Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Byte

  • Door
  • Monique Reijntjes
  • geplaatst op
  • 25 juli 2014 08:00 uur

Byte is een hostingprovider. Ze focussen zich op serviceverlening, techniek en ontwikkeling, voor professionals (webdesigners of bedrijven). Byte is in 1999 opgericht en gespecialiseerd in clusterhosting en Magento hosting. Het aantal personeelsleden is over 2012 gestegen naar 24. Dat is een grote toename, hoe groot is niet precies te zeggen want over 2011 zijn de stukken niet eensluidend. In het originele jaarverslag staat namelijk dat er in 2011 al 18 mensen werkzaam waren, terwijl in de opgevraagde uitgebreide jaarrekening staat dat er in 2011 ‘maar’ 10 mensen op de loonlijst stonden.

De balans van Byte

Het balanstotaal van Byte is toegenomen van 1.731.839 euro naar 2.026.156 euro over boekjaar 2012. Op de activa zijde zijn de financiële vaste activa afgenomen met een kleine 140.000 euro naar 9.000 euro. Dat kan onder andere betekenen dat ze een investering van de hand hebben gedaan of een bedrijf waarin ze geïnvesteerd hadden, is geherwaardeerd en in waarde gedaald. De vorderingen zijn verdubbeld en noteren een bedrag van 695.005 euro. Bovendien kan het bedrijf over meer liquide middelen beschikken op de datum dat de balans is opgemaakt.
Aan de passiva zijde zien we dat het gestort en opgevraagd kapitaal 18.000 euro aangeeft. De Agio (dit is een reserve die verschijnt op de balans als een bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft met een hogere nominale waarde dan de oorspronkelijke aandelen) laat hetzelfde bedrag zien als in 2011 namelijk 231.127 euro. De post overige algemene reserves is licht gedaald. De kortlopende schulden zijn gestegen. Kortom over de balans is verder niet zoveel te melden. Geen vreemde uitschieters of opvallende zaken.

De ratio’s

De liquiditeit (in welke mate is een onderneming in staat tijdig aan haar lopende betalingsverplichtingen te voldoen) van Byte is matig te noemen. Het netto werkkapitaal is negatief. De current ratio valt met 0,85 onder de norm. Op basis hiervan kan geconstateerd worden dat Byte de kortlopende schulden, mocht dat nodig zijn, niet met vlottende activa kan voldoen. Daarbij is de gouden balans ratio met 1.55 te hoog. Dit betekent dat de schulden op lange termijn boven het niveau van de bezittingen op lange termijn uitkomen.

Met de solvabiliteit (de mate waarin een onderneming in staat is in totaliteit aan haar verplichtingen te voldoen) lijkt het niet zoveel beter gesteld. De verhouding tussen eigen vermogen en het totale vermogen valt met 22% net niet binnen de norm (afhankelijk van de branche tussen de 25% – 50%) die hiervoor over het algemeen gehanteerd wordt. De debt ratio (verhouding tussen vreemd vermogen en totaal vermogen) zou idealiter kleiner dan 0,75 moeten zijn en komt hier ook net boven met 0,78.

In de toelichting staat nog vermeld hoe het zit met de huurverplichtingen. Byte huurt twee panden in Amsterdam. Saillant detail is dat een van de panden moet worden aangehouden tot 1 juli 2015. De huur daarvoor was te laat opgezegd, waardoor er een nieuwe is termijn ingegaan.

Byte jaarrekening

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.