Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Reclame Code Commissie tikt hostingbranche op de vingers

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 12 juli 2013 08:06 uur

Reclame Code CommissieHet afgelopen jaar hebben er minimaal drie zaken bij de Reclame Code Commissie gediend, waarbij een hoster betrokken was en de klacht over de reclame uiting van de hoster gegrond werd verklaard. In alle gevallen ging de klacht over het feit dat er door de hoster prijzen exclusief btw zijn genoemd én een keer ging het óók over de spreekwoordelijke kleine lettertjes. De zaken gaan weliswaar over individuele hosters, maar feitelijk was het de hostingbranche als zodanig die op de vingers getikt werd.

Hostnet en TransIP
In 2012 waren er een tweetal zaken bij de RCC tegen Hostnet en TransIP. In beide zaken ging het enkel om het feit dat beide hosters in de prijzen op hun websites en in hun reclame uitingen exclusief btw vermelden. In beide zaken die op dezelfde dag werden behandeld, was het verweer van de hosters dat het merendeel van de concurrenten ook prijzen exclusief btw naar klanten communiceert. Het zelf wel noemen van prijzen inclusief btw zou daarom een concurrentienadeel voor hun betekenen. Door TransIP werd ook aangevoerd dat het bedrijf zich voornamelijk richt op de zakelijke markt.

De RCC was echter niet onder van de argumenten en kwam in twee losse uitspraken tot het oordeel dat beide bedrijven met hun reclame uitingen in strijd met de wet hebben gehandeld, omdat er respectievelijk met het aanbod ook op particulieren wordt gericht dan wel particulieren ook gebruik kunnen maken van het aanbod. Om die reden waren de reclame uitlatingen van beide bedrijven in strijd met artikel 38 Wet op de Om­zetbe­lasting 1968, dat voorschrijft dat prijzen inclusief btw moeten worden genoemd.

In de zaak tegen TransIP wordt niet alleen het bedrijf zelf op de vingers getikt, maar ook de hostingbranche als zodanig:

3) Naar aanleiding van het uitdrukkelijke beroep door adverteerder op het feit dat, naar zij voldoende aannemelijk heeft gemaakt, concurrenten in vergelijkbare uitingen op inter­net eveneens prijzen zonder BTW noemen terwijl consumenten ook op die uitingen kunnen rea­geren, overweegt de voorzitter dat blijkbaar sprake is van de situatie dat binnen de des­be­treffende branche een onjuiste opvatting bestaat omtrent de verplichtingen die bij de hier ge­noemde uitingen gelden. Dit kan echter niet tot het oordeel leiden dat sprake is van een toe­laatbare han­delspraktijk en evenmin afdoen aan het feit dat adverteerder op grond van het voorgaande dient te worden aanbevolen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

4) De voorzitter gaat overi­gens ervan uit dat de branche kennis neemt van deze uitspraak en zijn reclame-uitingen vervolgens zal aanpassen, mede gelet op het feit dat overtreding van artikel 38 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 strafbaar is gesteld bij artikel 42 van de­zelfde wet en derhalve een economisch delict betreft. Op grond van dit laatste kan aan ad­verteerder geen termijn worden gegund waarbinnen de aanbeve­ling dient te zijn opgevolgd.

Zowel Hostnet als TransIP weigerden hun reclame uitingen aan te passen en werden daarom door de RCC op de zogenaamde “non-compliant”-lijst van 2012 geplaatst, van bedrijven die weigeren zich aan de uitspraken van de RCC te houden.

Strato
Twee maanden geleden is er opnieuw een hoster op de vingers getikt door de RCC. In dit geval gaat het om het Duitse Strato. Ook hierbij gaat het om het feit dat Strato prijzen exclusief btw vermeld, maar ook het feit dat het in een advertentie enkel in de (te) kleine lettertjes vermeld welke prijs zal gelden wanneer de initiële contractstermijn is afgelopen. Door Strato werd aangevoerd dat 75% van de concurrenten ook prijzen exclusief btw vermeld en dat de kleine lettertjes, groot genoeg waren. De RCC kwam echter ook hier tot de conclusie dat ook Strato prijzen inclusief btw moet vermelden en de kleine lettertjes waren te klein en daardoor was de reclame uiting van Strato ook nog eens misleidend.

