Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Verkoop datacenter R-IX blijkt nog merkwaardiger

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 23 juli 2014 08:01 uur

De vragen aan het gemeentebestuur van Rotterdam over de verkoop van de datacenter-activiteiten van de Stichting Rotterdam Internet Exchange zijn eindelijk beantwoord. Met ontwikkelen van het datacenter met miljoenen euro’s aan borgstellingen van de gemeente én deze daarna doorverkopen aan een B.V. die eigendom is van het bestuur van de stichting is niks mis, zo stelt het college van B&W van de gemeente Rotterdam.

Het antwoord komt op vragen van de Rotterdamse PvdA en VVD naar aanleiding van een artikel in het AD. In dit artikel had i3D.net- en SmartDC-eigenaar Stijn Koster zijn ongenoegen geuit over de verkoop van de datacenter-activiteiten van de Rotterdam Internet Exchange aan een B.V. die eigendom is van de bestuurders van de stichting.

Stichting financieel volledig afhankelijk van de gemeente Rotterdam

Het is vooral interessant om te zien hoe het gemeentebestuur in de antwoorden het idee probeert te geven dat alles “onder de eigen verantwoordelijkheid” van de stichting is gedaan. Het vermogen van de stichting werd echter gevormd door een subsidie van 650.000 euro en voor de 4,2 miljoen aan leningen van de stichting stond de gemeente Rotterdam garant:

Omdat op dat moment nog geen bedrijven aanwezig waren in de Rotterdamse regio die deze diensten aanboden heeft de stichting onder eigen verantwoordelijkheid een datacenter opgezet, met financiering van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Gelet op het korte bestaan van de stichting was de BNG echter alleen voornemens om te financieren indien de gemeente Rotterdam bereid was een borgstelling te verlenen ter waarde van €2,7 min. Gelet op dit marktfalen in Rotterdam en omgeving en het belang van een verdere ontwikkeling van breedband- en internetgerelateerde bedrijvigheid in Rotterdam, heeft de gemeente besloten deze borgstelling te verlenen (09GR1234) .Eind 2010 bleek dat de vraag naar datacenter-faciliteiten dusdanig groot was dat de tweede fase van het datacentrum versneld moest worden uitgevoerd. Op dat moment is een tweede verzoek om een borgstelling ter waarde van €1,5 min. gehonoreerd, omdat in aanvulling op bovengenoemde motivatie concreet een aantal grote gebruikers aan Rotterdam kon worden gebonden die anders zouden zijn uitgeweken naar datacenters in andere steden (10GR3192).

i3D.net- en SmartDC-eigenaar Stijn Koster is het hier totaal niet mee eens:

Het verhaal rammelt aan alle kanten door de gebrekkige argumentatie. De gemeente stelt bijvoorbeeld dat er in 2009 geen datacenters in Rotterdam actief waren. Dit is bijzonder, omdat het pand dat de gemeente heeft gekozen voor de bouw van de het datacenter van de R-IX ook in 2009 al door 5 andere datacenters in gebruik was. In Rotterdam zijn in 2009 ongeveer 15 datacenters actief, in de regio in- en om Rotterdam maar liefst 25 datacenters. De hele argumentatie waarom de gemeente zo gedreven is een datacenter op te zetten, is niet gebaseerd op feiten. Vervolgens hanteert de gemeente de argumentatie dat als de R-IX geen datacenter had gebouwd, deze klanten zich buiten Rotterdam zouden hebben gevestigd. Ook dit argument is op geen enkele manier onderbouwd. Waarom zouden de overige datacenters in deze regio zoals KPN, BT, Verizon, Tele2, Infopact, Interoute, Global Crossing, SmartDC , deze klanten niet hebben kunnen bedienen?

Nog mooier wordt het als we verder lezen in de antwoorden van het gemeentebestuur. Het feit dat SmartDC in de havenstad al operationeel is, juist lijkt te worden gebruikt als een argument om goedkeuring te geven om de datacenter-activiteiten te verkopen:

 Parallel aan de doorontwikkeling van stichting Rotterdam Internet Exchange is er de laatste jaren ook vanuit de markt aanbod ontstaan aan datacenter-faciliteiten. Hetgeen voor de gemeente Rotterdam aanleiding is geweest om het initiatief te steunen van het huidige bestuur van de Stichting Rotterdam Internet Exchange om binnen haar eigen verantwoordelijkheden onderzoek te doen naar de toekomst van de stichting, waarbij deze zich zou richten op haar kerntaak van het aanbieden van een internetknooppunt.

Verkoop eigen verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting?

Het verkopen van de datacenter-activiteiten door het bestuur (aan zichzelf in privé) is volgens het gemeentebestuur toch écht een zaak van de stichting als onafhankelijke organisatie, waarvan het bestuur (dat natuurlijk géén enkel tegenstrijdig belang heeft met de stichting) zelfstandig verantwoordelijk én bevoegd is.

