Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Byte

  • Door
  • Monique Reijntjes
  • geplaatst op
  • 25 juli 2014 08:00 uur

Byte is een hostingprovider. Ze focussen zich op serviceverlening, techniek en ontwikkeling, voor professionals (webdesigners of bedrijven). Byte is in 1999 opgericht en gespecialiseerd in clusterhosting en Magento hosting. Het aantal personeelsleden is over 2012 gestegen naar 24. Dat is een grote toename, hoe groot is niet precies te zeggen want over 2011 zijn de stukken niet eensluidend. In het originele jaarverslag staat namelijk dat er in 2011 al 18 mensen werkzaam waren, terwijl in de opgevraagde uitgebreide jaarrekening staat dat er in 2011 ‘maar’ 10 mensen op de loonlijst stonden.

De balans van Byte

Het balanstotaal van Byte is toegenomen van 1.731.839 euro naar 2.026.156 euro over boekjaar 2012. Op de activa zijde zijn de financiële vaste activa afgenomen met een kleine 140.000 euro naar 9.000 euro. Dat kan onder andere betekenen dat ze een investering van de hand hebben gedaan of een bedrijf waarin ze geïnvesteerd hadden, is geherwaardeerd en in waarde gedaald. De vorderingen zijn verdubbeld en noteren een bedrag van 695.005 euro. Bovendien kan het bedrijf over meer liquide middelen beschikken op de datum dat de balans is opgemaakt.
Aan de passiva zijde zien we dat het gestort en opgevraagd kapitaal 18.000 euro aangeeft. De Agio (dit is een reserve die verschijnt op de balans als een bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft met een hogere nominale waarde dan de oorspronkelijke aandelen) laat hetzelfde bedrag zien als in 2011 namelijk 231.127 euro. De post overige algemene reserves is licht gedaald. De kortlopende schulden zijn gestegen. Kortom over de balans is verder niet zoveel te melden. Geen vreemde uitschieters of opvallende zaken.

De ratio’s

De liquiditeit (in welke mate is een onderneming in staat tijdig aan haar lopende betalingsverplichtingen te voldoen) van Byte is matig te noemen. Het netto werkkapitaal is negatief. De current ratio valt met 0,85 onder de norm. Op basis hiervan kan geconstateerd worden dat Byte de kortlopende schulden, mocht dat nodig zijn, niet met vlottende activa kan voldoen. Daarbij is de gouden balans ratio met 1.55 te hoog. Dit betekent dat de schulden op lange termijn boven het niveau van de bezittingen op lange termijn uitkomen.

Met de solvabiliteit (de mate waarin een onderneming in staat is in totaliteit aan haar verplichtingen te voldoen) lijkt het niet zoveel beter gesteld. De verhouding tussen eigen vermogen en het totale vermogen valt met 22% net niet binnen de norm (afhankelijk van de branche tussen de 25% – 50%) die hiervoor over het algemeen gehanteerd wordt. De debt ratio (verhouding tussen vreemd vermogen en totaal vermogen) zou idealiter kleiner dan 0,75 moeten zijn en komt hier ook net boven met 0,78.

In de toelichting staat nog vermeld hoe het zit met de huurverplichtingen. Byte huurt twee panden in Amsterdam. Saillant detail is dat een van de panden moet worden aangehouden tot 1 juli 2015. De huur daarvoor was te laat opgezegd, waardoor er een nieuwe is termijn ingegaan.

Byte jaarrekening

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!

Previder eerste Nederlandse datacenter met zonnepanelen
Previder: De zonnepanelen leveren een beperkt deel van de totaal benodigde stroom voor het datacenter. Maar do...

De jaarcijfers bekeken: AlfaNet
Ferdinand: Misschien de cijfers van dit jaar ook eens bespreken?