Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

‘Netneutraliteit niet van toepassing op ondersteuning IPv6’

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 26 september 2014 08:00 uur

De internetconsultatie over de beleidsregel netneutraliteit werd in belangrijke mate beheerst door de vraag of het aanbieden van toegang tot internet via IPv6 daaronder valt. De knuppel werd in het hoenderhok gegooid door SIDN-jurist Maarten Simon. Het ministerie van Economische Zaken stelt nu in het consultatieverslag over de beleidsregel dat ondersteuning van IPv6 niet onder netneutraliteit valt.

In het consultatieverslag (pdf) worden eerst de verschillende standpunten over ondersteuning van IPv6 en netneutraliteit door EZ uiteengezet:

Een aantal partijen heeft aangegeven dat aanbieders van internettoegang die het IPv6 protocol niet ondersteunen internetdiensten die gebruik maken van IPv6 belemmeren, wat volgens deze partijen in strijd is met de netneutraliteitsregels. Andere partijen hebben daarentegen aangegeven dat het aan de aanbieder van internettoegang is om te bepalen of hij IPv6 wil ondersteunen of niet en dat de netneutraliteitsregels daarop niet van toepassing zijn.

De conclusie die EZ zelf trekt, is de volgende:

De netneutraliteitsregels bepalen dat aanbieders van elektronische communicatienetwerken waarover internettoegangsdiensten worden geleverd en aanbieders van internettoegangsdiensten geen diensten of toepassingen op het internet mogen belemmeren of vertragen. Deze eisen hebben alleen betrekking op het feitelijke transport van diensten via een communicatienetwerk en niet op de inrichting en de kwaliteit van een communicatienetwerk als zodanig. Het al dan niet ondersteunen van IPv6 is een keuze ten aanzien van de inrichting van het netwerk waarop de netneutraliteitsregels niet van toepassing zijn. Dit laat onverlet dat een snelle introductie van IPv6 van groot belang is om de toegankelijkheid van het internet in de toekomst te kunnen waarborgen.

 

Waar de conclusie van EZ op neerkomt is dat netneutraliteit gaat over wat er over het internet wordt verstuurd én niet hoe het internet moet worden ingericht.

De conclusie van de EZ lijkt me de juiste. Het internet is immers een netwerk dat bestaat uit eindpunten van IP-adressen. Oftewel een netwerk van apparaten die een gemeenschappelijk nummersysteem hebben waarmee elk eindpunt in het netwerk kan worden geïdentificeerd aan de hand van een uniek nummer. IPv4 en IPv6 zijn echter twee verschillende nummersystemen die los van elkaar staan en opereren. Daarom is volgens mij wat wij het internet noemen, eigenlijk een combinatie van twee aparte netwerken, namelijk een IPv4- en IPv6-netwerk. Een apparaat met zowel een IPv4- als een IPv6-adres is dus verbonden met twee verschillende netwerken. Netneutraliteit gaat over dat elk eindpunt op het netwerk (IPv4 en/of IPv6) waar toegang toe wordt geboden bereikbaar is en dat verkeer naar die eindpunten gelijk (neutraal) wordt behandeld. Het gaat er niet over dat tot elk van beide netwerken toegang moet worden geboden.

[advpoll id=”94″ title=”Vraag van de dag” width=”100%”]

Wouter, 26 september 2014 1:41 pm

Goede juristen hebben ze daar dus bij SIDN. #faal

Marco, 26 september 2014 1:46 pm

Hoewel de technische analyse van Arnout goeddeels klopt, deel ik de conclusie die hij daaraan verbindt niet.

Dat, vanwege de geest van deze wet. Immers, die is bedoeld om misstanden als gevolg van machtsmisbruik te voorkomen. Denk aan grote ISP's, die enerzijds van hun klanten geld ontvangen, maar er daarnaast er niet voor terug deinzen om contentaanbieders onder druk zetten om met geld over de brug te komen, of hun klanten voor bepaalde diensten extra te laten betalen enz. Met als risico dat diensten anders worden afgeknepen of geblokkeerd.

De wet op de netneutraliteit zorg voor een neutraal 'level playing field', waar bijvoorbeeld ook nieuwkomers die nog niet over voldoende financiële draagkracht beschikken, een eerlijke kans krijgen en waar partijen niet onterecht voor het blok worden gezet. Zeer belangrijk voor de broodnodige innovatie.

Zonder IPv6 hierbij te betrekken, verliest de wet deels zijn glans. Nieuwkomers hebben nu al last van de IPv4-schaarste, en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Als de machtige ISP's hun gebruikers IPv6 zouden blijven ontzeggen, belemmeren ze de kansen van deze nieuwkomers aanzienlijk (en dat kunnen ook concurrerende, nieuwe ISP's zijn). Precies wat we met de wet beogen tegen te gaan.

Kortom, laten we deze consultatie vooral aangrijpen voor een herziening van de wet op dit vlak, die tenslotte geschreven was in een tijd dat IPv6 nog niet zo prominent op de radar stond en de IPv4 schaarste minder groot was. Iets wat vandaag de dag toch echt heel anders is.

Marco, 26 september 2014 1:55 pm

Overigens verwonder ik mij ook over de conclusie van EZ:

"Deze eisen hebben alleen betrekking op het feitelijke transport..."
Dat is namelijk precies waar het IP-protocol over gaat, dus hoe kan je dat dan los daarvan zien? Als ik denk aan IP, denk ik eerst aan transport en pas daarna aan kwaliteit of 'inrichting van een netwerk'...

Ook de conclusie van Arnout is in die zin opmerkelijk:
"dat netneutraliteit gaat over wat er over het internet wordt verstuurd én niet hoe het internet moet worden ingericht"

Volgens mij gaat de wet juist over *hoe* diensten worden aangeboden (namelijk belemmerd, of niet). In elk geval beslist niet over het *wat*.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.