Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Onderzoek: Datacenters zijn grootverbruikers van in Nederland opgewekte groene stroom

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 28 maart 2014 08:24 uur

Tendentieus en ongefundeerd, zo kunnen de conclusies van het onderzoek van Hivos naar het energiegebruik van datacenters worden getypeerd. Volgens Hivos kunnen ‘energieslurpende datacenters veel groener’. Wanneer echter naar het onderzoek van Hivos én de cijfers van het CBS over hernieuwbare energie wordt gekeken, dan valt juist op dat datacenters koplopers zijn in het gebruik van in Nederland opgewekte hernieuwbare energie.

Om het onderzoek uit te voeren heeft Hivos 23 Nederlandse datacenters aangeschreven met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over bij welk energiebedrijf stroom wordt afgenomen en de wijze waarop die stroom is opgewekt. Het merendeel van de datacenters werkte mee aan het onderzoek en van andere datacenters die niet meewerkte, werd de informatie over de gebruikte stroom van de website van het bedrijf gehaald.

In totaal wist Hivos op deze manier informatie te verzamelen over de gebruikte energie in 18 datacenters. Van de 18 datacenters gebruiken maar liefst 16 datacenters groene stroom, maar twee datacenters blijken grijze stroom te gebruiken. Van 11 datacenters was inzichtelijk wat voor groene stroom precies gebruikt wordt. Daarvan gebruiken er 3 in Nederland opgewekte groene stroom, 5 in het buitenland opgewekte groene stroom en 3 een mix van beiden.

Hivos komt op basis van deze cijfers tot de conclusie dat Nederlandse datacenters veel duurzamer kunnen, want (normale) groene stroom is niet groen genoeg. Alleen in Nederland opgewekte groene stroom is groen volgens Hivos. Zo schrijft de organisatie:

Stroom in categorie D is niet duurzaam omdat het nauwelijks tot niet bijdraagt aan een structurele verlaging van de CO2. Het gaat in deze categorie veelal om stroom die vergroend is door middel van het aankopen van Garanties van Oorsprong (GVO’s) van grootschalige waterkrachtcentrales in Scandinavië. Het aanbod van deze GVO’s is vele malen groter dan de vraag daarom ook bijna niets). Hierdoor zal er geen krapte op de markt optreden en dus ook geen prikkel uitgaan om meer duurzame energie op te wekken. Dat houdt in dat het aankopen van GVO’s uit Scandinavië niet leidt tot een stimulans voor meer duurzame energieopwekking en dus ook niet bijdraagt aan een structurele verlaging van de CO2-uitstoot.

De problematiek met de GVO-certificeren is valide, maar nergens blijkt uit dat de groene stroom van datacenters ook op deze wijze is opgewekt. Toch wordt door Hivos gebruikte groene stroom uit het buitenland categorisch als niet duurzaam weggezet. Daarnaast lijkt Hivos datacenters – als grootschalige energieverbruikers – in te willen zetten voor haar lobby om meer groene stroom (hernieuwbare energie) in Nederland op te wekken. Immers is stroom volgens Hivos pas groen wanneer er een prikkel vanuit gaat om méér groene stroom op te wekken. De vraag is echter of dat een verantwoordelijkheid van datacenters is?

Wanneer we naar de cijfers van het CBS kijken over het gebruik van hernieuwbare energie die in Nederland is opgewekt dan valt op dat in 2012 amper 4,48% is. Uit het onderzoek blijkt dat tenminste 26% van de datacenters (gedeeltelijk) dit soort stroom gebruikt (tenminste 6 van de 23). Mogelijk zijn dit er zelfs nog meer, omdat van 10 van de 23 datacenters niet bekend is wat voor stroom er (precies) gebruikt wordt.

De conclusie kan derhalve worden getrokken dat datacenters dé koplopers zijn waar het gaat om het gebruik van hernieuwbare energie die in Nederland is opgewekt. Dat maakt de conclusies die Hivos op basis van haar onderzoek heeft getrokken, ongefundeerd en tendentieus.

Het onderzoek van Hivos is hier te vinden.

Marieke Kragten, 1 april 2014 12:54 pm

In zijn interessante reactie op het onderzoek van Hivos noemt Arnout Veenman de conclusies tendentieus en ongefundeerd.

Opvallend is dat Veenman zelf ook gevolgtrekkingen doet gebaseerd op dezelfde gegevens die Hivos verzameld heeft. En daar gaat het bij hem mis. Zo gaat hij voorbij gaat aan het feit dat aantallen datacentra weinig zeggen over de omvang van hun energiegebruik. Er zitten enorme verschillen in vermogen van de verschillende datacentra die Hivos onderzocht. Bovendien kennen we de verhouding tussen de verschillende soorten gebruikte stroom niet bij de bedrijven die zowel groen opgewekt in Nederland als opgewekt in het buitenland gebruiken. Ofschoon tenminste 26% (6 van de 23) van de bedrijven inderdaad gedeeltelijk groene stroom gebruiken die is opgewekt in Nederland, kunnen we daaruit niet afleiden dat de sector dus koploper in Nederland zou zijn waar het gaat om hernieuwbare energie. Ook niet met een verwijzing naar de totale hoeveelheid duurzame energie opgewekt in Nederland (4,5 procent). Deze stelling wordt niet onderbouwd, en is met andere woorden ongefundeerd.


Hivos zet datacentra in voor haar lobby om meer groene stroom in Nederland op te wekken

De branchevereniging Nederland ICT stelde zelf (Trouw, 24-12-2013) dat Nederland de internationale proeftuin kan worden voor duurzame ICT. Daar hoort volgens Hivos ook een duurzame energievoorziening bij. Datacentra groeien erg snel; ze vormen een sector van groot maatschappelijk belang met een groeiend energieverbruik. Dit betekent ook dat de sector een potentieel grote negatieve maar ook juist positieve invloed kan hebben op een vermindering van de CO2 uitstoot in Nederland. Daarom spreken wij de sector hier op aan. Met onze deelname in het energieleverancieronderzoek en de groene stroomsterren overstapcampagne spreken we energieleveranciers en consumenten aan om meer duurzame energie te leveren/ produceren c.q. te kopen. Datacentra zelf zien in toenemende mate de noodzaak om gebruik te maken van 100% duurzame energie. Dat is positief, maar we zijn er nog lang niet.

Marieke Kragten, projectleider 100% groene ICT Hivos

 • Pingback: Green IT Amsterdam call for collaboration | Green IT Amsterdam

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.