Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Hosting Machine: Oneerlijke concurrentie van buiten de EU

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 12 maart 2014 08:01 uur

Er zijn verschillende buitenlandse hosters actief op de Nederlandse hostingmarkt. Daar is niks mis mee. Echter doen sommige hosters nét of dat ze in Nederland gevestigd zijn. Ook brengen ze hun klanten geen Nederlandse BTW in rekening, terwijl ze dat wel zouden moeten. Daarmee wordt Nederlandse hosters die wél BTW in rekening brengen en afdragen oneerlijke concurrentie aangedaan.

Hosting Machine uit Brazilië

Een voorbeeld van een bedrijf dat op het oog volledig Nederlands is, is Hosting Machine. De website is volledig in de Nederlands taal. Onderaan de website staat een Nederlands adres en telefoonnummer. Verder staat op de website een ING- en iDEAL-logo. Ook in een nieuwsbericht uit 2011 op de website staat dat het bedrijf een nieuw kantoor heeft: “Op 23/05 zijn wij verhuist naar ons nieuwe kantoor. Busplein 36-38 1315 KV Almere.”

Hosting Machine in het kort

Braziliaanse identiteit Hosting Machine verhuld

Echter is Hosting Machine helemaal geen Nederlands bedrijf. Daar is op de website niks over terug te vinden. Alleen in de algemene voorwaarden van het bedrijf staat een aanwijzing dat het bedrijf in Brazilië gevestigd is “Hosting Machine is ingeschreven in Brazilië met registratienummer: 06.100.675/0001-99”. Daarnaast wordt ook nog eens het Braziliaans recht van toepassing verklaard op alle overeenkomsten in dezelfde voorwaarden ‘15.1. Op de overeenkomst is Braziliaans recht van toepassing’.

Hosting Machine staat niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Ook heeft het bedrijf geen Nederlandse BTW-nummer en draagt het dus ook geen BTW af in Nederland. In reactie op vragen hierover aan het bedrijf, antwoord directeur Steve Nagy van Hosting Machine: “Wellicht bent u op het verkeerde spoor gezet door mijn Nederlandse origine en het feit dat wij met elkaar in het Nederlands communiceren. Ik ben echter al bijna twintig jaar Braziliaans ingezetene. Stelt u zich maar eens voor hoe of wat u aan een willekeurige andere Braziliaanse internetondernemer zou vragen over Nederlandse BTW, KvK, etc..”

Nederlandse website:

Hosting Machine adres

 

Braziliaanse website:

Hosting Machine adres Brazilie

Misleidende handelspraktijk

Of Hosting Machine gehouden is zich bij de Kamer van Koophandel in te schrijven, is een vraag die in het midden kan blijven. Belangrijker is dat Nederlandse klanten denken met een bedrijf te maken hebben dat (ook) In Nederland gevestigd is. Dat is echter niet het geval. Hosting Machine verklaart het Braziliaanse recht van toepassing op de contracten die worden gesloten en in het geval van een conflict mag de klant zich tot de Braziliaanse rechter wenden. Het Nederlandse adres is – anders dan het nieuwsbericht uit 2011 doet vermoeden – enkel een correspondentieadres en geen (eigen) kantoor.

Het heeft er alle schijn van dat deze gang van zaken kwalificeert als een misleidende handelspraktijk, namelijk dat Hosting Machine tegenover klanten zijn (werkelijke) identiteit verhult. Dat mag niet (art. 6:193c lid 1 aanhef en onder f BW). De gemiddelde consument heeft geen idee dat het eigenlijk met een Braziliaans bedrijf in zee gaat, zonder vestiging in Nederland. In plaats daarvan verwacht de klant met een Nederlandse webhoster zaken te doen.

Door de Autoriteit Consumenten en Markt kan voor een misleidende handelspraktijk dan ook een bestuursrechtelijke boete van maximaal 450.000 euro worden opgelegd (art. 8.8 jo. 2.9 lid 1 aanhef en onder b jo. 2.15 Whc).

