Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Minister Wijn eist meer telecomreguleringsautonomie van Brussel

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 6 december 2006 11:34 uur

In een brief aan mevrouw Viviane Reding, EU-commisaris voor Information Society and Media, heeft Joop Wijn, onze minister voor Economische Zaken laten weten dat Nederland meer autonomie eist op het gebied van regulering van de Nederlandse telecommunicatie markt.

Nederland moet weer zelf de mogelijkheid hebben om te besluiten welke markten de OPTA gaat reguleren en moet daarbij niet gebonden zijn aan vooraf opgelegde regels van Brussel, die samengevat zijn in het ‘aanbeveling relevante markten’. Deze moeten een meer informeel karakter krijgen. Daarnaast schrijft minister Wijn dat hij de veto-bevoegdheid van de Europese Commissie om concept-besluiten van NRI’s (zoals de OPTA) te vernietigen, niet langer meer wenselijk vindt. Een ander belangrijk punt is dat het wenselijk zou zijn om waar het mogelijk is zaken vooral achteraf (ex-post) in plaats vooraf (ex-ante) te reguleren.

Over netwerkneutraliteit schrijft minister Wijn het volgende:

Open toegang tot internet waarborgen
Uw aandacht voor de gevaren die de open toegang tot internet zouden kunnen bedreigen waardeer ik zeer. Open toegang tot internet is een grote maatschappelijke verworvenheid die in geen geval prijs moet worden geven. Ik verwacht niet meteen dat de open toegang tot internet gevaar zal lopen. De concurrentie tussen marktpartijen lijkt sterk genoeg te zijn om dat te voorkomen. Niettemin zijn er naar mijn mening waarborgen nodig indien de open toegang tot internet toch in gevaar zou komen. Het huidige regelgevingskader biedt reeds mogelijkheden voor NRI’s om op te treden indien de bedreigingen voor de open toegang tot internet toch werkelijkheid zouden worden. De vraag is of die wel voldoende effectief zijn. Ter bevordering van de interne markt is het belangrijk dat het regelgevingskader op adequate wijze kan waarborgen dat consumenten toegang hebben tot alle informatiediensten en omgekeerd aanbieders van informatiediensten toegang hebben tot alle consumenten. Daarvoor is een versterking van het regime gericht op interoperabiliteit van netwerken en diensten naar mijn mening noodzakelijk. Ook verbetering van de transparantie voor consumenten is belangrijk. Consumenten kunnen dan overstappen naar internetaanbieders die wel open toegang tot internet bieden.

Voor nu lijkt mij dat inderdaad voldoende bescherming, want je moet ook niet alles vooraf (ex-ante) kapot gaan reguleren, echter is het dus wel van belang dat je achteraf (ex-post) kan ingrijpen wanneer het de verkeerde kant dreigt op te gaan.

Naar mijn idee heeft minister Wijn in de brief die hij naar EU-commissaris Redding heeft gestuurd het Nederlandse standpunt goed verwoord. Bij de totstandkoming hiervan ben ik, mede namens Vereniging ISPConnect Nederland,  betrokken geweest door input te leveren tijdens de bijeenkomst ‘Toekomstige Regulering Elektronische Communicatie’ dat georganiseerd was om namens alle Nederlandse stakeholders, het standpunt te bepalen.

De brief en de bijlage zijn hier (brief) en hier (bijlage) te downloaden.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.