Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken Oxilion

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 21 november 2014 08:18 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van het Enschedese Oxilion. Een allround hoster die zich in de markt zet met ‘gastheerschap in managed services’. Of deze catchphrase werkt, gaan we proberen te achterhalen aan de hand van de gepubliceerde jaarstukken over 2013. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de cijfers van de holding.

De balans

Als we kijken naar de balans van JR Holding B.V., dan zijn daar een aantal zeer opvallende dingen in te zien. Zo is daar als eerste de daling van de financiële vaste active met bijna vier ton in 2012. Dit betekent dat het eigen vermogen van de werkmaatschappijen in dat jaar met zo’n 400.000 euro is afgenomen. Dit betekent over het algemeen een van twee dingen: of er is een flink verlies gemaakt in 2012, of er is dividend uitgekeerd naar de holding. Het feit dat het vermogen van de holding zelf in 2012 wel stijgt, doet vermoeden dat hier sprake is geweest van dividenduitkering.

Kijken we dan naar 2013, dan zien we opeens een post materieel vaste activa van bijna 1,4 miljoen euro ontstaan en een langlopende schuldenpositie van iets meer dan een miljoen. Daarnaast zijn de liquide middelen met zo’n 170.000 euro afgenomen. Er moet dus een flinke investering zijn gedaan in dat jaar.

ISPam heeft hierover navraag gedaan bij de financial controller van Oxilion, Thijs Alink. Deze heeft onze vermoedens bevestigd. Oxilion heeft in 2013 een monumentaal pand aangekocht aan de M.H. Tromplaan in Enschede. De vermogensdaling bij de werkmaatschappijen in 2012 is een verschuiving geweest van gelden via dividend naar de holding vooruitlopend op deze investering. Het feit dat er een verschil zit tussen de boekwaarde van het pand en de langlopende schuld doet vermoeden dat er een inbreng van eigen geld is gedaan van 25% van het aankoop bedrag. Vanuit mijn professionele kennis en achtergrond kan ik zeggen dat dit uitermate netjes is en dat er niet veel bedrijven in Nederland zijn die dit Oxilion kunnen nadoen.

Als we verder kijken naar de balans 2013, dan zien we dat de financiële vaste activa met zo’n 90.000 euro toenemen en dat het vermogen van de holding met twee ton stijgt. De grote investering in het pand lijkt dus geen invloed te hebben gehad op de rentabiliteit van het bedrijf en zij hebben alsnog verdere groei weten te realiseren.

JR Holding Balans

De ratio’s

Zoals bij een dergelijke grote investering valt te verwachten, vallen de ratio’s van JR Holding B.V. omlaag in 2013. Toch zijn deze nog altijd prima in orde. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 2,3. Simpel gezegd betekent dit dat als de holding al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ruim de helft overhoudt. Ook het werkkapitaal is in 2013 nog steeds positief. De uitkomst van 173.000 euro betekent dat er bijna twee ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,91, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat de Oxilion-groep hier in het jaar van investering al onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed en vooral gezond gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitspercentage van 51%. Ondanks de flinke investering en de bijbehorende balansverlenging, bestaat de balans van de Oxilion-groep nog altijd voor de helft uit eigen geld en vermogen.

JR Holding Ratios

De conclusie

Er kan niet anders gezegd worden dan dat Oxilion er uitziet als een prima en financieel gezond bedrijf. De groei die zij in de afgelopen jaren hebben weten te realiseren, heeft er toe geleid dat zij een flinke investering in een pand hebben kunnen doen, zonder dat dit ten nadele komt aan de financiële status van de onderneming. Sterker nog, het weet zelfs in het jaar dat er 1,4 miljoen is geïnvesteerd cijfers en ratio’s te presenteren waar menig bedrijf in de nog altijd voortdurende crisis jaloers op zou zijn. Een dikke pluim voor Oxilion voor deze prestatie.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.