Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Evinova Datacenter

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 7 maart 2014 08:16 uur

In deze editie van de jaarcijfers bekeken bekijken we de jaarrekening over 2012 van Evinova Datacenter. Deze week werd bekend dat Evinova Datacenter in Meppel failliet is verklaard. Wat vertellen de jaarcijfers ons over hoe het datacenter er financieel voorstond?

Balans

Het balanstotaal van Evinova Datacenter B.V. was in 2012 totaal €1.968.982. Aan de activa zijde zien we €1.579.043 materiële vaste activa, €13.230 handelsdebiteuren en €376.709 overige vorderingen. Aan de passiva zijde zien we €750.000 langlopende schulden, €1.336.909 kortlopende schulden en een negatief eigen vermogen -/- €117.927.

Wanneer we naar de ratio’s kijken dan zien we een current ratio van 0,29. Een gezonde current ratio ligt boven de 1,00. Wanneer de current ratio daaronder ligt dan is het twijfelachtig of een bedrijf zijn schulden op korte termijn kan voldoen. Des te lager de waarde, des te groter het risico op een faillissement.

De gouden balans ratio ligt op 2,50. Het feit dat deze ratio boven de 1,00 ligt betekent dat er bedrijfsmiddelen die langdurig ter beschikking van het bedrijf (moeten) staan én niet snel liquide kunnen worden gemaakt, zijn gefinancierd met kortlopende schulden. Ook deze ratio duidt op een (verhoogd) faillissementsrisico.

Als laatste is een negatief eigen vermogen natuurlijk ook niet bepaald gezond te noemen. Het bedrijf heeft dan (boekhoudkundig) meer schulden dan het aan bezittingen heeft. Een bedrijf met een negatief eigen vermogen wordt ook wel aangeduidt als “technisch failliet”. Echter is dit enkel boekhoudkundig en is er nog nooit een bedrijf failliet gegaan, enkel omdat er een negatief eigen vermogen in de boeken stond.

Financiering

Op basis van deze cijfers kan nadrukkelijk niet de conclusie worden getrokken dat een faillissement onvermijdelijk was. Echter op het moment dat een bedrijf er op deze manier financieel voor staat is er wel een verhoogd risico. Zolang opeisbare schulden maar op tijd worden betaald is er echter niks aan de hand.

Indien er bijvoorbeeld sprake is van klanten die vooruit betalen, dan is er weinig aan de hd, mits de klant niet vertrekt. Immers wanneer de klant wel weg zou gaan, dan wordt de schuld aan de klant wél ingelost door dienstverlening te leveren, maar door dat er niet een nieuwe termijn vooruit gefactureerd kan worden, is er minder vermogen beschikbaar voor het bedrijf. Hetzelfde geld voor leverancierskrediet, wanneer een leverancier de touwtjes aanhaalt en bijvoorbeeld eist dat er vooraf wordt betaald in plaats van achteraf op rekening. Dan valt er ineen klap een stuk vermogen waar het bedrijf over kon beschikken weg.

In het geval van een negatief eigen vermogen kan wanneer een bedrijf uiteindelijk weer winst maakt, die winst worden gebruikt om het negatieve eigen vermogen aan te zuiveren. Ook een aandeelhouder kan vanwege het vertrouwen in toekomstige winsten van een datacenter bereid zijn om de schulden van het bedrijf te herfinancieren. Dat is ook aantrekkelijk, gezien verliezen uit het verleden 9 jaar lang mogen worden verrekend met toekomstige winsten. In het geval van een faillissement verdampt die mogelijkheid tot verliesverrekening.

Het is dus helemaal niet noodzakelijk dat een bedrijf met deze indicatoren of een negatief eigen vermogen failliet zal gaan. Echter is het net als met het spel Jenga. Des te minder stenen er in de toren zitten, des te groter het risico dat de toren omvalt.

Geen positief beeld

Wanneer we terug gaan naar Evinova Datacenter dan valt op dat de ratio’s een niet al te positief beeld van de liquiditeit van het bedrijf geven. Ook het negatieve eigen vermogen valt op. Echter heeft het bedrijf op 21 december 2012 een nieuwe bestuurder gekregen en zijn op 8 mei 2013 de statuten van het bedrijf gewijzigd. De jaarstukken zien op 2012, wat er daarna in 2013 is gebeurd is onbekend. Echter blijkt wél uit de jaarstukken dat in 2012 het bedrijf er voor de opening al niet al te best voorstond. Of dat ook de oorzaak van het faillissement is geweest, dat zullen we pas weten wanneer de curator zijn (eerste) faillissementsverslag openbaar maakt.

De jaarcijfers

 

Evinova Datacenter balans 2012

Evinova Datacenter kengetallen

Marcel Stegeman, 8 maart 2014 2:39 pm

Ik heb ook nog een aantal cijfers liggen :-)

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.