Hosting Machine brengt geen BTW in rekening

Ook brengt Hosting Machine (Nederlandse) klanten geen Nederlandse BTW in rekening. Nagy stelt tegenover ISPam.nl: “Daar wij enkel in Brazilië gevestigd zijn komen wij, voorzover ons bekend, niet in aanmerking voor een Nederlands BTW-nummer.” Dat is echter niet juist. Zodra je diensten levert in Nederland, dan moet er omzetbelasting (BTW) in rekening worden gebracht. Daarbij maakt het niet uit of je in Nederland gevestigd bent, in Duitsland, Brazilië of de Noordpool (art. 1 aanhef en onder a Wet OB).

Uit de Wet op de omzetbelasting 1968 blijkt dat bij B2B-transacties een dienst (enkele uitzonderingen daargelaten) in het land van de afnemer (Nederland) wordt geacht te zijn verricht (art. 6 lid 1 Wet OB). Het maakt niet uit waar de dienstverlener is gevestigd. De dienst wordt geacht in het land van de afnemer te worden verricht en wanneer dat Nederland is, dan moet ook Nederlandse BTW in rekening worden gebracht. De BTW kan wel worden verlegd naar de afnemer, die deze dan in eigen land (Nederland) aangeeft én indien deze niet aftrekbaar is voor de klanten (dat is bijvoorbeeld journalisten en medici) zelf moet afdragen.

Diensten die geleverd worden aan consumenten (B2C-transacties) worden over het algemeen voor de BTW geacht geleverd te zijn in het land van de dienstverlener (in het geval van Hosting Machine in Brazilië) (art. 6 lid 2 Wet OB). Echter voor elektronische diensten – waaronder expliciet ook webhosting is opgenomen – is er een uitzondering gemaakt voor bedrijven die zich buiten de EU bevinden. Hierdoor wordt bij B2C-transacties de plaats waar de webhosting geleverd wordt de plaats van de klant is. In het geval van een Nederlandse particuliere klant van een bedrijf buiten de EU (zoals Hosting Machine), gaat dat dus om Nederland. (art. 6h lid 1 jo. 2a lid 1 sub q. jo. bijlage II van de BTW-richtlijn 2006). Ook Nederlandse klanten moeten dus door Hosting Machine Nederlandse BTW in rekening worden gebracht.

Speciaal voor ondernemers die buiten de EU gevestigd zijn én elektronische diensten leveren, is er een afdeling in de Wet op de omzetbelasting 1968 gewijd, die het mogelijk maakt om voor alle EU-landen maar één EU-land aangifte te doen van alle diensten die geleverd zijn in het kader van B2C-transacties (art. 28r Wet OB). Dat is een stukje service aan niet-EU-ondernemers, zodat ze niet in 27 verschillende EU-lidstaten aangifte te doen van elektronische diensten die ze leveren aan consumenten.

Concurrentievervalsing

Op basis hiervan kan de conclusie worden getrokken dat Hosting Machine voor alle diensten die geleverd worden aan ondernemers én consumenten in Nederland, Nederlandse BTW moeten worden afgedragen. Dat is ook niet meer dan logisch, want het bedrijf hoeft zelf geen BTW betalen over de diensten die het afneemt omdat het in Brazilië is gevestigd (art. 1 aanhef en onder a jo. 6 lid 1 Wet OB).

Neem het volgende voorbeeld: Hosting Machine verkoopt .nl-domeinnamen voor 4,99 euro aan een consument (zonder Nederlandse BTW in rekening te brengen). Wanneer diezelfde domeinnaam door een Nederlandse consumenten bij een Nederlandse webhoster wordt gekocht voor 4,99 euro exlusief BTW, dan moet er nog 1,05 euro aan BTW boven op en dus 6,04 euro moeten betalen. Een consument zou dus bij Hosting Machine 17,4% goedkoper uit zijn (€1,05 is 17,4% van €6,04).

