Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Nieuwe TLD’s: meer kansen dan risico’s

  • Door
  • Rashid Niamat
  • geplaatst op
  • 3 februari 2014 09:00 uur

ccTLD-map-det-Europa248x150Medio december schreef ISPam.nl dat er veel belangstelling zou bestaan voor de nieuwe TLD’s die dit jaar op de markt komen. We zijn inmiddels het nieuwe jaar gestart en en voor een aantal TLD’s is nu de sunrise periode gestart. Tijd voor een update met een bijzondere focus.

Van verschillende kanten is ISPam.nl benaderd door partijen die ‘iets’ met dit onderwerp te maken hebben. Wat ze gemeen hebben is dat er door de bedrijven veel aandacht wordt besteed aan de technische en commerciële aspecten die bij dit onderwerp een rol spelen. Dat eerste is zonder meer interessant. Het aanpassen van een orderverwerkingssysteem voor (op termijn) honderden nieuwe TLD’s is natuurlijk niet eerder voorgekomen. Dat partijen wijzen op de commerciële aspecten is ook te begrijpen. De timing van de TLD-verruiming is bijzonder. Aan de ene kant is het een periode waarin de economie marginaal groeit en burgers en bedrijven niet zo makkelijk geld uitgeven. Aan de andere kant zijn er tekenen dat de vraag naar .NL afvlakt waardoor er misschien juist ruimte is voor verruiming van het aanbod.

Er is echter ook een punt dat door elke partij – in binnen- of buitenland – wordt genoemd en niet direct te maken heeft met techniek of commercie. Iedereen wijst op de juridische aspecten die een rol zouden gaan spelen. Dat registrars en houders in Nederland moeten voldoen aan de contractvoorwaarden die registries voor de nieuwe TLD’s (en die in diverse landen zijn gevestigd) opleggen is een onderdeel van het verhaal. Als je veel gaat ‘wederverkopen’ betekent dat aanvankelijk een extra investering in het doorlezen van de contracten en de vertaling daarvan in je orderproces naar de houders toe. Hoe zich dat verhoudt met het Nederlands recht en waar er sprake is van knelpunten is een verdiepingsslag die absoluut relevant is, maar tegelijk weer zo specialistisch dat ISPam.nl dat hier verder buiten beschouwing laat.

Het andere onderdeel van het legal aspect is ook complex en raakt de business van registrars op een andere manier: inbreuken. Vragen hierover zijn voorgelegd aan een van de  specialisten van Boekx. De eerste vraag die ISPam.nl Fulco Blokhuis stelde was: zijn jullie bekend met de komst van nieuwe TLD’s? Dat bleek het geval. Vervolgens werd ons verteld dat de klanten van Boekx hierover op individuele basis zijn geïnformeerd. Verder is aangegeven dat door registrars en merkagenten hier eveneens de nodige aandacht aan is besteed.

Wat we hier lezen is dat – in ieder geval voor het type klant dat Boekx heeft – bepaalde groepen zonder meer voldoende geïnformeerd moeten zijn over de komende veranderingen en weten zij welke stappen er nodig of mogelijk zijn. Volgens Blokhuis zijn die veranderingen vooral positief: “De nieuwe TLD’s bieden veel mogelijkheden voor marketeers. Vanuit juridisch oogpunt zijn er ook positieve aspecten. De wijze van verstrekking is behoorlijk gereguleerd. Zo is er een Trademark Clearinghouse opgericht door ICANN waar organisaties hun merknamen kunnen registreren en een waarschuwing krijgen als een ander dat merk wil gebruiken. En er is een Dispute Resolution voor geschillen.”

Als minder positief noemt Blokhuis de hoge kosten voor de TLD’s. Die zorgen ervoor dat middels een aanvraag voor een TLD slechts 23024 merken beschermd zijn. Blokhuis: “Op een wereldwijde schaal vind ik dat weinig. Het zal voor nieuwe rechtszaken zorgen, op het gebied van het merk-en handelsnaamrecht. Partijen die ‘hun’ merk niet als TLD krijgen, zullen daar scherp op letten.” Het spreekt voor zich dat hier een taak ligt voor juristen. Maar ook de merkhouders zullen alert moeten zijn: “Gaan ze defensief domeinnamen registreren of actief hun IP beschermen?”

Tenslotte kwamen we te spreken over de centrale vraag of registrars te maken kunnen krijgen met juridische issues, bijvoorbeeld in geval van inbreuken. Blokhuis merkte daarover het volgende op: “Stel dat de TLD .ajax wordt geregistreerd. Er zijn meerdere merkhouders die daarvoor in aanmerking komen. Ik kan mij voorstellen dat de gepasseerde merkhouders een beheerder van zo’n TLD scherp in gaten houden, en wellicht aansprakelijk stellen bij uitgifte van bepaalde domeinnamen.”

Bangmakerij? Wie als registrar wel eens te maken heeft gehad met een geschil over domeinnamen – helemaal als het een internationaal geschil is – weet dat dit wel een kern van waarheid bevat. Maar moet het je afschrikken actief te zijn of te worden met het aanbieden van domeinnamen op basis van de nieuwe TLD’s? Nee, natuurlijk niet! Er liggen écht kansen om via deze TLD’s extra omzet te creëren, maar voor niets gaat de zon op. Wil je op deze trein springen dan zal je in ieder geval bereid moeten zijn te investeren. Investeren in kennis om lastige situaties te voorkomen en in marketing om bestaande en nieuwe klanten enthousiast te krijgen. Dat laatste is wellicht niets minder dan het omgooien van je bestaande marktbenadering, iets dat gelet op andere factoren zonder meer nodig is.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.