Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Collectieve verontwaardiging over de aftappraktijken (opinie)

  • Door
  • John T. Knieriem
  • geplaatst op
  • 10 september 2013 08:05 uur

AfluisterenDe afgelopen weken verscheen Intermax regelmatig in de media. Met opinieartikelen, een interview, een aangehaalde quote en een reportage. Essentie van de berichtgeving was in elk geval: de collectieve verontwaardiging over de aftappraktijken in de VS. Onze insteek: het is waar. Het klopt. Het gebeurt. Maar niet alleen in de VS. De Nederlandse overheid doet het ook. Net zo intensief. Verhoudingsgewijs net zo grootschalig. Daarbij heeft ze ook nog eens lak aan de eigen wetgeving. Met de nuchterheid die mij vertrouwd is als algemeen directeur van een Rotterdams bedrijf stelde ik eenvoudigweg dat de overheid zich aan de regels dient te houden die ze zelf heeft opgesteld. De naleving en controle op eventueel misbruik van de bevoegdheden van de overheid leek me toe aan verbetering of in elk geval verscherping.

Ik heb veel reacties gekregen op deze berichten. Sommige mensen vragen zich af waarom Intermax hier als bedrijf aan meewerkt. We hebben hier toch helemaal geen belang bij, menen zij. Dat ligt er maar aan. Onze klanten vertrouwen ons hun volledige IT-infrastructuur toe, in de veronderstelling dat wij goed op hun vertrouwelijke gegevens letten. Daarvoor stellen we alles in het werk. We hebben niet voor niets een aantal belangrijke ISO-certificaten in bezit, dat ons commitment onderstreept. Vervolgens gaat de overheid met die gegevens aan de haal. Een praktijk waar we weinig aan kunnen doen. Een dergelijke werkwijze van de overheid is niet in het belang van onze klanten, en bovendien is het in strijd met onze hoge waarden.

Intermax bestaat volgend jaar 20 jaar. We zijn dus vanaf het vroege begin bij het internet betrokken geweest. Binnen dit nieuwe medium, waarvan we het begin nog maar net gezien hebben, moet nog veel worden bepaald. De cultuur van de virtuele wereld is in de afgelopen jaren gevormd en ontwikkelt zich nog altijd verder. Dat is spannend. Het draait er steeds om wat wenselijk is, wat ons verrijkt, en uiteraard ook wat kwalijk is en wat we te allen tijde moeten zien te voorkomen.

We zien echter dat op dit moment de regelgeving en wetten gemaakt worden door wat ik ‘de verloren generatie’ noem. Ik heb het dan over mensen die niet zijn opgegroeid met het medium internet. Ivo Opstelten en Piet Hein Donner lijken mij archetypen van de zogeheten non-digital natives die nog steeds geholpen moeten worden met het opstarten van hun computer. Ik chargeer, maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel.

In de tweede kamer en bij de opsporingsdiensten werken evenzeer deze non-digital natives, ook wel digibeten. We kunnen het ze niet kwalijk nemen dat ze er weinig van begrijpen. In zekere zin zijn ze ongemerkt links en rechts ingehaald en proberen ze grip te houden op een veranderende wereld, dikwijls geadviseerd door haastig bij elkaar gezochte ‘kenners’ die er dan wel verstand van hebben. Maar wie zijn dat? Ik zie een maatschappelijke taak voor onszelf weggelegd om met onze expertise mee te werken aan de bewustwording van het effect van het medium internet op de maatschappij. De ‘kenners’, dat zijn wij. De nieuwe generaties. De internetondernemers die het ongebreidelde enthousiasme van de internetbubble hebben overleefd en onderdeel zijn geworden van een nieuw medialandschap waarin internet een vaste plaats heeft afgedwongen.

Het is in het algemeen belang dat wetten en regelgeving  op een goede, afgewogen manier tot stand komen en daadwerkelijk worden nageleefd. Door iedereen! Belangrijk voor de argeloze gebruiker van het internet die meent dat zijn persoonsgegevens veilig zijn, en belangrijk voor het vertrouwen van het publiek in internetondernemingen. We maken ons dan ook hard voor internet security en zijn van mening dat digitale opsporing van levensbelang is. Tegelijkertijd vinden we ook dat de virtuele wereld niet gediend is van maatregelen die we ook in het echte leven niet zouden accepteren. Dat schaadt op lange termijn het vertrouwen in het medium en de staat. De grootste kracht van internet ligt in de vrijheid die ons is gegeven.

Ik geloof in de stelling dat de ontwikkeling van een volk kan worden afgemeten aan het aantal regels dat het nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Ik ben niet naïef, maar ik hoop te denken dat onze vrijheid gewaarborgd is, juist omdat we weten hoe kostbaar en fragiel het is. Zoals gezegd: we verwachten dat de overheid zich aan de wet en regelgeving houdt die ze zelf bedenkt en oplegt. Als uiteindelijk vanuit het publieke debat het antwoord moet komen hoe zuiver we dienen om te gaan met persoonsgegevens op internet en in die soms felle discussie de twijfels en vragen worden weggenomen en als een troebel residu naar de bodem zakt of wordt opgelost, dan werk ik daar graag aan mee. Zulke bijdragen zijn hopelijk niet alleen constructief, maar werken mee aan een oplossing. De winst, hoe bescheiden ook, ligt daar.

*John T. Knieriem is ondernemer en algemeen directeur van hostingbedrijf Intermax

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.