Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Rechtszaak tussen Yourhosting en Strato zorgt voor irritatie bij de rechter

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 8 mei 2014 08:53 uur

Bij de rechtbank Overijssel heeft Yourhosting een kort geding procedure verloren, die door het hostingbedrijf tegen concurrent Strato was aangespannen. Hoewel de rechtbank de stellingen van Yourhosting voorshands bewezen achtte, kreeg het hostingbedrijf bij gebrek aan enig belang toch nul op rekest. Ook laat de rechter in het vonnis duidelijk blijken geïrriteerd te zijn over de opstelling van zowel Strato als Yourhosting.

Misleidende advertentie

Inzet van het kort geding was een reclamecampagne van Strato van 2 mei tot 13 augustus 2013. Daarbij werd gebruik gemaakt van een (pagina vullende) advertentie in De Volkskrant, De Telegraaf en Computer Totaal. In de advertentie vergelijkt doet Strato het voorkomen alsof Yourhosting geen (kant en klare) webshops aanbiedt.

Op 5 juni 2013 werd Strato door de advocaat van Yourhosting gesommeerd om de reclame te rectificeren, omdat deze misleidende zou zijn en in strijd met een hele reeks wetsartikelen: 6:194 sub d BW. 6:194a lid 2 sub a BW en 6:194a lid 2 sub c BW, die samengevat kunnen worden als een oneerlijke handelspraktijk. Strato liet echter per brief weten zich niet te herkennen in de beschuldigingen van Yourhosting.

Na een klacht van Yourhosting bij de Reclame Code Commissie, oordeel deze laatste op 21 oktober 2013, dat de uiting misleidend is en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC (Nederlandse Reclame Code). Op 25 november werd Strato daarna nogmaals door Yourhosting gesommeerd om de advertentie te rectificeren. Gezien een kort geding volgde heeft Strato daar geen gehoor aan gegeven.

De rechter geeft in zijn vonnis aan het eens te zijn met Yourhosting én de Reclame Code Commissie dat de advertentie misleidend is:

Met Your Hosting is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de reclame-uitingen van Strato in de periode 2 mei tot 13 augustus 2013 misleidend zijn geweest. Dit volgt al uit de beslissing van de Reclame Code Commissie van 21 oktober 2013, waarin is overwogen dat de uiting misleidend is en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Strato probeert recht te praten wat krom is

Het is verder interessant om te zien hoe de rechter Strato onderuit de zak geeft, als reactie op de poging van Strato om wat krom is recht te praten:

Daarnaast heeft Strato ter zitting uitvoerig gepoogd de verschillen tussen partijen op het gebied van webshops uiteen te zetten. Zo genuanceerd als dit betoog van Strato is, zo ongenuanceerd heeft Strato de onderhavige advertenties opgesteld. Voor die nuance is dan ook, gezien de wijze waarop de advertentie is vormgegeven, geen enkele ruimte. Your Hosting heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij webshops aanbiedt. Met het plaatsen van een “x” onder de naam Your Hosting en achter “webshop” verkeert ook de door Strato aangehaalde “gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone beroeps- of bedrijfsoefenaar” in de – onjuiste – veronderstelling dat Your Hosting in het geheel geen webshops aanbiedt. Voor zover het betoog van Strato ertoe strekt dat de “x” zou betekenen dat Your Hosting een andere variant van webshops aanbiedt dan Strato, dan is dat – voor zover dat al het geval zou zijn, hetgeen door Your Hosting uitvoerig gemotiveerd is betwist – niet uit de advertentie op te maken.

Rectificatie dient geen redelijk doel (meer)

Helaas voor Yourhosting eindigt het vonnis daar niet. De rechter is er (terecht) kritisch over dat Yourhosting ná de sommatie op 25 november 2013 nog een aantal maanden heeft gewacht alvorens het kort geding te beginnen. Yourhosting hier volgens de rechter geen valide reden gegeven voor deze vertraging. Over de vordering van Yourhosting stelt de rechter daarom het volgende:

Hieruit volgt dat een rectificatie op de door Your Hosting gevorderde wijze naar het oordeel van de voorzieningenrechter op dit moment geen redelijk doel (meer) dient. Daarbij betreft het een ingrijpende voorziening, gezien de daarmee gepaard gaande hoge kosten, die onomkeerbaar is.

Ook de vordering van Your Hosting tot het staken en gestaakt houden van de mededeling waarvan de suggestie uitgaat dat Your Hosting geen webshops aanbiedt, zal bij gebrek aan belang worden afgewezen. Zoals reeds overwogen zijn de reclame-uitingen reeds acht maanden geleden gestopt terwijl niet is gebleken, noch door Your Hosting voldoende aannemelijk is gemaakt, dat Strato voornemens is de onderhavige advertenties weer te gaan plaatsen. Strato heeft ook uitdrukkelijk gesteld dat zij hiertoe niet zal overgaan.

Yourhosting krijgt dus nul op rekrest. Daarnaast wordt het bedrijf veroordeeld om de proceskosten van 1.711 euro te betalen.

 

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.