Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: DNS Belgium, EURid en SIDN

Een enorme financieële reserve tegenover nauwelijks een reserve

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 28 februari 2014 08:50 uur

In de voorgaande edities van ‘de jaarcijfers bekeken’ heb ik de jaarcijfers van verschillende hosters uitgelicht. In deze editie bekijken en vergelijken we de jaarcijfers van .be-, .eu- en .nl-registries DNS Belgium, EURid en SIDN over 2012. De balansen van DNS Belgium en SIDN springen eruit als financiële tegenpolen.

DNS Belgium

DNS Belgium heeft een balanstotaal van 5.356.259. Totaal staat er voor €1.022.890 aan vaste activa op de balans. Het grootste deel daarvan is immateriële vaste activa. Deze bestaan uit €201.915 kosten van onderzoek en ontwikkeling, €76.372 software en de concessies voor het exploiteren van .vlaanderen en .brussels staan voor €284.255 op de balans. Bij de materiële vaste activa treffen we €344.024 aan IT-apparatuur aan en €114.990 aan kantoorinrichting- en meubilair en nog een post van €365 voor overig materiaal.

Opvallend is dat de investeringen in materiële vaste activa wél heel gedetailleerd wordt toegelicht. Zo zijn er onder meer F5 BIG-IP 1600 loadbalancers aangeschaft voor €41.500 en 2 Juniper MX5 routers voor €44.000 en 2 bladeservers voor €6.000. Totaal is er voor €215.500 in materiële vaste activa geïnvesteerd in 2012.

Aan vlottende activa heeft DNS Belgium €1.111.328 aan vorderingen, €206.498 aan overlopende rekeningen (zoals vooruit betaalde bedragen) maar als grootste bezit totaal €3.015.813 aan liquide middelen (geld en effecten).

De passiva van DNS Belgium bestond in 2012 voor €892.777 aan eigen vermogen en verder volledig uit kort vreemd vermogen van totaal €4.463.482. Hiervan bestaat €924.743 uit schulden aan leveranciers, aan fiscale en sociale premies €527.130, aan overlopende €1.656.706 én voorschotten van de registrars € 1.354.903.

EURid

EURid heeft een balanstotaal van €23.168.750. In totaal staat er voor €1.066.405 aan vaste activa op de balans. Het grootste deel daarvan is €1.038.173 aan materiële vaste activa en €28.232 aan financiële vaste activa. Aan vlottende activa is er €21.121.255, waarvan met €20.245.337 aan banktegoeden het grootste deel liquide is.

Aan de passiva zijde staat €13.751.127 aan kort vreemd vermogen dat bestaat uit €8.207.939 aan overlopende passiva (vooruitgefactureerde omzet) en €5.543.188 aan andere kortlopende schulden. De belangrijkste post hierbij is de stortingen van de registrars van totaal €3.284.256. In 2011 was dit nog €4.469.877, maar door de verlaging van het te storten bedrag van €10.000 naar €5.000 in 2012 per registrar. Daardoor is deze post op de balans met ruim een miljoen euro afgenomen.

SIDN

SIDN heeft een balanstotaal van €28.171.207. Aan activa staat voor €6.218.461 aan bedrijfsgebouwen, €1.197.795 aan machines en installaties, €2.538.473 aan andere vaste bedrijfsmiddelen en €507.836 aan materiële vaste activa in uitvoering. Aan financiële vaste activa is er 0 euro, dat was in 2011 nog €100.000 euro. Echter blijkens de toelichting is de lening aan Stichting ENUM volledig afgewaardeerd. Verder zien we nog voor €1.369.706 aan vorderingen. Het grootste bezit van SIDN bestaat echter uit totaal 16.338.936 aan liquide middelen, bestaande uit een banktegoed van €16.338.107 én €829 in de fysieke kas.

De financiering van de activa van SIDN is voor het overgrote deel gedaan met een eigen vermogen van €24.847.979. De overige passiva (schulden) zijn totaal €3.323.228.

Vergelijking

Het is in één oogopslag duidelijk dat SIDN er financieel het beste voor staat. Er is een eigen vermogen dat zelfs nog groter is dan de totale omzet. Helemaal aan de andere kant van het spectrum treffen we DNS Belgium aan waar juist nauwelijks vet op de botten zit. EURid zit precies tussen beide extremen in.

Aan materiële vaste activa hebben EURid en SIDN beide zo’n €10 miljoen op de balans staan, terwijl dat bij DNS Belgium een kleine €0,5 miljoen is. DNS Belgium heeft als enige ook immateriële vaste activa, waaronder de concessies voor nieuwe gTLD’s én ook de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Daarmee staat er voor een ruime €0,5 miljoen op de balans die niet tastbaar is en waarvan op dit moment ook niet te zeggen is of dit bedrag terugverdiend gaat worden of in de toekomst nog waarde zullen zijn.

Beschikbaar vermogen

Het eigen vermogen van SIDN is met €24.847.979 het grootst, EURid heeft een eigen vermogen van €9.417.621 en DNS Belgium valt met €892.777 een behoorlijk kleiner eigen vermogen. Wanneer we dan ook de immateriële vaste activa van DNS Belgium in ogenschouw nemen, dan is de hoeveelheid eigen vermogen toch wel heel erg laag, gezien de bijzondere functie die een registry heeft. Mocht er iets gebeuren, denk bijvoorbeeld aan een (niet door de verzekering gedekte) aansprakelijkheidskwestie en het eigen vermogen verdampt in één klap volledig.

Er is met DNS Belgium en EURid nog wel nog iets bijzonders aan de hand. Van elk van hun registrars vragen zij vóórdat ze maar één respectievelijk .be-/.eu-domeinnaam kunnen registreren een voorschot van €2.500 (DNS Belgium) en €5.000 (EURid). DNS Belgium heeft totaal €1.354.903 aan voorschotten op de balans staan en EURid €3.284.256. Hoewel dit balanstechnisch als kort vreemd vermogen moet worden gezien, staat het feitelijk wel langdurig ter beschikking van beide registries.

Het verschil tussen de balansen van de drie registries is opmerkelijk en dat roept ook de vraag op waarom er voor gekozen is om juist wél of geen financieel vlees op de botten te hebben. Ik heb van DNS Belgium directeur Philip Du Bois al begrepen dat dit voor zijn organisatie een bewuste keuze is én van SIDN weet ik dat de omgekeerde aanpak ook een bewuste keuze is. De achtergrond hiervan behandel ik een volgend artikel.

Voor de volledigheid wijs ik er op dat voor dit artikel de (nu beschikbare) jaarcijfers over 2012 zijn. Het is niet te verwachten dat de cijfers over 2013 een grote verandering laten zien. Immers hebben alle organisaties relatief stabiele inkomsten en kosten en zijn er geen aandeelhouders om winst aan uit te keren.

De balansen

Balans DNS Belgium, EURid, SIDN

Zelf aan de slag met de balansen van DNS Belgium, EURid en SIDN uitpluizen?

DNS Belgium: http://www.dns.be/library/documents/9711_financialreport_nl_2012.pdf

EURid: http://www.eurid.eu/files/publ/annual_2012.pdf

SIDN: https://www.sidn.nl/fileadmin/downloads/Jaarverslagen_en_jaarrekeningen/SIDN_Jaarrekening_2012.pdf

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.