Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken i3D.net

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 24 oktober 2014 10:00 uur

Dit keer bekijken we jaarcijfers van de Rotterdamse hostingprovider i3D.net (i3d B.V.) Het bedrijf is al tien jaar actief als hostingprovider en beheert inmiddels 8.000 servers in zestien landen. Een kleine kanttekening moet wel worden gemaakt. De bekeken jaarcijfers zijn die over 2012. Ze geven dus aan hoe het bedrijf er een kleine twee jaar geleden voor stond en bieden geen garantie voor de huidige staat van zijn.

De balans

Als we naar de balans kijken, zijn er een aantal opvallende zaken te zien. Allereerst is daar een behoorlijke post materiële vaste activa van 3,6 miljoen euro. Gelet op de hoeveelheid servers die het bedrijf volgens de eigen website beheert, zal dit volledige bedrag daar uit bestaan.

Wat het meest opvalt, is het eigen vermogen van i3D. Eind 2011 had het bedrijf een vrij uitkeerbare reserve van ruim 4 miljoen euro. Simpel gezegd, er was ruim 4 miljoen meer aan bezittingen dan dat het bedrijf schulden had. Eind 2010 was dit nog 1,2 miljoen. Dit kan over het algemeen twee dingen betekenen. Ofwel is er in 2011 bijna 3 miljoen euro nettowinst gemaakt, of er is door bijvoorbeeld de holding geld in het bedrijf gestopt wat niet als lening is geboekt, waardoor het direct eigen vermogen wordt.

Als we naar 2012 kijken, zien we een daling van de overige reserves van 200.000 euro. Dit zou dan weer kunnen duiden op een verlies in 2013. Een andere optie is dat er dividend is uitgekeerd aan de holding. De liquide middelen zijn teruggegaan van 675.000 euro in 2011 naar 360.000 euro in 2011, maar ook dit biedt geen uitsluitsel. Wanneer er namelijk dividend is uitgekeerd, gaan juist de liquide middelen omlaag.

balans i3d bv 2013

De  ratio’s

Met de balans in het achterhoofd is het dus bij i3D belangrijk om naar de ratio’s te kijken. De current ratio, het vermogen om de kortlopende schulden terug te betalen, loopt weliswaar iets terug, maar is met 1,57 nog steeds prima. Een gezonde waarde hiervoor is over het algemeen 1.

Dit wordt ondersteund door een positief werkkapitaal van bijna 6 ton. Simpel gezegd, als i3D nu alle schulden moet terugbetalen, houdt zij nog zo’n zes ton over. Dit geldt overigens echt voor de gehele schuldenpositie, ondanks dat het werkkapitaal alleen geldt voor de kortlopende schulden. Volgens de balans per eind 2012 heeft i3D namelijk helemaal geen langlopende schulden.

Een andere ratio die vaak gekoppeld wordt aan de current ratio en het werkkapitaal is de gouden balans-ratio. Deze geeft aan in hoeverre de vaste activa (lees in geval van i3D vooral de servers) betaald zijn met eigen geld of met langlopende financieringen. Waar er als vuistregel vaak wordt gesproken van een norm tussen 0,5 en 0,8, laat i3D met 0,87, en een stijgende lijn over de jaren 2010-2012, zien een gezonde financieringsverhouding te hebben.

Tot slot is de solvabiliteit altijd een belangrijk item. De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan hoeveel van de totale balans met eigen geld is betaald of is gefinancierd. Een bedrijf wat als gezond wordt gezien, heeft over het algemeen een solvabiliteit van 30 tot 40 procent. Bij i3D is dit 78 procent, een bevestiging van het feit dat ze een gezonde financieringsverhouding hebben.

ratios i3d bv 2013

De conclusie

Simpel gezegd zijn er eind 2012 wel een aantal opvallende zaken op de balans, maar dat zijn geen dingen om je zorgen over te maken. i3D is een heel solvabel bedrijf dat hier weinig tot geen last van moet hebben. Alles lijkt er op dat er gewoon, met name in 2011, flink geïnvesteerd is in het bedrijf en investeren kost nu eenmaal geld. De kost gaat immers voor de baat uit, volgens een oud-Hollandse wijsheid. Hoe het er nu voor staat is onbekend, maar een kleine twee jaar geleden was i3D gewoon goed bezig.

Reactie Stijn Koster (eigenaar i3D.net)

Wij zijn ontzettend trots op onze solide jaarcijfers. Doordat wij zonder externe financiers onze groei verder vorm geven behouden wij onze onafhankelijkheid en kracht om snel beslissingen te kunnen nemen. Wij investeren veel in nieuwe netwerk- en serverapparatuur en dit is op de balans terug te vinden als een jaarlijks groeiende post ‘materiële vaste activa’. Deze investeringen zijn één van de reden dat ons bedrijf zo snel groeit. De hostingindustrie beweegt snel, de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo. Wij zitten daar bovenop.

Maurice, 24 oktober 2014 10:50 am

Stefan, in de orginele jaarrekening staat dat i3d holding enig aandeelhouder is van i3d BV en die samen met de holding een (fiscale) eenheid vormt. Die cijfers had je ook even kunnen checken voor de volledigheid....

Daarin is de algemene reserve toegenomen van 3,8 miljoen naar 8,1 miljoen. Aannemelijk is dus dat de reserve van 2011 volledig is uitgekeerd aan de holding en de 3,8 miljoen overige reserve in 2012, in i3d BV voltallige winst is.

Dat zijn cijfers waar o.a. Stijn (en de hele club die voor hem werkt) zéér trots op kunnen zijn! Keep it up :)

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.