Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Mag je in België domeinnamen met verlies verkopen?

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 26 augustus 2014 08:01 uur

In België is het bij wet verboden om als ondernemer goederen onder de kostprijs te verkopen. Op webhostingtalk.nl is daarom een interessante discussie te lezen over de vraag of dat een Belgisch bedrijf dat domeinnamen verkoopt de wet overtreedt. Door één van de leden van het forum is er zelfs een klacht tegen het bewuste bedrijf ingediend bij de Belgische marktwaakhond.

Interessant aan de kwestie is dat één van de forumleden verwijst naar een artikel op de website van advocatenkantoor Stibbe. In dit artikel wordt er op gewezen dat het Hof van beroep van Gent heeft geoordeeld dat de bepaling die het verkopen onder de kostprijs van goederen verbiedt, in strijd met het EU-recht is verklaard.

Het Hof van beroep van Gent kon ook niet anders omdat het vragen aan het Hof van Justitie van de EU had gesteld over de kwestie en als antwoord had gekregen dat het EU-recht: “moet aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale bepaling als aan de orde in het hoofdgeding die een algemeen verbod behelst om goederen met verlies te koop aan te bieden of te verkopen, voor zover deze bepaling de bescherming van de consument beoogt.”

Stibbe wijst er echter op dat de Belgische wetgever een poging heeft gedaan om het verbod te redden, door een nieuwe wet vast te stellen met exact dezelfde inhoud, maar waarbij het verbod (op papier) niet meer tot doel heeft om de consument te beschermen, maar “teneinde eerlijke marktpraktijken te verzekeren tussen ondernemingen, is het elke onderneming verboden goederen met verlies te koop aan te bieden of te verkopen”. Bij Stibbe vragen ze zich desalniettemin hardop af of het verbod nu wel in lijn met het EU-recht is.

Ervan uitgaande dat het verbod om onder de kostprijs te verkopen in België nog steeds van toepassing is, dan geldt het waarschijnlijk toch niet voor domeinnamen. De wet stelt namelijk dat het “[is het elke onderneming] verboden goederen met verlies te koop aan te bieden of te verkopen.”, als nadere definitie stelt de wet: “Als een verkoop met verlies wordt beschouwd, elke verkoop tegen een prijs die niet ten minste gelijk is aan de prijs waartegen de onderneming het goed heeft gekocht of die de onderneming zou moeten betalen bij herbevoorrading,”

De Belgische definitie van goederen komt zover ik begrijp (in grote lijnen) overeen met de Nederlandse definitie van zaken, namelijk “een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object”. Het is moeilijk vol te houden dat een domeinnaam als goed kan worden beschouwd. Dus tenzij het een creatieve Belgische ondernemer lukt om domeinnamen in een doosje te leveren aan de klant, is de verkoop van een domeinnaam een dienst én niet de verkoop van een goed.

Het lijkt er dus op dat het Belgische verbod om goederen onder de inkoopprijs te verkopen niet voor domeinnamen geldt. Al zou ik niet willen adviseren om in België massaal domeinnamen onder de inkoopprijs te gaan verkopen, maar daarover eerst gespecialiseerd juridisch advies in te winnen.

[advpoll id=”78″ title=”Vraag van de dag” width=”100%”]

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.