Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Verbod acquisitiefraude ook belangrijk nieuws voor hosters

 • Door
 • Rashid Niamat
 • geplaatst op
 • 31 december 2014 08:01 uur

tweedekamerzetelTwee weken geleden heeft de landelijke pers de nodige aandacht besteed aan een onderwerp waar ook hosters veel last van hebben: acquisitiefraude. Achter dit begrip gaat heel wat schuil. De meeste lezers van ISPam zullen de term gebruiken voor de vage telefoontjes die ze ontvangen op de meest rare en ongewenste tijdstippen voor advertenties of gidsvermeldingen. Daarnaast is het begrip in de hostingsector bekend vooral vanwege de al jaren durende overlast door bedrijven die aanbieden domeinnamen te registreren “die door een ander geclaimd” worden.

Het goede nieuws – en daar was de persaandacht ook voor – is dat het initiatiefwet dat B2B-acquisitiefraude laat verbieden, kan rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Daarmee ligt het in de lijn der verwachting dat dit soort overlast met een jaar grotendeels tot de verleden tijd zou kunnen gaan behoren. Wat er precies gaat veranderen en vanwaar de belangstelling van de politiek voor dit lastige thema, dat waren de vragen die we vorige week in Den Haag stelden aan een van de twee indieners van het wetsvoorstel, Sharon Gesthuizen van de SP (Floort van Oosten van de VVD is de andere indiener).

Sharon wees op het bestaande verschil tussen B2C en B2B. De eerste groep die last heeft van acquisitiefraude kan daar nu al tegen optreden, omdat de wet OHP de nodige handvatten geeft. Voor B2B is deze wet niet geschikt. Het idee bestaande B2C wet aan te passen zodat ook B2B eronder zou vallen is overwogen, maar om meerdere redenen is daarvan afgezien. Wie precies wil weten wat daarbij speeld,e kan de Memorie van Toelichting hier downloaden. Er is gekozen Artikelen 194 en 196 van het BW te wijzigen en aan het wetboek van strafrecht artikel 326d toe te voegen (link). Volgens Sharon is de aanpassing van het BW het belangrijkst en levert de aanpassing van het WvS de spreekwoordelijke “stok achter de deur”. Met deze combinatie gaat acquisitiefraude ontmoedigd worden doordat de rechter er een prijskaartje in de vorm van een gevangenisstraf “van ten hoogste twee jaren of [een] geldboete van de vijfde categorie” aan kan hangen.

Er zit ook nog iets anders aan gekoppeld en dat verdient hier de aandacht: doordat acquisitiefraude beschouwd kan gaan worden als een misdrijf, kunnen ook bedrijven die willens en wetens (dat is wel een belangrijke randvoorwaarde!) worden betrokken bij vooronderzoek en eventuele vervolgstappen. Sharon maakte toen we dit onderwerp bespraken wel duidelijk dat niet iedereen nu last gaat krijgen. Ze vergeleek het met de posterijen die ook niet kunnen worden aangepakt omdat er via snailmail acquisitiefraude plaatsvindt. Maar actief acquisitiefraude faciliteren – hetgeen naar onze mening bij domeinnaam registraties technisch gezien mogelijk kan zijn – dat is vragen om problemen.

Spamwet

Wie de spamwetgeving in Nederland kent, weet dat heen groot deel van de “verboden” spam tegenwoordig vanuit het buitenland, waaronder België, wordt verstuurd. Gaan we dat ook krijgen als acquisitiefraude hard aangepakt kan worden in Nederland? Sharon stelde dat die kans natuurlijk altijd aanwezig is, maar België en Oostenrijk zullen daar niet voorkomen. In deze twee landen is namelijk al wetgeving tegen acquisitiefraude van kracht en beide nationale wetten zijn door Sharon en Floort dan ook geraadpleegd om tot de initiatiefwet te komen. Een ander punt waar menigeen zich zorgen om zal maken, is hoe groot de kans is dat aangiftes worden opgenomen. Providers weten als geen ander hoe lastig het kan zijn digitale misstanden gemeld te krijgen. Sharon erkende dat het doen van aangifte als een probleem kan worden ervaren, maar ze wees er ook op dat in eerder overleg is bepaald dat het aantal digitale rechercheurs bij de politie zal toenemen.

Concreet: het ziet er naar uit dat B2B-acquisitiefraude binnenkort eindelijk strafbaar wordt. Dat betekent niet alleen dat je als ondernemer minder last hoort te krijgen van ongevraagde “aanbiedingen”. Het zijn ook je klanten die minder de kans lopen in een moment van onoplettendheid met de verkeerde partij in zee te gaan en opgescheept worden met rekeningen voor domeinen waar ze in de regel niet eens de houder van zijn. Voor wie denkt dat het meewerken aan acquisitiefraude loont is het tijd dat nog eens goed zijn businesscase te heroverwegen.

Jos, 1 januari 2015 1:22 pm

Ik vind het vreemd verhaal. Iets dat reeds illegaal is, fraude in dit geval, wordt nu echt verboden?
"is dat het initiatiefwet dat B2B-acquisitiefraude laat verbieden"

 • Pingback: Domeinnaam scams (acquisitie fraude) Domeinbeheer Nederland

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.