij wil er nou diensten afnemen bij een bedrijf dat zo slecht staat aangeschreven? Alleen budget coloknaapjes die weinig en slecht betalen.

Na datahouse hun acties

- veel stroomuitval in hetverleden
- veel koelproblemen (ik weet hoe warm het was in alphen ten tijde dat ecatel klant was, het was er erggg heet achterin pop1).
Een ex klant van datahouse heeft zelfs nog een site opgericht 2 jaar terug ofzo? datacrap.nl. Kijk ik vind het niet goed dat iemand zo'n site bouwt maar het zegt natuurlijk wel iets over je bedrijf! als je (ex)klanten hebt die dit doen dan is er toch echt iets serieus mis.
Verder Klopt het natuurlijk niet dat ecatel bovenaan in die toplijsten staat (arnout veenman de schrijver, jij hebt het over meerdere toplists maar ik kan er eigenlijk maar 1 opnoemen.). Verder omdat je er allerlei andere zaken bij haalt die inrelevant zijn. heb ik het idee dat jij een beetje bevooroordeeld bent. Anders had je op zijn minst wederhoor bij ecatel kunnen halen. Dat je dit niet doet is onprofessioneel in mijn mening,Desnoods had je ze alleen gevraagd of ze in hoger beroep gaan tegen de uitsptaak.

Andy Cap, 9 mei 2013 12:20 pm

Beste Arnout,

Na alle expliciete inbreng waaronder een deel van het ex parte vonnis is het wellicht geen gek idee om de volgende link eens goed te bekijken al ben ik er allang van overtuigd dat het bericht jou zeer bekend voor komt maar datje te bang bent om het te plaatsen of er op in te gaan.

http://s22.postimg.org/wbxdyj4gx/datahouse_betaald_niet_page_001.jpg

Peter, 10 mei 2013 9:53 pm

Zeg Andy (Reinier en/of Bap), wellicht dat we de aandacht even bij het onderwerp kunnen houden. Al vermaak ik me best wel. De ene cowboytoko die met de ander overhoop ligt.

Andy Cap, 14 mei 2013 12:46 pm

Peter,

Je conclusie (Reinier en/of Bap) gaat hier niet op.
Ik schreef al eerder dat ik vanuit een zeer geprivilegieerde positie de zaak observeer.
Het lijkt mij fair beide partijen, Ecatel en Datahouse, geen cowboytoko's te noemen. Waar hebben zij dat aan verdiend ?
Die opmerking kan alleen vanuit ispam komen, een medewerker of Arnout zelf. Zeer voorzichtig gebracht want ispam is bevooroordeeld en zou het liefst alleen Ecatel een cowboytoko willen noemen blijkens de eenzijdige berichtgeving (NB ik observeer alleen maar, niet vergeten).....
Dat gezegd hebbende, inderdaad zou bij het onderwerp blijven de juiste instelling zijn geweest, Arnout !

Tonnie, 24 mei 2013 11:12 pm

Maargoed... is Ecatel, die volledig gelijk heeft en hier niet goed word behandeld (volgens Andy Cap) ondertussen in hoger beroep gegaan of hebben ze betaald... (of is t meer dat je van een kale kip niet kan plukken :P )

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.