Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Datahouse Alkmaar en Datahouse merk vallen buiten het faillissement

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 26 juli 2013 08:00 uur

DatahouseIn het faillissement van Datahouse is er nog één B.V. overeind gebleven. Het gaat om Datahouse Alkmaar B.V. waarvan de aandelen direct gehouden worden door Datahouse-eigenaar Salvatore Fiorenza, zo heeft ISPam.nl ontdekt. Daarnaast blijkt Datahouse Alkmaar B.V. ook eigenaar te zijn van het merk Datahouse.

Uit het faillissementsvonnis waarin de andere vennootschappen die onderdeel van Datahouse uitmaken failliet zijn verklaard (pdf), blijkt dat het faillissement door Datahouse zelf is aangegeven. De faillissementsaangifte zou al op 19 juli door Datahouse zijn ingediend bij de rechtbank Noord-Nederland. Op 23 juli is de aanvraag behandeld en op die dag zijn de B.V.’s vanaf 10:00 uur ‘s ochtends failliet verklaard. Het in handen krijgen van het vonnis kostte enige moeite, gezien de voorlichtingsafdeling dat aan ISPam.nl weigerde te verstrekken. Na een formele brief van ISPam.nl aan de griffier (pdf) ontvingen we het geanonimiseerde vonnis alsnog snel per e-mail van de rechtbank.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de groep waar de holding van Salvatore Fiorenza, SF Beheer B.V., aan het hoofd staat, wel bestuurder is van de Datahouse Alkmaar B.V. maar de aandelen in de vennootschap niet houdt. In plaats daarvan worden deze rechtstreeks door Fiorenza gehouden, zonder tussenkomst van zijn holding. Het is niet bij de KvK te zien sinds wanneer hij de aandelen direct houdt.

Opvallend is dat Datahouse Alkmaar B.V. sinds 2011 ineens voor meer dan 1 miljoen euro aan deelnemingen op de balans heeft staan. Uit de jaarrekeningen valt niet op te maken in welke vennootschap(pen) die deelneming(en) worden gehouden. Echter is het wel duidelijk dat de vennootschap sinds 2011 meer is dan enkel een werkmaatschappij van Datahouse die het Alkmaarse datacenter exploiteert.

Uit het merkenregister blijkt dat het (beeld)merk Datahouse eigendom is van Datahouse Alkmaar B.V.. Daarmee lijkt er voor de curator een beletsel om een doorstart te maken onder de naam Datahouse. Al is het merk wel zodanig beschadigd de afgelopen periode, dat kan worden afgevraagd of de curator de naam überhaupt zou willen gebruiken bij een doorstart.

ISPam.nl heeft Salvatore Fiorenza om een reactie gevraagd op het faillissement, maar die geeft in een telefonische reactie aan nu nog niet te willen reageren op het faillissement. Ook over het feit dat hij de aandelen in Datahouse Alkmaar B.V. rechtstreeks houdt wilde hij geen commentaar geven. Echter beloofde Fiorenza op korte termijn – zodra er meer duidelijk is over het faillissement en de gevolgen – elke (kritische) vraag van ISPam.nl te zullen beantwoorden.

Datahouse concernrelaties

Andy Cap, 27 juli 2013 12:19 pm

Wie wil er na alles wat er gebeurd is nog vasthouden aan de zwaar vervuilde, hevig corrupte naam: DATAHOUSE ?

Zijn er bieders ?

Als ik in de schoenen van de heer Salvatore zou staan zou ik de boel zo snel mogelijk afstoten al was het aleen al om de schijn te vermijden nog langer aan van Gink vastgekleefd te zitten.

Wat een tragedie en dan nog klanten hebben die het voor dat zooitje opnemen , nhoe is het mogelijk !

Martijn, 2 augustus 2013 11:19 pm

Volgens de curator is op 30 juli ook Datahouse Alkmaar B.V. in staat van faillissement verklaard.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.