Door geen BTW in rekening te brengen, wordt door Hosting Machine (bewust of onbewust) belasting ontdoken en Nederlandse webhosters oneerlijke concurrentie aangedaan. Gelukkig is het niet doen van aangifte en betaling van verschuldigde belasting strafbaar en staan daar hoge boetes en zelfs gevangenisstraffen op. Zodra de Belastingdienst Hosting Machine op het spoor komt, is dit waarschijnlijk snel voorbij.

Simon Besteman, 12 maart 2014 8:55 am

Zou een rechter accepteren, als je in Nederland een dienst afneemt, dat de verkoper verklaart dat het Braziliaans recht daarop van toepassing is? Ik kan mij zo voorstellen dat dat dit niet zomaar geaccepteerd zou worden. Stel dat je een conflict hebt, zou je dan naar een rechtbank in Sao Paolo moeten als Nederlandse klant?

Veenman, 12 maart 2014 9:35 am

Wanneer het om een particuliere klant gaat (B2C) is de Nederlandse rechter bevoegd (art. 6 aanhef en onder d Rv). Of dat ook het geval is bij zakelijke klanten (B2B) weet ik niet. In principe kun je als beroepsmatig handelende partijen alles afspreken. Echter is er ook het EEX-verdrag (en in de EU de gelijknamige EEX-verordening) waarin de bevoegdheid van rechters en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken in is geregeld. In die materie zit ik echter niet goed genoeg om daar iets over te kunnen zeggen.

T. Bloo, 12 maart 2014 9:45 am

Was laatst toch ook een uitspraak over goksites, die door hun Nederlandstalige website werden veroordeeld tot het houden aan de Nederlandse bepalingen. Lijkt me hier ook van toepassing. Als ze zich buitenlands willen voordoen, dan moet het in ieder geval niet 100% Nederlands lijken.

WB, 13 maart 2014 11:27 am

Er staan in dit artikel wat zaken die naar mijn idee niet kloppen. Wij doen als Nederlandse B.V. zaken met verschillende Braziliaanse partijen en ook hier is geen BTW van toepassing door het handelsverdrag wat Nederland met Brazilie heeft. We hebben verschillende accountancy kantoren en zelfs de belastingdienst gevraagd hoe dit zit maar allen geven het zelfde antwoord; als je diensten levert (B2B) is BTW niet van toepassing. BTW zou in bovenstaand artikel van toepassing zijn als de dienst daadwerkelijk in Nederland is ondergebracht (Nederlands datacenter) maar dit is niet zo.

Dont shoot me, maar dit is wat de Belastingdienst ons heeft vermeld. Ook wij rekenen geen BTW aan Braziliaanse klanten.

Veenman, 13 maart 2014 11:39 am

WB, zoals ik in het artikel opmerk hoeft Hosting Machine wanneer zij zelf diensten inkopen géén BTW in Nederland te betalen, omdat ze in Brazilië gevestigd zijn. Het land van de afnemer (Brazilië) geldt als plaats van de prestatie en dan is er geen Nederlandse BTW verschuldigd. Het probleem is echter dat Hosting Machine zelf aan Nederlandse klanten (zowel B2C als B2B) geen Nederlands BTW in rekening brengt, terwijl dat wel zou moeten.

Dat de dienst zelf in Nederland is ondergebracht (dat is hier het geval), maakt overigens ook niet uit, pas wanneer er (eigen) personeel rondloopt in Nederland, is er voor de BTW sprake van een vaste inrichting (arrest Günter Berkholz, HvJ 4 juli 1985, 168/84). Bij Hosting Machine is niet helemaal duidelijk of dat het geval is. Gezien Nagy dat ontkent, ben ik er vanuit gegaan dat niet zo is.

SH, 14 maart 2014 9:12 am

Busplein 36-38 is waarschijnlijk een kantoor van Regus. Kortom eigenlijk gewoon een postbus. Er zal dus geen personeel in NL rondlopen.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.