Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

SaaS in Nederland – verleden, heden en toekomst, deel 2

Na te hebben stilgestaan bij de vraag: waar komt SaaS vandaan is het nu tijd voor een kritische kijk op heden en toekomst

  • Door
  • Rashid Niamat
  • geplaatst op
  • 27 februari 2014 08:03 uur

cloud-wolkWe hebben met SaaS in dit land een flitsende start gekend, die deels komt door een internationale trend (HRM software) en deels door een aantal Nederlandse innovatieve ondernemers die kritisch keken naar (o.a.) boekhoudprogramma’s. Daarnaast heeft de belastingdienst deze ontwikkeling enorm gestimuleerd, zonder dat dit de opgave was van de fiscus!

Terugblikken is leuk, maar wat iedere ondernemer in zijn rol van aanbieder en gebruiker van IT diensten wil weten is: Waar staan we nu, doen we het nog steeds zo goed en spelen we internationaal nog een rol? Het antwoord op die vraag leidde tijdens het interview tot een nuchtere constatering. Voorop gesteld: ja, we hebben als het om SaaS of PaaS draait een rol te vervullen. Cordys, de opvolger van Baan, die inmiddels zelf weer is doorverkocht, is een weinig belicht voorbeeld, maar wel iets om trots op te zijn. De analisten van Gartner hebben de Business Proces Management pakketten van Cordys meermaals op een podium gezet. Maar buiten die ene grote naam? De van der Schueren: “Ik denk dat er her en der in Nederland kroonjuweeltjes rondlopen, want dat zijn het echt, die het internationaal goed doen, maar je moet ze zoeken met een lampje”.

Daarmee stipten we in het interview iets aan, dat ook voor andere aspecten van de internetdienstverlening geldt: de bekendheid van de bedrijven en het imago is op een enkele uitzondering na niet goed ontwikkeld. Of dit het gevolg is van het traditioneel sterk versnipperde aanbod, met in tegenstelling tot een aantal buurlanden ongekend grote aantal kleine spelers, is aan de lezer om verder te beoordelen.

Vanaf de zijlijn is het erg makkelijk roepen dat het aan betrokkenheid, visie en moed ontbreekt. Wat nadrukkelijk niet gezegd kan worden van een aantal bewindslieden, voormalig Minister van EZ Verhagen voorop. De van der Schueren wees naar diens inzet waardoor XBRL per 2013 verplicht is gesteld in Nederland. Een volgende stap in de revolutie die het werk van accountants e.d. ingrijpend beïnvloedt en er voor zorgt dat Nederland verder aan de slag kan met het ontwikkelen en invoeren van met name SaaS diensten. Tegelijkertijd stelden we in het gesprek vast, dat die drive vanuit het Ministerie van EZ om innovatie te blijven versnellen (!) nu wel naar de achtergrond lijkt te zijn verschoven en de focus veel meer ligt op veiligheid. Neem nu de discussie over het eID Stelsel, waarmee de burgers de beschikking zouden kunnen krijgen over een digitaal paspoort. Die wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken vrijwel uitsluitend gevoerd vanuit een beveiligingsoptiek, maar feitelijk is het wederom een belangrijke innovatie van de Rijksoverheid, waarmee de online dienstverlening in Nederland een geweldige impuls zou kunnen krijgen.

We lieten nog een aantal sectoren de revue passeren en bleken allebei zeer onder de indruk van de werkwijze van Surfnet. Surfnet vervult een facilitator rol, is de middle man, en weet in een duidelijk omschreven vertical, het hoger onderwijs, een rol te spelen (eigenlijk een PaaS rol) en die zeer goed uit te voeren. Niet alles zelf doen en uitvinden, maar in een PPS model zorgen dat stakeholders elkaar weten te vinden en gezamenlijk werken aan de succesvolle deployment van alle mogelijke diensten. Is dat heden dan ook direct een blauwdruk voor de toekomst? Kunnen we op die manier bijvoorbeeld ook met succes de zorgsector gezonder krijgen?