De hele hostingbranche
In deze drie zaken zijn het drie (grote) hosters die door de RCC op de vingers zijn getikt, maar feitelijk wordt de hele hostingbranche op de vingers getikt, zoals ook blijkt uit de uitspraak van de voorzitter in de zaak tegen TransIP. Uit eigen onderzoek van ISPam.nl dat we later zullen publiceren, blijkt dat het percentage van de hosters dat prijzen exclusief btw vermeld inderdaad in de buurt van de 75% ligt.

Gezien de stevige concurrentie in de hostingbranche is het logisch dat individuele hosters niet zomaar hun prijzen inclusief btw zullen gaan vermelden, gezien het daaraan verbonden concurrentienadeel. Een paar uitspraken van de RCC zullen daar geen verandering in brengen, daar is meer voor nodig. Hosters zouden bijvoorbeeld kunnen afspreken massaal vanaf een bepaalde dag hun prijzen (standaard) inclusief btw te gaan tonen. De vraag is alleen of het mededigingsrecht dat toelaat. Tot er een dergelijke oplossing is gevonden, houden hosters elkaar in de houdgreep en zal het standaard blijven in de hostingbranche om prijzen exclusief btw te vermelden, een enkele (positieve) uitzondering daargelaten.

Wouter, 12 juli 2013 8:52 am

Waarom is een incl. BTW vermelding positief? Bij ons is meer dan 95% zakelijke klant, die zitten helemaal niet op incl. BTW prijzen te wachten. Als ik een leverancier zoek voor iets die zijn prijzen incl. BTW vermeld, ben ik er al klaar mee, dat product/dienst is dan dus gericht/bedoeld voor consumenten en daar zit ik als zakelijke klant niet op te wachten. Wij zouden onszelf en onze zakelijke klanten wel heel erg tekort doen als we prijzen incl. BTW gingen vermelden. Bovendien wekken we daarmee de indruk ons te richten op consumenten, terwijl we (op de semi professionele/serieuze na), daar helemaal niet op zitten te wachten...

Petert, 12 juli 2013 11:12 am

Jammer dat die pauperhosting jongens er weer eens tussendoor glippen, die zijn ook al tijden zo bezig en doen net alsof hun neus bloed.

Henri, 13 juli 2013 1:52 pm

bij mijndomein.nl zijn al 10 jaar alle tarieven incl BTW. Lekker helder.

Ivo, 13 juli 2013 10:56 pm

Mijndomein heeft hier altijd eigen koers gevaren: inclusief BTW, gewoon eerlijk.

Maurice, 15 juli 2013 5:32 pm

Mijndomein richt zich dan ook expliciet op de consumentenmarkt, dan is een incl. BTW tarief niet bijzonder. Heeft weinig met eerlijkheid te maken :)

Beetje spuit 11 dit bericht trouwens, Engelfriet heeft hier tijden geleden al iets over geschreven:

http://blog.iusmentis.com/2010/09/14/mag-een-prijs-exclusief-btw-getoond-worden/

Maarja, het gebeurd toch! Net zoals je helemaal geen automatische incasso mag uitvoeren wanneer iemand geen schriftelijke machtiging af heeft gegeven. Een vinkje op de website is geen schriftelijke toestemming... Niet alleen de hostingsector ziet dit als een belemmerend middel tegen online verkopen, maar ook de verzekeringsbranche bijvoorbeeld.

Hier komt geen verandering in als de grote jongens zich niet schikken. En dat doen ze niet: in 2012 (?) al op de non-compliant lijst geplaatst maar nog steeds exclusief communiceren. Wat mij betreft een prima iets totdat de overheid stopt aan het rommelen met de BTW tarieven.

In Amerika staan alle prijzen ex. BTW vermeld, ook in de winkel. Het went wel :)

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.