Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Rechter veegt Datahouse-vordering van tafel – deel 2

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 28 januari 2015 08:00 uur

Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat de Datahouse datacenters failliet gingen. De curator laat het innen van de nog openstaande vorderingen van Datahouse over aan een extern bureau. Twee van deze zaken zijn voor de rechter gekomen. In beide gevallen werd de vordering door de rechter van tafel geveegd. Vandaag behandel ik de tweede zaak tegen Stored Data B.V. (Atrato).

In deze tweede zaak gaat het om een complexe zaak die nog terug te voeren is op een overeenkomst van de vorige exploitant van Datahouse Capelle aan den IJssel datacenter: Grafix Internet B.V. met XS News B.V.. Daarbij werden tussen beide partijen onderling diensten voor elkaar verricht. Echter gebeurde dat in de vorm van een bartertrade. Daarbij werden wel over en weer facturen naar elkaar gestuurd. Echter werden deze onderling verrekend. Zodat er zaken werd gedaan met gesloten beurzen.

Bureau Mercuur stelde tegenover de rechter dat de ruilovereenkomst in 2010 door Datahouse Capelle aan den IJssel B.V. was overgenomen en daarna in oktober 2011 was opgezegd. Vanaf het moment van opzegging zou XS News wel moeten betalen voor de afgenomen diensten. In totaal zou dat gaan om een bedrag van 26.982 euro dat nog verschuldigd was voor het gebruik van een fiberverbinding. Daarnaast was nog eens 24.871 euro en 3.448,50 euro verschuldigd in verband met het afnemen van een ‘wavelength’ en een serverrack.

Op verzoek van XS News werden de (toen nog te verrekenen) facturen naar Atrato IP Networks gestuurd. Dit is de handelsnaam van zusterbedrijf TripartZ B.V.. Echter is het zo dat Atrato ook de handelsnaam is van een ander zusterbedrijf genaamde Stored Data B.V.. Deze laatste B.V. is door Bureau Mercuur voor de rechter gedaagd.

Tegenover de rechter verweert Stored Data zich dan ook met het standpunt dat zij nooit diensten van Datahouse Capelle heeft afgenomen of ontvangen. Volgens Mercuur maakt dat niks uit, omdat alle genoemde partijen dezelfde bestuurder hebben. Daarom zouden de verschillende B.V.’s met elkaar vereenzelvigd kunnen worden.

De rechter veegt de vordering van Bureau Mercuur hard van tafel:

In het licht van de gemotiveerde betwisting van Stored Data had Mercuur meer feiten en omstandigheden moeten stellen, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er een overeenkomst van dienstverlening bestond tussen Datahouse Capelle en Stored Data. Mercuur heeft echter geen enkele feitelijke onderbouwing geleverd van haar stelling dat Stored Data diensten heeft afgenomen van Datahouse Capelle.

Daar houdt het echter niet op voor Bureau Mercuur. Normaliter wordt de verliezer bij een rechtszaak veroordeeld in de proceskosten van de wederpartij conform een standaard tarief, dat aanzienlijk lager is dan de werkelijke proceskosten. Stored Data vraagt echter om een volledige proceskosten vergoeding, omdat Bureau Mercuur “haar vordering gebaseerd [heeft] op feiten en omstandigheden waarvan zij de onjuistheid kende en ook wist dat haar stellingen geen enkele kans van slagen zouden hebben”.

De rechter volgt Stored Data daarin en schrijft in zijn vonnis:

In het onderhavige geval ziet de rechtbank aanleiding om af te wijken van het liquidatietarief en de integrale proceskostenvergoeding toe te wijzen. Uit de voorafgaande correspondentie tussen partijen en uit de conclusie van antwoord volgt dat Stored Data Mercuur er meermalen van heeft proberen te overtuigen dat zij nooit diensten heeft afgenomen van Datahouse Capelle en dat dit evenmin het geval was ten aanzien van de thans niet gedagvaarde ondernemingen TripartZ Holding en TripartZ B.V. Toch heeft Mercuur de vordering – zonder enige deugdelijke toelichting – gehandhaafd. Daarmee moet het ervoor gehouden worden dat Mercuur Stored Data tegen beter weten in en geheel onnodig op kosten heeft gejaagd.

Bureau Mercuur wordt daarom door de rechter in de volledige proceskosten van 8.737,25 euro van Stored Data verooordeeld.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.