Daarbij heeft de gemeente Rotterdam de positie van Stichting Rotterdam Internet Exchange als zijnde een onafhankelijke organisatie met een zelfstandig verantwoordelijk en bevoegd bestuur gerespecteerd. Het besluit tot verzelfstandiging van het datacenter is derhalve een verantwoordelijkheid geweest van het bestuur en niet van de gemeente Rotterdam. Ook de keuze op welke wijze het proces van de verzelfstandiging heeft plaatsgevonden betreft de verantwoordelijkheid van het bestuur. Op basis van de gemeentelijke garantstelling was in de algemene voorwaarden een goedkeuringsbevoegdheid opgenomen, waarbij de gemeente Rotterdam primair heeft beoordeeld wat de gevolgen van de transactie zouden zijn voor het toekomstperspectief van het neutrale internetknooppunt en de afwikkeling van de garantstelling. Omdat de gemeente Rotterdam zich bewust was van de ondersteuning van de stichting bij oprichting heeft de gemeente Rotterdam aanvullend als voorwaarde aan haar goedkeuring verbonden dat de transactie tenminste marktconform zou moeten zijn.

Over de onafhankelijkheid van de stichting denkt i3D.net- en SmartDC-eigenaar Koster toch net even anders:

Op 21 januari 2011 schreef de gemeente nog: “De gemeente Rotterdam heeft omwille van de borgstelling zeggenschap in de stichting moeten nemen, wat een voorwaarde was voor de financiering van de BNG. Daarmee is dit ook een formele deelneming.”

Deze zelfstandigheid was blijkbaar niet van toepassing op 1 april 2014. Nog geen jaar na het aanbod (van Koster, red.) om de R-IX te kopen en de afwijzing hiervan, geeft de gemeente toestemming aan de directie van de stichting R-IX om het datacenter over te laten nemen door diezelfde directie. De gemeente schrijft: “deze transactie kon alleen plaatsvinden na toestemming van de gemeente Rotterdam.” De gemeente stelde ook eisen: “Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam als voorwaarde gesteld dat de transactie tegen marktconforme voorwaarden moest zijn”. Helaas weigert de gemeente deze voorwaarden te openbaren. De aankoopprijs is daardoor ook geheim. De stichting heeft geen marktpartijen benaderd om tot een prijsstelling te kopen. Daardoor zijn er twijfels of de directie van de stichting bij de verkoop van het datacenter een marktconforme prijs heeft voldaan. Immers was het alleen van belang dat de directeur overeenstemming bereikte met zijn eigen BV.

Samengevat: de gemeente had zeggenschap, ziet de stichting als een formele deelneming, subsidieert de stichting, financiert via de Bank Nederlandse Gemeenten de stichting en biedt borgstelling voor de leningen, benoemt de bestuursleden ….maar verder is “de R-iX een zelfstandige stichting”.

Marktconform?

Het gemeentebestuur had echter wel de eis gesteld dat de transactie tenminste marktconform moest zijn. Hoe de gemeentebestuur dat heeft verzekerd? Het bestuur van de stichting heeft zich laten begeleiden door een extern bureau op het gebied van bedrijfsfusies en -overnames. Dat ondanks dat het is ingehuurd én wordt betaald door (het bestuur) van de stichting, toch echt volledig onafhankelijk is:

Het bestuur van de R-IX heeft zich laten adviseren en begeleiden door een onafhankelijk, extern bureau op het gebied van bedrijfsfusies en -overnames: Park Corporate Finance. Het onafhankelijke bureau heeft geconcludeerd dat het datacenter buiten stichting R-IX kon worden gecontinueerd en dat bij deze verkoop sprake is van een marktconforme transactie.

Hoe het gemeentebestuur zo zeker wist dat de adviseur écht onafhankelijk is, legt het als volgt uit:

De gemeente Rotterdam heeft inzage gekregen in het advies van de onafhankelijk transactie-adviseur aan het bestuur van Stichting R-IX, waarin wordt geconcludeerd dat er sprake is van een marktconforme transactie. Ter aanvulling van de onderbouwing is een “letter of comfort” gevraagd en verkregen van de transactie-adviseur, waarin nadere referentiegegevens van de transactie-adviseur zijn opgenomen, als ook een aanvullende onderbouwing van de transactievoorwaarden en tot slot een verklaring van onafhankelijkheid.

De blauwe ogen van de onafhankelijk door de stichting betaalde adviseur

Juist. De – door het bestuur van de stichting en tevens koper van de datacenter-activiteiten – betaalde adviseur heeft dit verklaard in een letter of comfort én het gemeentebestuur heeft referenties van deze adviseur zijn onderzocht. De conclusie die het gemeentebestuur lijkt te trekken, is daarom dat de beste man prima op zijn blauwe ogen is te geloven.

Vraag van de dag

Is er een marktconforme prijs betaald voor Datacenter Rotterdam?
Bekijk resultaten
Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.