Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Global Switch verliest rechtszaak over onderhoud klimaatbeheersingssysteem

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 8 augustus 2014 08:01 uur

Global Switch heeft in hoger beroep (opnieuw) een rechtszaak verloren over schade die het datacenter heeft geleden door stof die uit het klimaatbeheersingssysteem van het datacenter kwam. Global Switch stelde Wolter & Dros, het bedrijf waaraan het onderhoud was uitbesteed, aansprakelijk voor de schade van 656.205 euro.

De kwestie werd in april 2008 ontdekt in hal 1 van het datacenter van Global Switch. In de ruimte die door IBM en SNS wordt gehuurd, werd in en op de computerkasten en de servers, zwarte stof geconstateerd. Uit een onderzoek van TNO bleek dat het dat het zwarte materiaal hoofdzakelijk uit een mengsel van ijzer, chloor en stof bestaat. Die komt overeen met het slijtagemateriaal van de aandrijving van het klimaatbeheersingssysteem, dat bestaat uit over pulleys lopende V-snaren. Door het chloor is het stof corrosief en kunnen servers daardoor beschadigd raken. Oorzaak van de belangrijke mate van slijtage is dat enkele pulleys scheef staan.

Het klimaatbeheersingssysteem was sinds 2005 in onderhoud bij Wolter en Dros. Laatstgenoemde had volgens Global Switch zelf moeten constateren dat de pulleys scheef stonden, dat er sprake was van slijtage en daar actie op moeten ondernemen. Global Switch stelde dit bedrijf daarom aansprakelijk voor de ontstane schade van 656.205 euro. De schade bestond uit de kosten voor het schoonmaken en het herstellen van het klimaatbeheersingssysteem.

De rechtbank oordeelde in eerste aanleg nog in een tussenvonnis dat “Wolter & Dros niet heeft gehandeld zoals van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht en dat zij in beginsel aansprakelijk is voor de door Global Switch als gevolg daarvan geleden schade.” Het lukte Global Switch echter niet aan te tonen dat de schade hierdoor was ontstaan. Daarom verloor Global Switch ook in eerste aanleg. Het Hof gaat zelfs nog een stap verder:

Het hof stelt vast dat Global Switch aan de hand van de bewoordingen van de overeenkomst niet duidelijk heeft gemaakt dat onder de onderhoudsverplichting op grond van het SMC ook moet worden begrepen het waken voor stofvorming als hier aan de orde of het waken voor scheefstand van de pulleys, ook wanneer de koelfunctie van het klimaatbeheersingssysteem niet in gevaar komt. Global Switch heeft ook geen bijkomende omstandigheden gesteld die steun bieden voor een uitleg van het SMC zoals door Global Switch wordt voorgestaan. De door Wolter & Dros gestelde feiten, te weten het ontbreken van filters bij de luchtuitgangen van het klimaatbeheersingssysteem en het niet schoonmaken van de ruimte onder de vloeren waarop de computerkasten stonden en waar de gekoelde lucht doorheen werd gevoerd, terwijl daar veel stof lag, pleiten ook niet voor de door Global Switch voorgestane uitleg.

Daarom verliest Global Switch ook het hoger beroep en blijft het datacenter zelf met de schade zitten. Zelf het arrest van het Hof lezen kan hier.

Michel, 8 augustus 2014 9:38 am

Verkeerde logo bij dit artikel ;)

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.