Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: BIT

Current ratio: 1,40

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 14 februari 2014 08:01 uur

In de nieuwe rubriek ‘De jaarcijfers bekeken’ lichten we op ISPam.nl de jaarcijfers van bedrijven in de branche uit. Eerder trapten we af met de jaarcijfers van de IS Group. Deze keer bespreek ik de jaarcijfers 2012 van BIT BV. Opvallend aan de jaarcijfers van BIT is dat ze juist weinig opvallend zijn en de kengetallen keurig binnen de economische normen vallen.

De balans van BIT

BIT heeft een balanstotaal van €5.669.805. Aan activa heeft BIT € 3.940.182 aan (materiële) vaste activa op de balans. Daarnaast € 704.009 aan vorderingen en € 1.012.434 aan liquide middelen (zoals geld) en € 13.180 aan voorraden (waarbij kan worden gedacht aan projecten waaraan wordt gewerkt, maar nog niet aan de klant zijn (op)geleverd).

Aan de passiva kant van de balans (de financiering van de activa), staat een eigen vermogen van totaal € 2.473.124. Daarnaast heeft €1.962.500 aan langlopende schulden en €1.234.181 aan kortlopende schulden (die binnen 12 maanden moeten zijn (terug)betaald).

Gouden balans en current ratio

De financiering van BIT was in 2012 neutraal. De gouden balans ratio komt uit op 0,89. Een waarde onder de 1,0 betekent dat de vaste activa (bedrijfsmiddelen) enkel met langdurig ter beschikking staand vermogen zijn gefinancierd én dus niet met kortlopende schulden. Aan de andere kant betekent de waarde onder de 1,0 ook dat er langdurig beschikbaar vermogen is gebruikt om vlottende activa (zoals vorderingen en liquide middelen) te financieren.

Wanneer we naar de liquiditeit kijken, dan zie we een current ratio van 1,40. Deze ratio complementair die is aan de gouden balans ratio geeft aan in welke mate een bedrijf in staat is om op korte termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De ratio wordt berekend door de vlottende activa (zoals liquidemiddelen en vorderingen) te delen door het kort vreemd vermogen.

Liquiditeit en dividend

Over het algemeen wordt gesteld dat een waarde tussen de 1,2 en 1,5 gezond is. Een waarde lager dan 1,0 wordt gezien als ongezond, omdat het dan twijfelachtig is of een bedrijf op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Een (te) hoge waarde ook als onwenselijk wordt ervaren omdat er dan vermogen in een bedrijf zit dat niet rendeert (doodvermogen). Dat kan dan beter worden teruggegeven aan de aandeelhouder(s) in de vorm van dividend. De aandeelhouder kan het dan net zo goed zelf op de bank zetten of het naar eigen inzicht uitgeven.

Holding

Wanneer we dan ook kijken naar Osenbeek BV, het hoofd (de holding) van de groep waar BIT BV onderdeel van uitmaakt. Dan zien we dat deze holding niet alleen de aandelen in BIT en twee andere vennootschapen houdt, maar er ook totaal €1.444.400 aan vlottende activa, waarvan €1.363.096 aan liquide middelen inzitten. Dit is dus een mooi voorbeeld hoe een  holding als aandeelhouder (overtollig) vermogen op de bank heeft staan. Mocht er toch iets gebeuren met een dochter, dan kan het vermogen altijd nog terug worden gegeven in de vorm van een lening of kapitaalinjectie.

Balans en kengetallen BIT BV

BIT BV: Balans 2011 & 2012

BIT BV: Kengetallen 2011 & 2012

Bart, 14 februari 2014 11:27 am

Zijn er ook uitspraken te doen over omzet en winstgevendheid ?

Veenman, 14 februari 2014 1:18 pm

Als "kleine rechtspersoon" hoeft BIT de winst- en verliesrekening niet openbaar te maken. Dus daar valt helaas weinig over te zeggen. Dat is het geval wanneer een vennootschap aan tenminste twee van de drie eisen voldoet (art. 2:396 lid 1 BW):
- Een balanstotaal van maximaal €4,4 miljoen;
- Een netto omzet van maximaal €8,8 miljoen;
- Een gemiddeld aantal werknemers dat minder dan 50 bedraagt.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.