Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

WideXS wijzigt algemene voorwaarden kort voor de overname door IS Group

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 24 juli 2014 08:01 uur

WideXS is vorige maand door concurrent IS Group overgenomen. Nu blijkt dat WideXS relatief kort voor de overname zijn algemene voorwaarden heeft gewijzigd. In de nieuwe algemene voorwaarden is een bepaling opgenomen, waarmee klanten er bij voorbaat mee instemmen dat bij een overname of fusie, hun contract kan worden overgedragen aan het moeder-, dochter- of zusterbedrijf óf een willekeurige derde.

Verschillende klanten van WideXS laten aan ISPam.nl weten niks te hebben gehoord over de wijziging van de algemene voorwaarden. Ook op de website van WideXS is hier niks over te vinden. Uit het Internet Archive archief blijkt dat op 8 september 2013 in ieder geval de oude algemene voorwaarden zonder bepaling waarmee bij voorbaat wordt ingestemd met een contractsovername.

De volledige bepaling in de nieuwe algemene voorwaarden van WideXS luidt als volgt:

16. Overdracht
16.1. De Klant geeft WideXS bij voorbaat het recht om de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen of een derde partij in het geval van fusie of overname van WideXS.

Praktisch komt het erop neer dat in het geval van een overname WideXS met een beroep op deze bepaling klanten kan onderbrengen in  een andere B.V. of eenvoudig klanten die niet interessant zijn afstoten. Een dergelijke bepaling in de algemene voorwaarden is echter niet ongebruikelijk. Het moment waarop dit is gebeurd, valt wel op. De onderhandelingen over de overname door IS Group, het aantrekken van financiering en alle juridische formaliteiten regelen zal ook enige tijd hebben geduurd. Dat roept de vraag op of er geen verband is tussen beide ontwikkelingen.

IS Group CEO Jan Willem des Tombe laat in een reactie tegenover ISPam.nl echter weten:

WideXS heeft aan paar maanden geleden nieuwe algemene voorwaarden opgesteld na de splitsing van WideXS en ION-IP in twee separate vennootschappen. Tot dat moment golden voor beide activiteiten nog dezelfde voorwaarden.

De situatie is dientengevolge dat de nieuwe voorwaarden gelden voor alle door WideXS nieuw af te sluiten overeenkomsten. Voor de bestaande overeenkomsten gelden de algemene voorwaarden die daarbij horen. Het is niet zo dat de nieuwe voorwaarden de oude voorwaarden vervangen.

Of de nieuwe voorwaarden de oude niet vervangen weet ik nog net zo niet. Dit is afhankelijk van wat er in de oude algemene voorwaarden staat. De oude voorwaarden bevatten immers wat er geldt tussen WideXS en de klant. In de oude voorwaarden staat het volgende over een wijziging van de algemene voorwaarden:

1.5 WideXS behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. Nieuwe Voorwaarden treden in de plaats van eerdere Voorwaarden.

Daarmee is het de vraag af of de nieuwe algemene voorwaarden niet van rechtswege of te wel automatisch ook van toepassing zijn op bestaande contracten. In de oude voorwaarden staat immers dat zodra er nieuwe voorwaarden worden vastgesteld, dat deze in de plaats treden van de oude voorwaarden. Daarvoor is dus niet vereist dat WideXS die ook van toepassing moet verklaren op bestaande contracten. Nu IS Group CEO Jan Willem des Tombe heeft aangegeven dat in zijn visie de oude algemene voorwaarden van toepassing blijven op bestaande contracten, is het vrijwel uitgesloten dat er een beroep op de bepaling uit de nieuwe voorwaarden kan worden gedaan.

R., 24 juli 2014 10:39 am

De PDF 140301_-_WideXS_Algemene_Voorwaarden.pdf is op 03/03/14 gegenereerd door Secretariaat Cordemeyer & Slager.

M, 9 juni 2015 1:34 pm

Widexs heeft blijkbaar klantgegevens overgedragen aan IS, maar dat is niet van toepassing op overeenkomsten indien er geen medewerking is van de klant. Het Burgerlijk Wetboek is daar voldoende helder over in Boek 6, artikel 159 1: “Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte”. Het stiekem snel veranderen van de algemene voorwaarden is zinloos.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.