Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Nines

Negatief Netto Werk Kapitaal

  • Door
  • Monique Reijntjes
  • geplaatst op
  • 4 juli 2014 08:01 uur

In de serie ‘Jaarcijfers bekeken’ dit keer de cijfers van Nines uit het boekjaar 2012. Nines is een managed hoster gevestigd in Utrecht.

Wat valt op aan de jaarcijfers van Nines?

Het balanstotaal van Nines is met een toename van meer dan 50% enorm gestegen. Dit is terug te zien in toenames van de posten financiële vaste activa (dit kunnen bijvoorbeeld zijn: deelnemingen en investeringen in overige effecten – aandelen en obligaties) en vlottende activa, waarbij met name de toename van de post liquide middelen van € 547.972 naar € 1.011.799 opvalt. Daarbij zijn uiteraard aan de passiva zijde ook de nodige posten in waarde gestegen. Het eigen vermogen is meer dan verdubbeld van 325.944 euro naar 817.132 euro. Er is een extra voorziening genomen van een kleine 15.000 euro. Wat er ook uitspringt, is de post kortlopende schulden die met meer dan 400.000 euro is gestegen naar 1.479.290 euro.

Wat kunnen deze cijfers ons vertellen?

Het lijkt erop dat Nines een investering heeft gekregen of op een andere manier geld heeft aangetrokken aangezien zowel eigen als vreemd vermogen zijn gestegen. In eerste instantie zou je kunnen concluderen dat ze met een grote pot liquide middelen de ruimte hebben om te investeren. Op het eerste gezicht zou je Nines zodoende als een financieel gezond bedrijf kunnen zien dat vermogen heeft aangetrokken om mogelijk te investeren in andere bedrijven, bijvoorbeeld toeleveranciers of andere partners. Als we echter naar de ratio’s van Nines kijken schetst dit een ander beeld van de financiële stabiliteit van het bedrijf.

Liquiditeit

Want hoewel het met de liquiditeit in boekjaar 2012 beter gesteld lijkt dan in 2011 scoren de ratio’s onder de gangbare normen die bepalen of een bedrijf een positieve liquiditeit heeft en te boek staat als een financieel gezond bedrijf. Een vuistregel hiervoor is onder andere dat het netto werk kapitaal (vlottende activa – kortlopend vreemd vermogen) positief moet zijn. Dat is bij Nimes echter niet het geval. Hiermee is het dan ook niet heel verrassend dat de current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden) met 0,96 onder de norm uitkomt. Bovendien komt de gouden balans ratio met 1,15 boven de 1 uit. Dit duidt op een disbalans in de financiering van de vaste activa, die met name met lang lopend vreemd vermogen gefinancierd zou moeten zijn. Normaal gesproken blijf je met deze cijfers op het rapport zitten. Schijnt er dan nog licht aan de horizon?

Solvabiliteit

Wellicht biedt de solvabiliteit (de mate waarin een bedrijf in staat is aan haar verplichtingen te voldoen) nog een ander perspectief? De verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen moet om volgens de bank als ‘financieel gezond’ te worden gezien tussen de 25% en 40% liggen. Hiermee scoort Nimes dus binnen de marges met 32%. Uiteraard zijn dit cijfers en dus momentopnames. Nines heeft over boekjaar 2012 al veel beter gescoord op alle kernratio’s dan in boekjaar 2011. Het is interessant om te zien of ze deze trend in 2013 hebben kunnen voortzetten, daarvoor is het afwachten op de publicatie van deze cijfers. balans-nines

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.