Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Openprovider

€297.548 wettelijke reserve voor kosten van onderzoek en ontwikkeling

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 21 februari 2014 08:24 uur

Deze week bekijken we de jaarcijfers van Openprovider. In de jaarrekening van Openprovider van 2012 valt een wettelijke reserve voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling op van €297.548. Daarnaast heeft het bedrijf ook een relatief klein (positief) eigen vermogen van €67.283, waardoor de overige reserve op de balans negatief is -/- €248.265.

Balans Openprovider

Openprovider (Hosting Concepts B.V.) heeft in 2012 een balanstotaal van €1.769.667. Totaal staat er €894.501 aan vaste activa (bedrijfsmiddelen) op de balans, hiervan is €487.512 immateriële vaste activa. Met deze post is iets belangrijks aan de hand waar ik later op terugkom.Verder is er  €875.166 aan vlottende activa (dat liquide is of binnen één jaar liquide te maken is).

Wanneer we naar de passiva van Openprovider kijken, dan zien we een eigen vermogen van € 67.283 (4%). Totaal is er €1.702.384 aan vreemd vermogen, waarvan € 1.363.138 aan kort vreemd vermogen (77%). Het overige vreemd vermogen bestaat uit een achtergestelde leningen van €339.246 die door moeder en grootmoeder van het bedrijf zijn verstrekt (19%).

Het eigen vermogen plus achtergestelde leningen wordt ook aangeduid als garantievermogen. De positie van de verstrekker van een achtergestelde lening is vergelijkbaar met die van de aandeelhouder in het geval van een faillissement. Het eigen vermogen van Openprovider bedraagt weliswaar maar 4% van het balanstotaal, maar plus de achtergestelde leningen van de (groot)moeder, bedraagt het garantievermogen 23% van het balanstotaal.

Reserve voor kosten van onderzoek en ontwikkeling

Met het eigen vermogen van Openprovider van €67.283 is iets bijzonders aan de hand. Dit bestaat namelijk uit €18.000 (aandelen)kapitaal, €297.548 aan wettelijke reserve voor kosten van onderzoek en ontwikkeling en (negatieve) overige reserves van -/- €248.265. De reserve voor kosten van onderzoek en ontwikkeling moet van de wet worden aangehouden ter hoogte van het bedrag dat deze kosten op de balans (als immateriële activa) zijn geactiveerd. (art. 2:365 lid 2 BW). De reden voor deze verplichting is dat er te veel onzekerheid bestaat of deze kosten in de toekomst worden terugverdiend.

Het belang van deze (en elke andere wettelijke) reserve is dat er ter hoogte van dit bedrag geen dividend kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouder. In het kort komt het erop neer dat wanneer de reserve er niet was geweest Openprovider het eigen vermogen minus het geplaatste kapitaal €67.283 min €18.000 = €49.283 aan dividend had kunnen uitkeren. Doordat er een wettelijke reserve is, wordt het sommetje nu €67.283 min €18.000 min €297.548 = -/- €248.265. Daardoor kan er geen dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder, omdat er geen vrije reserves zijn.

Winstgevendheid

Normaliter valt er weinig te zeggen over de winstgevendheid van een B.V. die zijn jaarrekening niet hoeft te publiceren. In het geval van Openprovider kan er geen dividend zijn uitgekeerd gelet op het gebrek aan vrije reserves. Daarnaast blijkt uit de jaarrekening dat er door de moeder-holding een non-onttrekkingsverklaring is afgegeven, waardoor dividend uitkeren ook contractueel (vermoedelijk tegenover een bank) niet toegestaan is.

In de jaarrekening van Openprovider is het eigen vermogen in 2012 (ten opzichte van 2011) met € 184.446 gestegen. Ook wordt dit bedrag genoemd als het ingehouden deel van het resultaat. Dit bedrag is daarom waarschijnlijk het bedrag aan winst in 2012 ná belastingen.

Balans en kengetallen Openprovider

Openprovider balans

Openprovider kengetallen

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.