Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

VvR SIDN: Lagere prijs .nl-domeinnamen komt ten goede aan registrars

  • Door
  • Veenman
  • geplaatst op
  • 15 oktober 2013 08:01 uur

Vereniging van Registrars SIDNAls reactie op de oprichting van het SIDN Fonds heeft de Vereniging van Registrars van de SIDN een artikel op hun website

De Vereniging van Registrars schrijft namelijk het volgende over de besteding van de extrra marge op .nl-domeinnamen indien SIDN de prijs zou verlagen:

Juist een beetje extra financiële ruimte door een lagere kostprijs zou voor deze registrars het verschil kunnen maken tussen pompen of verzuipen. Voor die registrars die nog een gezonde balans hebben kan het geld worden gebruikt voor een betere dienstverlening aan de klanten of een uitbreiding van het portfolio.

De Vereniging van Registrars zegt dus letterlijk dat de prijsverlaging van .nl-domeinnamen ten goede komt aan de registrars. De registrars die het door de concurrentie zwaar hebben, krijgen extra ademruimte en registrars die er financieel beter voor staan, krijgen de mogelijkheid om meer te investeren. Die investeringen zal een registrar natuurlijk enkel doen indien hij daar rendement op kan maken. In beide scenario’s verdwijnt het voordeel dat door een prijsverlaging van .nl-domeinnamen ontstaat in de zakken van de registrars.

Mag SIDN de prijzen van .nl-domeinnamen verlagen?
In het
artikel stelt de VvR ook dat SIDN weliswaar reeds gemaakte winsten niet mag uitkeren aan de registrars, maar het zou een misverstand zijn dat SIDN de prijzen niet mag verlagen of een hoger tarief moet hanteren dan nodig is om haar kosten te dekken. Het is echter maar de vraag of de VvR op dit punt gelijk heeft.

In principe is het zo dat er voor SIDN geen verplichting is om .nl-domeinnamen aan te bieden tegen een hogere kostprijs dan het beheer van de onderneming die ze in stand houdt. Het probleem is alleen dat het verlagen van de prijzen van .nl-domeinnamen mogelijk kan worden gezien als een voordeel dat SIDN aan de registrars laat toekomen en dus als een (verkapte) winstuitkering moet worden gezien.

Daarbij speelt een rol dat de SIDN geen inkooporganisatie van de gezamenlijke registrars is, maar (ook) rechtstreeks een dienst levert aan de houders van .nl-domeinnamen. Ook een belangrijke rol speelt het feit dat de registrars wél zelf het tarief kunnen bepalen dat ze de eindklant in rekening brengen, maar verder alleen tussenpersoon zijn met betrekking tot de dienstverlening van SIDN.

Het verlagen van de prijs van een .nl-domeinnaam zou dus kunnen worden gezien als een voordeel dat SIDN zich laat ontgaan ten faveure van de registrars. Dat zou dus neerkomen op een (verkapte) winstuitkering aan de registrars en is dus niet toegestaan. Voor de registrars zou een dergelijke uitkomst een dubbele winst(uitkering) kunnen betekenen, omdat registrars de korting die ze krijgen, niet aan SIDN hoeven te betalen, maar wel als kosten kunnen (moeten) boeken en SIDN ondanks dat het bedrag niet wordt betaald, de gegeven korting wel als gerealiseerde omzet moet boeken.

Zeker nu de VvR heeft aangegeven dat een verlaging van de prijs van .nl-domeinnamen vooral ten goede aan de registrars komt, zal de schijn van een verkapte winstuitkering er al snel zijn. Al blijft dit een verschrikkelijk lastig onderwerp. Echter mag het duidelijk zijn dat het alles behalve zeker is dat SIDN de prijzen van .nl-domeinnamen mag verlagen.

Voor wie geïnteresseerd is in het onderwerp, afgelopen augustus heeft prof. mr. W.J.M. van Veen in het Tijdschrift voor vennootschaps- en rechtspersonenrecht een zeer lezenswaardig artikel over het uitkeringsverbod bij stichtingen geschreven, waarin deze problematiek aanbod komt (betaalmuur). Helaas kan ik het artikel zelf niet publiceren in verband met het auteursrecht.

Peter, 15 oktober 2013 10:49 am

Dit is niet het eerste artikel waarbij je propageert dat een prijsverlaging verkapte winstuitkering is. Wat je dus eigenlijk zegt en schrijft is dat een verlaging onmogelijk zal zijn, maar een verhoging ten alle tijden wel te mogelijk is.

Een stichting heeft zoals je zelf al zegt geen winstoogmerk, wat als diezelfde stichting nou eens zijn processen geoptimaliseerd heeft en daarmee goedkoper zijn dienst aan kan bieden. Waar jij op blijft hameren is dat dit mogelijkerwijs niet mogelijk is.