Om een idee te krijgen waar de kracht van SaaS de komende periode zal liggen is het volgens De van der Schueren goed vooraf kennis te nemen van het pamflet Unbundling the Corporation door John Hagel III en Marc Singer (PDF link). Centraal in dit document, dat wereldwijd veel navolging kent, is de constatering dat de samenleving niet langer gebaat is bij bedrijven die alles van A tot Z zelf willen doen. Apple maakt zelf geen telefoons of tablets maar laat dat maken. Het is een bekend voorbeeld van unbundling. Iedereen moet zich focussen op de zaken waarin hij of zij goed is.

Kijk naar bedrijven die het de laatste jaren goed zijn blijven doen en zij die het minder goed doen. Wat zie je als rode draad: bedrijven die Innovatie, Verkoop en Productie van elkaar lostrekken zijn vele malen sterker dan bedrijven die menen de economies of skills, scope en scale te kunnen blijven combineren en sturen vanuit 1 organisatie.

Hier ligt voor cloudondernemers een enorme valkuil, en tegelijkertijd ook een ongekende kans. Kijk weer eens naar Apple en dichter bij huis naar Surfnet, dat zijn ijzersterke namen terwijl ze maar een fractie van het proces zelf uitvoeren. Wat kun je hiervan leren, De van der Schueren verwoordt het kort en bondig: ”ga doen waar je goed in bent”. Apple en Surfnet te abstract? Wat denk je dan van het succes van Senseo en de thuistaps. Ook dat is unbundling met als doel specialismen meer ruimte te geven en te komen tot vormen van samenwerking die in de vorige eeuw niet bestonden.

Houd dat dubbele credo – samenwerking en doen waar je goed in bent – in je achterhoofd en je bent wel in staat in het huidige cloud-klimaat te overleven. Je moet ook wel op die – voor sommigen nieuwe en onwennige – manier werken, want het is the Age of Disruption en als je ziet wat er met the internet of things op ons afkomt: het is echt een illusie dat je als enkelvoudige ondernemer alles nog zelf kunt.

Op dat punt en ter afronding stapten we daar af van de dedicated kijk op de Nederlandse IT sector en keken we ook nog kort naar Verizon. Hoe kan een telecombedrijf met wereldwijd +200,000 medewerkers in een Age of Disruption blijven voortbestaan terwijl traditionele telcobusiness en netwerkbeheer commodities zijn en onder druk staan?
Het antwoord kan alleen maar zijn, dat de directie een heldere visie heeft op de toekomst en bereid is daar stevige stappen te nemen. Concreet betekent dat, niet alles zelf willen doen (hé, waar zagen we dat nog meer) maar samenwerking. Daar waar het bedrijf goed in is (netwerk, IaaS, security en M2M) speelt het een belangrijke rol, en verder zijn het koppelen van klanten aan andere netwerken en andere locaties speerpunten waarmee overall een unieke positie geclaimd kan worden.

OK 200.000 FTE en dan een Nederlandse hoster of datacenter exploitant met nog geen promille van die omvang – kan de laatste van de eerste leren? Ja: focus en samenwerking. Klinkt goedkoop en makkelijk, maar er zijn genoeg ondernemers die het te snel vergeten.
Ten slotte, hadden de oprichters van het ASP forum de huidige ontwikkelingen voorzien? De van der Schueren: “onze wildste verwachtingen zijn overtroffen. [….] In het begin dachten we niet aan de telco’s (als partijen die hier last van zouden krijgen RN) , wij zagen kansen voor iedereen. En ja cloud heeft impact op telco’s , maar misschien nog wel meer op traditionele hardware vendors”.

Is het alleen rozengeur en maneschijn? De van der Schueren: “we zijn ook tegen problemen aangelopen. Dat security, bandbreedte en performance zo’n rol zouden krijgen hebben we niet voorzien. Maar tegelijkertijd, als je ziet hoe daar aan oplossingen wordt gewerkt, die komen er wel.” Want een ding is duidelijk, SaaS (net als andere clouddiensten) is here to stay en de snelheid van verbetering en innovatie neemt nog steeds verder toe.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.