Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

SaaS in Nederland – verleden, heden en toekomst, deel 1

Waar komt – voor de Nederlandse markt – cloud vandaan en hoe lang bestaat het al

  • Door
  • Rashid Niamat
  • geplaatst op
  • 25 februari 2014 08:01 uur

In menig gesprek over cloud blijkt nog steeds dat buiten de sector slechts weinigen zich iets kunnen voorstellen bij cloud. Maar noem SaaS en wijs vervolgens op iets als Gmail en de meesten begint iets te dagen. Vervolgens komen ze dan met de opmerking dat cloud dus best al heel lang bestaat.

Vanaf dat punt kan een hele discussie losbarsten, waar cloud vandaan komt, waar we nu staan en waar gaan we heen. Stuk voor stuk zeer interessante vragen ook. ISPam.nl heeft die recent voorgelegd aan Michiel De van der Schueren, sinds drie jaar werkzaam bij Verizon, maar daarvoor onder andere betrokken bij het ASPforum. Drie vragen, die elk een uitgebreid antwoord kregen en dat ook verdienden. We hebben het artikel opgedeeld in twee delen, vandaag het eerste deel:

Wat we tegenwoordig SaaS noemen, vindt zijn oorsprong in ASP diensten. Deze zijn rond de eeuwwisseling voor het eerst geïntroduceerd. Het ging daarbij om aanbod gedreven innovatie. Vooral jonge en kleinere ondernemers zochten naar een methode om te concurreren met bestaand aanbod. Bekend voorbeeld daarvan is boekhoudsoftware. In de kern een dienst die beperkt is, want boekhoudregels bepalen sterk hoe een pakket moet werken. Maar wat wel kan is de wijze waarop het pakket wordt aangeboden kritisch onder de loep te nemen. Gebruikmakend van de stevige ontwikkelingen die de IT sector toen ook al kenmerkte, is bij een aantal innovatieve ondernemers het idee ontstaan, in plaats van software op een cd te branden en dat te verkopen, dit in een ander licentiemodel te gieten en als “online dienst” ter beschikking te stellen. Een methode om de gevestigde orde aan te vallen langs een route die door niets en niemand eerder was verkend.

Vervolgens werd deze manier van aanbod enorm gestimuleerd door de belastingdienst. Wat begon als een optie en inmiddels verplicht is, is elektronische aangifte. Deze stap is echt ongekend belangrijk geweest, De van der Schueren: “een briljante vondst, de persoon die dit heeft bedacht verdient écht een monument”. Inmiddels doen we aangiftes volledig digitaal, en een groot aantal andere bedrijfstakken is hierdoor ook de overstap gaan maken van analoog en papier naar digitaal. Dat hier weer aanbod in de vorm van online diensten voor is ontstaan spreekt voor zich. Vergeet echter nooit dat de versnelling en brede acceptatie voor een belangrijk deel komt omdat de belastingdienst een ontwikkeling deed stimuleren.

Nu lag het voor de hand dat niet iedereen op deze innovatie zat te wachten. Maar in tegenstelling tot wat heel logisch klinkt was het verschil tussen wel en niet acceptatie niet gelijk aan groot versus kleine ondernemers. De van der Schueren wees er diverse keren op dat er grote accountantskantoren waren die E-verwerking juist vanaf de start omarmden en zelfs pioniersrollen vervulden, terwijl er ook kleine kantoren waren die nadrukkelijk afstand namen van vooruitgang en zich specialiseerden in de oldskool verwerking. Die opmerking is belangrijk te onthouden, want het speelt ook in andere sectoren. Het logenstraft een aantal aannames die IT bedrijven als hosters kunnen hinderen in een juiste kijk op de markt en het doen van een passend aanbod.

Er was ook een tweede stimulans voor het e-verwerken van data middels wat we nu SaaS noemen, te weten HRM software. Loonstroken verwerken en printen was al lang een externe dienst, maar inmiddels is eHRM zo uitgebreid en ingeburgerd dat we ons amper realiseren dat dit een een belangrijke pijler was en is waarop SaaS acceptatie en daarmee cloud als geheel de markt heeft veroverd.

(Donderdag volgt het 2e deel van dit interview)

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.