Misschien zou je eens na moeten gaan denken over waarom het wel te rechtvaardigen is, in plaats enkel aanhalen waarom het niet het geval is.

Of is dit hetgeen wat het wetboek voorschrijft, en je mijn inziens tekort schiet. Tenslotte weet een goede jurist zelfs het kwaad om te buigen in het goede. Dat is waar een goede jurist zich onderscheid van een slechte. In veel gevallen gaat het om wie de sterkste argumenten heeft daar waar nodig is om je te verantwoorden.

Ewout, 15 oktober 2013 11:12 am

Ik vond ook eigenlijk al dat de prijsverlagingen van Albert Heijn een verkapte winstuitkering aan de consumenten zijn... dat mogen ze niet meer doen!

Arnout Veenman, 15 oktober 2013 11:14 am

Peter, het klopt dat ik het feit dat een prijsverlaging onder bepaalde omstandigheden als een verkapte winstuitkering kan worden gezien in dit artikel nogmaals onderstreep. Ik zeg echter niet dat het onmogelijk is, maar in dit artikel reageer ik op het "misverstand" dat volgens de VvR door mij in het leven is geroepen.

Het is overigens wél een misverstand dat een stichting geen winstoogmerk mag hebben, dat was een halve eeuw geleden wel zo, maar tegenwoordig is er enkel een uitkeringsverbod voor stichtingen. Een stichting kan bijvoorbeeld prima een onderneming (mét winstoogmerk) in stand houden om andere activiteiten die beantwoorden aan het activiteiten/doelstellingen te financieren, denk bijvoorbeeld aan de winkel (onderneming met winstoogmerk) in een museum (vaak geen onderneming en verlieslatend).

Een verlaging van de prijs van .nl-domeinnamen is te rechtvaardigen indien dat niet als een cadeautje van SIDN kan worden gezien aan de registrars. In dat op zicht lijkt de VvR SIDN zichzelf spreekwoordelijk in de voet hebben geschoten, door te stellen dat een dergelijke prijsverlaging aan haar achterban ten goede zal komen. De kwalificatie is volledig afhankelijk van de feiten. In het fiscale recht zegt men weleens dat als je het toepasselijke recht niet kan veranderen, je dan maar de feiten moet veranderen. Het komt dus aan op een goed verhaal.

Mijns inziens is de wijze waarop het nu gebeurt met het SIDN Fonds waarbij het geld indirect ten goede komt aan alle houders van .nl-domeinnamen, gelet op alle feiten die voorliggen, de koninklijke weg. Ik vind het in ieder geval een stuk beter dan dat SIDN de winstreserves investeert in andere (eigen) ondernemingsactiviteiten die niets met .nl-domeinnamen te maken hebben.

Wouter, 15 oktober 2013 11:36 am

M.i. kan je hier niet spreken van een cadeautje aan de registrars, mits de verlaagde tarieven nog steeds voorzien in de kosten die SIDN maakt, en SIDN dus niet (significant) gaat interen op haar reserves en na verloop van tijd de kosten dus weer omhoog moeten. SIDN moet dus zeker niet (tijdelijk) onder kostprijs gaan werken om op haar reserves in te teren en deze min of meer uit te keren aan haar registrars. In dat geval kan je inderdaad spreken van cadeautjes, maar dat is niet het geval als het goed is.

Bij het verlagen van de tarieven moeten deze duurzaam worden verlaagd, waarbij SIDN een reserve aanhoudt zoals ze deze nu ook heeft (en deze eventueel nog licht stijgt), maar niet meer zo erg stijgt als de laatste jaren. Want dan zijn wij als registrars gewoon cadeautjes aan het geven aan SIDN, die op haar beurt daar weer cadeautjes uitdeelt aan sportverenigingen en andere "goede" doelen. Registrars zijn geen liefdadigheidsinstellingen, ik wil als registrar niet verplicht meebetalen aan allerlei "goede" doelen die SIDN voor ogen heeft. Ik bepaal zelf wat ik wil schenken en aan wie, dat hoeft SIDN niet te doen.

Kortom, SIDN zou gewoon kostendekkend moeten gaan werken en de huidige reserves aanhouden. Er worden dan geen cadeautjes verstrekt, maar er is wel ruimte voor een tariefsverlaging. Juist ook om te voorkomen dat SIDN voor Sinterklaas gaat spelen naar allerlei andere organisaties en verenigingen toe.

Peter, 21 oktober 2013 10:57 am

Arnout, bedankt voor je reactie. Zou je eens een artikel willen maken met een eventuele oplossing. Draai de beer op de weg op zijn kop :)!

Arjan, 23 oktober 2013 3:10 pm

@Arnout; Is in dat opzicht de bulkkorting welke bepaalde partijen sinds enkele jaren genieten dan ook niet een verkapte vorm van winstuitkering?

SIDN en het hele gebeuren er omheen begint naar mijn mening sowieso een steeds groter wespennest te worden.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.