Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Hoge Raad: Geen overdrachtsbelasting bij verkoop aandelen datacenter

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 30 oktober 2014 08:00 uur

Wanneer een (aandeel in een) datacenter wordt verkocht, dan hoeft geen er geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. In de zaak ging het om de verkoop van één aandeel in een vennootschap dat datacenters exploiteerde.

De Belastingdienst was van mening dat het exploiteren van een datacenter op een lijn te stellen is met het exploiteren van onroerend goed. Indien dat het geval is, dan moest de vennootschap als vastgoedlichaam worden aangemerkt. Dit zou tot gevolg hebben dat bij de verkoop van één of meer aandelen in de vennootschap over de verkoopprijs overdrachtsbelasting moet worden betaald.

De eigenaar van de aandelen in de vennootschap was de mening toegedaan dat het exploiteren van een datacenter juist vergelijkbaar is met het exploiteren van een hotel. In hoger beroep was het Hof Arnhem-Leeuwarden het met dat standpunt eens. De Hoge Raad is het daarmee eens. Dat wordt op de volgende manier door hem verwoord:

Met voormelde oordelen heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat de exploitatie van de datacenters door belanghebbende plaatsvindt in het kader van haar eigen bedrijfsproces, dat wordt gekenmerkt door het creëren en waarborgen van de condities waaronder ICT-apparatuur optimaal kan worden benut. Daartoe heeft het Hof klaarblijkelijk redengevend geacht dat deze diensten overheersend zijn in het geheel van prestaties dat belanghebbende jegens haar cliënten (gebruikers van ICT-apparatuur) verricht en de terbeschikkingstelling van ruimten in de datacenters aan deze cliënten daaraan ondergeschikt is. Op grond daarvan is het Hof kennelijk tot de slotsom gekomen dat de feitelijke bedrijfsuitoefening van belanghebbende waarin de datacenters gebezigd worden niet is aan te merken als handel in en/of exploitatie van onroerende zaken en de datacenters daarom niet hoofdzakelijk dienstbaar waren aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren door belanghebbende van onroerende zaken in de zin van artikel 4, lid 1, letter a, Wet BRV.

Goed nieuws dus voor exploitanten van datacenters die ook zelf eigendom zijn van het vastgoed waar de datacenters in zijn gevestigd. De vennootschap kan daarom worden overgedragen zonder dat er overdrachtsbelasting hoeft te worden afgedragen. Dat is een prettige gedachte, gezien het geldende belastingtarief van 6% voor de overdracht van vastgoed.

Zelf het volledig arrest lezen kan hier. Voor fiscale duiding kunt u hier terecht bij PwC.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.