Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Hoge Raad: Geen overdrachtsbelasting bij verkoop aandelen datacenter

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 30 oktober 2014 08:00 uur

Wanneer een (aandeel in een) datacenter wordt verkocht, dan hoeft geen er geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. In de zaak ging het om de verkoop van één aandeel in een vennootschap dat datacenters exploiteerde.

De Belastingdienst was van mening dat het exploiteren van een datacenter op een lijn te stellen is met het exploiteren van onroerend goed. Indien dat het geval is, dan moest de vennootschap als vastgoedlichaam worden aangemerkt. Dit zou tot gevolg hebben dat bij de verkoop van één of meer aandelen in de vennootschap over de verkoopprijs overdrachtsbelasting moet worden betaald.

De eigenaar van de aandelen in de vennootschap was de mening toegedaan dat het exploiteren van een datacenter juist vergelijkbaar is met het exploiteren van een hotel. In hoger beroep was het Hof Arnhem-Leeuwarden het met dat standpunt eens. De Hoge Raad is het daarmee eens. Dat wordt op de volgende manier door hem verwoord:

Met voormelde oordelen heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat de exploitatie van de datacenters door belanghebbende plaatsvindt in het kader van haar eigen bedrijfsproces, dat wordt gekenmerkt door het creëren en waarborgen van de condities waaronder ICT-apparatuur optimaal kan worden benut. Daartoe heeft het Hof klaarblijkelijk redengevend geacht dat deze diensten overheersend zijn in het geheel van prestaties dat belanghebbende jegens haar cliënten (gebruikers van ICT-apparatuur) verricht en de terbeschikkingstelling van ruimten in de datacenters aan deze cliënten daaraan ondergeschikt is. Op grond daarvan is het Hof kennelijk tot de slotsom gekomen dat de feitelijke bedrijfsuitoefening van belanghebbende waarin de datacenters gebezigd worden niet is aan te merken als handel in en/of exploitatie van onroerende zaken en de datacenters daarom niet hoofdzakelijk dienstbaar waren aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren door belanghebbende van onroerende zaken in de zin van artikel 4, lid 1, letter a, Wet BRV.

Goed nieuws dus voor exploitanten van datacenters die ook zelf eigendom zijn van het vastgoed waar de datacenters in zijn gevestigd. De vennootschap kan daarom worden overgedragen zonder dat er overdrachtsbelasting hoeft te worden afgedragen. Dat is een prettige gedachte, gezien het geldende belastingtarief van 6% voor de overdracht van vastgoed.

Zelf het volledig arrest lezen kan hier. Voor fiscale duiding kunt u hier terecht bij PwC.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jeroen: Typisch een aankondiging voordat het product volwassen is. Als je denkt meteen te kunnen beginnen de...

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!

Previder eerste Nederlandse datacenter met zonnepanelen
Previder: De zonnepanelen leveren een beperkt deel van de totaal benodigde stroom voor het datacenter. Maar do...