Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

NL IGF 2013 was nauwelijks een forum te noemen (opinie)

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 19 juni 2013 08:15 uur

nligfVorige week vond het NL IGF (Nederlandse Internet Governance Forum) plaats in Den Haag. Er stond dit keer weer een aantal interessante onderwerpen op de agenda, zoals hoe we moeten omgaan met de hackende overheid, hoe er wordt samengewerkt bij de bestrijding van cybercrime en specifiek voor jongeren was er de vraag hoe zij tegen online auteursrecht en privacy aankijken.

Het zijn belangrijke onderwerpen die serieuze aandacht verdienen en waar goed over gedebatteerd moet worden om vanuit Nederland input te leveren aan het IGF dat later dit jaar in Bali plaatsvindt. Echter was de NL IGF nauwelijks een debat te noemen, maar vooral een discussie tussen de uitgenodigde panelleden met de andere aanwezigen als toehoorders.

Paneldiscussie
De eerste sessie waarbij ik aanwezig was ging over de publiek-private samenwerking bij de bestrijding van cybercrime. Dat leidde tot een interessante paneldiscussie tussen vertegenwoordigers van de ACM, NCSC, SIDN en XS4ALL van drie kwartier. De aanwezigen in de zaal kwamen er echter niet aan te pas. Aan het einde van de discussie merkte Wout de Natris, die als moderator optrad, bij dit onderwerp dat er ‘nog ruimte was voor een of maximaal twee vragen uit de zaal’, uiteindelijk werden dat zelfs drie vragen aan de panelleden.

Van een forum was totaal geen sprake, er was een non-stop discussie geweest tussen de vier vertegenwoordigers van de vier organisaties in het panel. Deze hadden net zo goed met zijn vieren in een kamer kunnen discussiëren zonder publiek. De rol van de aanwezigen in de zaal was vrijwel geheel passief als toehoorder. Je kan een dergelijke setting op veel manieren duiden, maar een forum waarbij iedereen kon mee praten en zijn standpunt kan inbrengen, dat was het absoluut niet. In hoeverre daarom ook kan worden gesteld dat uit de paneldiscussie het “Nederlandse standpunt” voor de IGF in Balie kan worden bepaald lijkt me daarom op zijn minst problematisch.

De tweede sessie waarbij ik aanwezig was over het waarborgen van de Nederlandse waarden op het globale internet, was wel een open debat. In dat debat ging het weleens waar vooral tussen een kleine groep personen, maar iedereen had tenminste de mogelijkheid om inbreng te leveren. Wel merk je dat voor een dergelijke debat er meer tijd nodig is en er ook een duidelijke stelling moet zijn waar op kan worden gereageerd. In dit geval waren er wel vier bullets op een Powerpoint-presentatie, maar dit waren algemene (Nederlandse) waarden en geen duidelijke stellingen op de wijze waarop Nederland hier mee om moet gaan.

Uit de samenvatting achteraf van de andere vier sessies die waren gehouden en gesprekken die ik tijdens de borrel had met andere aanwezigen, bleek dat de vier andere sessies die ik niet had bijgewoond, gezien er twee rondes van drie gelijktijdige sessies waren, dat veel van de andere sessies gingen zoals de eerste waar ik zelf in aanwezig was. Er was vooral sprake van paneldiscussie, waarbij de rol van de aanwezigen in de zaal beperkte was.

Geen forum
De NL IGF was daarom nauwelijks een open forum te noemen. Dat is jammer en een gemiste kans, want er waren zoveel verschillende professionals aanwezig van talloze organisaties en met verschillende achtergronden, met stuk voor stuk interessante opvattingen en visies, die nu vermoedelijk enkel buiten het officiële programma om, zoals tijdens de borrel onderling gedeeld zijn.

Het ronkende nieuwsbericht dat de NL IGF-organisatie op de website heeft geplaatst, over het succes van deze editie van de NL IGF en dat ‘Ruim 100 professionals uit overheid, bedrijfsleven en intermediaire organisaties en jongeren debatteerden op 13 juni mee over de toekomst van internet tijdens het NL IGF Event’, klopt – ondanks de goede bedoelingen van de organisatie – totaal niet. Het waren vooral enkele vooraf uitgenodigde panelleden die de Nederlandse mening voor de IGF in Bali samen mochten vormgeven.

De opzet van de NL IGF moet daarom wat mij betreft anders. Nadat de volwassenen hun sessies hadden, volgde om 18:00 uur het jongerendebat. Daar was ik zelf niet bij, maar uit een foto van het jongerendebat maak ik op dat de jongeren daar wel met elkaar in debat gingen en ook in een lagerhuis opstelling zaten. Ze zaten niet in rijen achter elkaar, maar tegenover elkaar en konden elkaar aankijken tijdens het debat. Ik vermoed dan ook dat de jongeren wel echt met elkaar in debat zijn gegaan en op die manier wel met zijn allen gezamenlijk een Nederlands (jongeren) standpunt hebben bepaald dat niet uit de koker komt van enkele vooraf uitgenodigde aanwezigen, maar dat echt uit hun midden komt.

Dialoog
Het NL IGF is een prachtig initiatief met een belangrijk doel en de uitkomsten van het forum worden gebruikt om beleid op te baseren. Omdat de uitkomsten worden gepresenteerd als het resultaat van een dialoog tussen allen die willen meepraten, is het zo belangrijk dat dit ook echt het geval is. Beleidsmakers baseren hier namelijk hun beleid op en nemen die ook mee naar de IGF die dit jaar in Bali plaatsvindt.

Het is daarom belangrijk dat een volgende editie van de NL IGF wel (veel meer) ruimte biedt tussen debat tussen allen die mee willen praten en niet alleen vooraf uitgenodigden. Tijdens Nederlandse bijeenkomsten voorafgaand aan de WSIS (World Summit on the Information Society) in 2005 die eveneens door ECP.NL werden georganiseerd (zoals deze, waarbij ik destijds zelf ook aanwezig was), werd stevig door alle aanwezigen gedebateerd. Nu 8 jaar later moet dat toch ook kunnen? Indien dat niet gebeurt, is de NL IGF een schijnforum dat enkel dient als een facade waarachter de meningen van enkele partijen schuil gaan die anders toch wel gehoord worden.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.