Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Atrato verloor 1,5 miljoen euro eigen vermogen in 2012

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 26 augustus 2013 08:01 uur

atratoEnkele weken geleden lekte er een brief uit van Atrato waarin het bedrijf aangeeft dat het zijn (netwerk)activiteiten op 31 augustus zal staken, vanwege de precaire financiele situatie van het bedrijf en het feit dat het bedrijf verlieslatend is. Er zou echter een partij zijn die bereid zou zijn om het bedrijf en het bijhorende netwerk over te nemen, maar aan de leveranciers waar nog een rekening bij openstond is gevraagd om eenmalige kwijtschelding van de vordering op het bedrijf. Uit de gepubliceerde jaarcijfers van Atrato blijkt dat het bedrijf agressief gefinancierd was met vooral (sinds 2012: alleen) kort vreemd vermogen en dat het bedrijf beschikt over een negatief eigen vermogen van ruim € 1,1 miljoen.

Uit de jaarrekening van Atrato (TripartZ B.V.) over 2012 blijkt dat het eigen vermogen van het bedrijf in 2012 met ongeveer 1,5 miljoen euro afgenomen is van 356.927 euro in 2011 naar -1.124.501 euro (een negatief eigen vermogen) in 2012. Hoewel het ook wel wordt aangeduidt als het technisch failliet zijn is een negatief eigen vermogen niet per definitie fataal voor een bedrijf. Echter blijkt dat het balanstotaal van Atrato van 2.034.960 euro, waaronder 1.263.303 euro aan materiële vaste activa (zoals apparatuur en gebouwen) in 2012 gefinancierd te met kort vreemd vermogen van totaal 3.159.461 euro (dat binnen 12 maanden moet worden (terug)betaald). In 2012 stond het bedrijf er dus financieel al niet goed voor.

In 2011 en 2010 was de financiële situatie van Atrato beter. Echter was de materiële vaste activa van het bedrijf voor het overgrote deel gefinancierd met kort vreemd vermogen, ook wel aangeduid als een agressieve vorm van financiering. De gouden balans regel, een verhouding tussen langdurig beschikbaar vermogen (eigen vermogen en lang vreemd vermogen) en vaste activa, die aangeeft of dat de financiering en vermogensbestandsdelen goed op elkaar zijn afgestemd, laat echter zien dat dit bij Atrato al langer niet het geval was. Wanneer de ratio 1,0 is, is er sprake van een gouden balans. Uit de berekening van de Kamer van Koophandel blijkt dat de ratio van Atrato in 2010 op 3,44 lag en in 2011 lag deze op 5,21 en in 2012 lag deze zelfs op -1,21 (negatief). Ook het werkkapitaal van het bedrijf is al jaren negatief. In 2010 was dat -832.202 euro, in 2011 -1.504.269 euro en in 2012 -2.387.804 euro.

Uit verschillende bronnen hoort ISPam.nl de namen van twee compleet verschillende overnamekandidaten voor Atrato. Wie de daadwerkelijke overnamekandidaat is, blijft echter onduidelijk en ook global accounts director Dennis de Vries van Atrato laat in een telefonische reactie aan ISPam.nl weten geen commentaar te geven totdat de overname via de officiële weg bekend wordt gemaakt. Wel wijst De Vries erop dat er uiterlijk 30 augustus (aanstaande vrijdag, red.) een overnamekandidaat moet zijn omdat anders de bedrijfsactiviteiten van Atrato een dag later zullen worden gestaakt. Vooralsnog noemen we deze namen niet, maar we willen wel graag weten wie de potentiële overnamekandidaat is. We horen dat graag via [email protected]. De identiteit van bronnen worden door ISPam.nl vertrouwelijk behandeld.

Boppe, 29 augustus 2013 11:06 pm

We hoeven niet meer te gissen naar de overnamekandidaat, het is Hibernia. Zie: http://trk.cp20.com/Tracking/t.c?5uhze-9p2b3-qikl2g0&_v=2

Ik feliciteer beide partijen met deze stap en wens ze veel succes met de nieuwe organisatie!

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.