Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Overwinning NSE op BREIN is een overwinning voor het hele internet

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 22 augustus 2014 08:49 uur

News Service Europe (NSE) heeft deze week een belangrijke slag gewonnen in de rechtszaak tegen stichting BREIN. Het Hof Amsterdam kwam namelijk een tussenarrest tot de conclusie dat usenet-aanbieder NSE geen inbreuk maakt op het auteursrecht van verschillende partijen die door BREIN worden vertegenwoordigd. Hiermee wint niet alleen NSE een belangrijke slag, maar het hele internet.

Het belang van deze uitspraak zit hem namelijk in het spanningsveld waar usenet-aanbieders mee te maken hebben. Aan de ene kant is usenet een decentraal netwerk, waarbij inhoud die door derden is geplaatst wordt opgeslagen, binnen het netwerk van usenet-aanbieders verspreid (gerepliceerd) en toegankelijk gemaakt voor klanten en daarmee een content-neutrale internet dienst. Aan de andere kant is het wat mij betreft een feit van algemene bekendheid dat de diensten van usenet-aanbieders door 99% van de klanten vooral voor het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt gebruikt.

In deze rechtszaak is het NSE die zich op het eerste aspect van usenet beroept en de daarbij behorende juridische bescherming (art. 6;196c BW). Aan de andere kant beroept BREIN zich op het tweede deel en stelt dat NSE onrechtmatige daad pleegt (art. 6:162 BW) en zelf inbreuk maakt op het auteursrecht van de door haar vertegenwoordigde partijen.

In dit tussenarrest heeft NSE gelijk gekregen, in de zin dat de rechters van mening zijn dat usenet inderdaad een technisch neutrale dienst is en daarom ook de juridische bescherming van een aanbieder van internetdiensten en hosters verdient.

De bescherming waar NSE aanspraak op kan maken heeft echter een beperking. NSE moet namelijk wel (snel) optreden, wanneer door een derde (zoals BREIN) wordt gewezen op onrechtmatige inhoud op haar servers. Indien NSE dat doet, door een adequate Notice & Take Down-procedure te hanteren, dan is aan die eis voldaan. Een usenet-aanbieder is dan ook niet verplicht om (preventief) auteursrechtelijk beschermd materiaal weg te filteren.

Volgens het Hof kan het niet NSE worden aangerekend dat klanten de dienstverlening van het bedrijf massaal gebruiken om auteursrechtelijk beschermd materiaal te downloaden. Het Hof duidt dit gebruik aan als “misbruik van de door NSE verleende diensten”. Zolang NSE zich in haar marketing niet op wijst, handelt NSE daarmee niet onzorgvuldig (noch onrechtmatig) tegenover de bij BREIN aangesloten partijen.

BREIN krijgt nog wel de kans om aan te tonen dat usenet voor 80 tot 90% aan auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat. In eerste instantie moet BREIN een voorstel doen hoe zij dat zal gaan aantonen. NSE mag daar dan op reageren. Daarna zal het Hof dan beoordelen of dat bewijs geleverd mag worden door BREIN.

Hoe dan ook is dit (tussen)arrest een duidelijke overwinning voor het internet. Ook al wordt een bepaalde dienst zwaar gebruikt (of misbruikt) om illegale dingen te doen, dan nog maakt dat de dienst niet illegaal. De aanbieder moet het mogelijke illegale gebruik echter niet gebruiken als verkoopargument bij het vermarkten van de dienst.

Het mooie van dit (tussen)arrest is dat bij usenet het illegale gebruik wél heel evident is. Ik ken geen (betaalde) hostingdienst die op zichzelf legaal is, maar wel zo sterk op illegaal gebruik is gericht als usenet. Wanneer zelfs dit type dienst aanbieden niet onrechtmatig is om aan te bieden en daarbij ook geen filterverplichting bestaat, dan is er geen andere hostingdienst te bedenken waarbij dat wél het geval is. Daarmee zou dit arrest, mits het in cassatie bij de Hoge Raad stand houdt, één van de belangrijkste arresten op het internetrecht kunnen worden. Of BREIN in cassatie gaat, lijkt mij nu al een zekerheid, want dit arrest is evident een streep door de rekening van Tim Kuik en consorten.

Randy, 23 augustus 2014 4:59 pm

NSE heeft haar activiteiten moeten staken. Personeel is ontslagen. Ik vraag me af wie voor deze kosten gaat opdraaien...

Joël, 24 augustus 2014 4:30 pm

Helaas heeft Brein nu toch haar zin. Door het kapot procederen van de kleinere bedrijven zullen deze uiteindelijk toch hun activiteiten moeten staken (of ze nu wel of niet de zaak gewonnen hebben). Puur omdat het geld op is. Als Brein nu eens de grote jongens gaat aanpakken van zoals Ziggo, UPS, Xs4all etc. Bestaat er wellicht een kans dat Brain kapot geprocedeerd word.

Arnout Veenman, 28 augustus 2014 2:33 pm

Randy, Joël, het executeren (uitvoeren) van een vonnis vóór dat de uitspraak onherroepelijk is geworden (dus zolang het hoger beroep dan wel cassatie nog loopt) brengt het risico met zich mee dat wanneer je alsnog verliest, je voor de schade die de wederpartij daardoor geleid heeft opdraait. Indien het Hof het vonnis dus terugdraait in het (eind)arrest, dan is BREIN voor de (volledige) schade van News Service Europe die daardoor is ontstaan aansprakelijk.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.