Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Mag een hoster een opgezegde colocatie server vóór het einde van het contract offline halen?

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 14 januari 2015 08:04 uur

Op webhostingtalk.nl lezen we een uit het leven gegrepen casus. Het gaat gaat om een probleem voor een bepaalde klant die zijn ontstaan door overname van zijn hoster. Daarbij is uiteindelijk de server van de klant offline gehaald en opgeslagen in het kantoor van de nieuwe hoster terwijl de klant gewoon betaald had. De klant vraagt zich af of de nieuwe hoster de server zomaar mag ‘kapen’?

Een klant nam bij een hoster colocatie voor zijn server af. De hoster dreef zijn onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Op 15 november kreeg de klant een e-mail van de oude hoster dat deze per 1 december overgenomen was door een andere hoster. De klant liet de nieuwe hoster op 13 december weten niet akkoord te gaan met de overname en de colocatie overeenkomst per het einde van de maand te willen beëindigen.

De nieuwe hoster stelde zich op het standpunt dat er een opzegtermijn van één maand was. De klant moest daarom tenminste nog tot 31 januari betalen voor colocatie van zijn server. Daar was de klant het niet mee eens. Echter gezien de nieuwe hoster aangaf dat de server pas opgehaald kon worden wanneer er betaald zou zijn, heeft de klant toch betaald.

Daarna heeft de klant tegenover de nieuwe hoster aangegeven zijn server uiterlijk op 31 december uit het datacenter te halen. Echter door omstandigheden aan de zijde van de klant kwam dat er niet van. Begin januari verhuisde de nieuwe hoster alle apparatuur naar een ander datacenter. De server van de klant ging echter niet mee en is sindsdien offline en opgeslagen in het kantoor van de nieuwe hoster.

De vraag is of deze gang van zaken wel door de beugel kan? Verschillende bezoekers adviseren de hoster om de server gewoon op te halen en zo snel mogelijk ergens anders onder te brengen. Dat is een advies dat ik alleen maar kan onderstrepen. Hoe iets juridisch in elkaar zit, is leuk om achteraf te bepalen. Daarbij kan dan een beroep worden gedaan op (vervangende) schadevergoeding. Echter is het eerst vooral zaak om de server weer bij een (andere) hoster online te krijgen.

Vragen

Juridisch gezien zijn er in deze casus twee relevante vragen. De eerste is, of dat de klant een overeenkomst heeft met de nieuwe hoster? De tweede vraag is of dat de nieuwe hoster de server van de klant op mocht slaan in haar kantoor in plaats van deze mee te verhuizen naar het nieuwe datacenter?

Verschillende forumbezoekers stellen dat je bij een eenmanszaak klanten niet kan verkopen. Dat ligt genuanceerder. Het is inderdaad zo dat je een eenmanszaak niet integraal kan verkopen. Bij een rechtspersoon zoals een B.V. kun je de aandelen verkopen. Bij een eenmanszaak zijn er geen aandelen en wat er niet is kun je ook niet verkopen.

Echter kan er wel degelijk sprake zijn van contractsovername (art. 6:155 BW). Daar moet de klant wel toestemming voor geven. Echter kan die toestemming ook ‘bij voorbaat’ worden gegeven (art. 6:156 BW). Dat zijn dingen die meestal in de algemene voorwaarden worden geregeld.

Mocht de klant een particulier of een kleine ondernemer zijn, dan zou een dergelijke bepaling mogelijk onredelijk bezwarend kunnen zijn. Echter zal de klant dan wel een beroep op vernietiging van de bewuste bepaling moeten doen (art. 6:233 BW). Of dat beroep zal slagen is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Verhuizen

De tweede vraag is of de server mocht worden opgeslagen in het kantoor van de hoster in plaats van mee te verhuizen naar het nieuwe datacenter? Voor het antwoord op deze vragen spelen twee feiten een rol. Allereerst heeft de klant voor de dienstverlening betaald tot en met 31 januari. Ten tweede heeft de klant aangegeven uiterlijk per 31 december zijn server te zullen ophalen.

Er zijn in hoofdlijnen twee antwoorden mogelijk op deze vraag. Het eerste is: De klant had zijn server gewoon op 31 december moeten ophalen. Daarna was er geen verplichting meer voor de hoster om de dienstverlening voor te zetten. Het tweede is: De klant had een contract tot en met 31 januari. Tot die tijd was de hoster ook verplicht om de dienstverlening voor te zetten.

De hoster zou als volgt gedacht kunnen hebben: De klant had laten weten de server uiterlijk op 31 december op te zullen halen. Vanaf dat moment mocht de dienstverlening dan ook worden gestaakt. Dat heeft de hoster niet direct gedaan, maar pas op het moment dat alle apparatuur naar een ander datacenter werd verhuisd. Nu de hoster toch al wist dat de klant geen gebruik meer wenste te maken van de dienstverlening, mocht de server worden opgeslagen in het kantoor van de hoster. Dat de klant tot en met 31 januari heeft betaald doet daar niet aan af.

In deze gedachtengang (die voor de duidelijkheid niet persé die van de hoster hoeft te zijn) zou ik niet meegaan. De klant heeft inderdaad wel aangegeven de server te zullen ophalen per 31 december maar heeft wel nog gewoon een overeenkomst tot en met 31 januari. De klant heeft zijn financiële verplichtingen tot op dat moment ook aan de hoster voldaan. En het was ook nog eens de hoster die de klant verplichtte om één maand opzegtermijn te hanteren.

Moeite

De hoster wist dat de klant de server weg wilde halen omdat hij niet met de hoster in zee wilde gaan. De hoster had er dus vanuit mogen gaan dat het voor de klant van belang was dat de server online zou blijven. De server is daarna ook niet op 31 december offline gehaald maar pas op het moment dat alle apparatuur van de oude hoster zou worden verhuisd. Het niet mee-verhuizen van de server lijkt dus vooral gericht te zijn op besparen van het moeite van het ophangen van de server in het nieuwe datacenter.

Nu de klant de server niet op het aangegeven moment heeft opgehaald, dan ontslaat dat de hoster niet van de verplichting om de server gewoon mee te verhuizen en de dienstverlening (zo goed mogelijk) voort te zetten. Het in plaats daarvan opslaan van de server op het kantoor van de hoster komt op mij over als een stukje gemakzucht om de moeite van het verhuizen van de server te besparen van een klant die tóch al snel weg zal gaan.

Nu de naam van de hoster niet bekend is, is het niet mogelijk om de hoster te vragen hun kant van het verhaal te vertellen. Echter op basis van de feiten zoals die nu bekend zijn, zit de hoster in deze casus fout bezig. Wat mij betreft is de hoster nu aan zet. De hoster zou alles in het werk moeten stellen om de server zo snel mogelijk weer online te krijgen.

 • Pingback: Kaping colocatie server - Pagina 2

 • Anoniem, 14 januari 2015 6:04 pm

  Welke rol zou de oude hoster in dit proces hebben gehad juridisch gezien?
  Moet de klant zich richten tot de oude hoster of tot de nieuwe in geval hij het niet eens is met de overname?

  Anoniem, 16 januari 2015 4:05 am

  Het gaat over de overdracht van TornadoSolutions naar Orangelemon.

  Anoniem, 16 januari 2015 5:16 pm

  Helaas is mijn dienst ook overgenomen door OrageLemon welke eerder was ondergebracht bij Tornado Solutions. Helaas wilt OrangeLemon niet haar medewerking geven het contract te ontbinden.

  Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.