Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Onderlinge samenwerking biedt kleine hosters grote kansen

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 30 januari 2015 08:00 uur

Kleine hosters bieden een dienst aan die wezenlijk anders is dan die van hun grote collega’s. De kleinschalige persoonlijke dienstverlening is tegelijkertijd de kracht en de zwakte van deze bedrijven. Ik zie een kans voor deze kleine bedrijven om door onderlinge samenwerking deze zwakte weg te nemen zonder in te leveren op hun sterke punten.

Samen sterk. Deze kreet is vaker in Nederland te horen. Ook kleine hosters kunnen samen sterk zijn. Ik zie grote kansen voor kleine hosters om samen te werken door een netwerk te vormen. Elke hoster behoudt zijn eigen naam en zelfstandigheid, maar werkt samen in een groter geheel. De samenwerking zou ook een naam kunnen krijgen, die achter de eigen bedrijfsnaam wordt geplaatst.

Het grote voordeel van samenwerking is dat daarmee een aantal zwaktes van kleine hosters worden weggenomen. Een belangrijke bottleneck van een kleine hoster is dat die alles zelf moet regelen. Sommige dingen is een kleine hoster minder sterk in. De belangrijkste zwakte is dat de service en de operatie ook tijdens geplande (vakantie) en ongeplande (ziekte) afwezigheid door moet gaan.

Daarnaast zijn er ook andere zaken waar een kleine hoster misschien minder goed in is, zoals marketing en sales. Natuurlijk zal een kleine hoster het veelal van mond-tot-mond-reclame moeten hebben en daardoor een trouwe schare klanten hebben, die weer nieuwe klanten aanbrengen, maar zelf nieuwe klanten bereiken is lastig.

Expertise

Een laatste zwakte die veel kleine hosters hebben, is dat ze soms nét te klein zijn om bepaalde klanten adequaat te bedienen of net niet de juiste expertise in huis hebben. Het dilemma waar je dan als kleine hoster voor staat, is of de klant niet te bedienen én te verwijzen naar een collega of het op hoop van zege toch te proberen met het risico dat de klant uiteindelijk ontevreden is.

Op al deze punten zouden hosters samen kunnen werken. Indien één van de hosters bijvoorbeeld op vakantie of ziek is, dan kunnen de andere deelnemers aan het netwerk er voor zorgen dat de dienstverlening door kan draaien en klanten daar zo min mogelijk last van hebben.

Ook qua marketing zijn er kansen. De naam van het netwerk kan als merk naar buiten worden gebracht. Daardoor kan er als netwerk reclame worden gemaakt. De partijen die in het netwerk participeren, zullen natuurlijk ook met elkaar concurreren, maar dat hoeft niet persé. De hosters zouden ook de markt bijvoorbeeld geografisch kunnen verdelen. Klanten vinden het immers ook wel prettig om zaken te doen met een bedrijf ‘uit de buurt’. Zelfs al zal het praktisch niet voorkomen dat er vis à vis contact is met de hoster in kwestie.

Daarnaast zorgt een gezamenlijk merk dat goed in de markt is gezet, er ook voor dat een klant eerder geneigd zal zijn met één van de bewuste kleine hosters in zee te gaan. Door samen te werken kunnen kleine hosters klanten aantrekken die onder andere omstandigheden zonder na te denken voor een grote (mainstream) hoster kiezen. Door samen te werken weten kleine hosters de aandacht te trekken van een doelgroep ze vroeger niet wisten te bereiken.

Specialisatie

Als laatste biedt samenwerken in een netwerk kleine hosters ook de kans om een compleet pakket aan diensten aan te bieden en zich te specialiseren. Dat is mogelijk door een netwerk op te richten waarbij elke hoster zich specialiseert in een ander type dienstverlening. Hoster A richt zich op simpele webhosting, hoster B op webwinkel webhosting, hoster C op colocatie en dedicated servers, hoster D op virtuele servers en hoster E op managed hosting. Alle dienstverlening kan onder één vlag worden aangeboden, met dezelfde persoonlijke dienstverlening.

Samenwerking heeft dus veel voordelen en biedt veel kansen. Dat roept de vraag op of er ook geen nadelen zijn? Die zijn er natuurlijk ook. Samenwerking betekent per definitie dat je moet samenwerken. Een kleine hoster kan alleen doen en laten wat die wil. Wanneer moet worden samengewerkt, zul je je als kleine hoster soms moeten schikken naar de mening van de andere hosters die deelnemen.

Ook betekent samenwerken dat het gedrag van de andere hosters die onderdeel van het netwerk uitmaken af kan stralen op de andere hosters. Uiteraard vooral wanneer dat negatief is. Een laatste nadeel is dat het optuigen en instandhouden van een netwerk ook overhead met zich meebrengt. De tijd en geld die in het netwerk worden gestoken kunnen niet in het eigen bedrijf worden gestoken.

Kartel

Een logische reactie op het idee om kleine hostingbedrijven op deze manier te laten samenwerken is de vraag: is dit niet in strijd met het kartelrecht? Het antwoord is, dat dit inderdaad gewoon mag. Dit valt namelijk onder de zogenaamde bagetelregeling van het mededingingsrecht (art. 7 Mw).

Om te voldoen aan deze regeling moet sprake zijn van een totale omzet van maximaal 1,1 miljoen euro per jaar van alle samenwerkende hosters of dat het marktaandeel van de samenwerkende hosters niet groter dan 10% is in de relevante markt. Wanneer aan één van de twee eisen is voldaan, mag het. Aan de eerste eis zal meestal zijn voldaan en aan de tweede vrijwel altijd. Daarmee zal praktisch elk samenwerkingsverband van kleine hosters toegestaan zijn.

Samenwerken biedt kleine hosters grote kansen. Door samen te werken zijn er kansen op het gebied van betrouwbaarheid en continuïteit en ook om het (gezamenlijk) marktaandeel te vergroten en nieuwe groepen klanten te bereiken. Er is natuurlijk geen enkele noodzaak om samen te werken op (alle) punten die ik heb genoemd. Samenwerken is een keuze en het belangrijkste is dat wanneer voor samenwerking wordt gekozen, de samenwerking past bij alle hosters die daaraan deelnemen.

Marin Heideman, 31 januari 2015 4:25 pm

Hoi Arnout,

Zo'n initiatief is er weleens geweest, en er zijn hier een aantal hosters vor bij elkaar gekomen. Ik was heir ook bij (namens ISPConnect). De eindconclusie van deze bijeenkomst was, dat veel hosters niet zitten te wachten op een dergelijke samenwerking. Ik denk persoonlijk ook dat veel kleinere hosters de samenwerking met elkaar toch wel vinden. Dit is dan een samenwerking met een partij die ze 100% vertrouwen en waar ze prima hun root gegevens aan durven af te geven. Maar veel hosters willen zich niet zomaar aansluiten bij een samenwerkingsverband.

Daarnaast was een veel gehoord advies op die avond: "Als je zelf je support niet kunt doen, neem dan een managed dienst af bij een grotere hoster". Support is ook een manier van onderscheiden.....

Arnout Veenman, 31 januari 2015 10:21 pm

Marin, over die bijeenkomst heb ik veel gehoord en gelezen. Mijn conclusie was toen (zelfs nog vóór dat de bijeenkomst had plaatsgevonden) dat het idee geen toekomst had. Het probleem daarbij was dat de motivatie om samenwerking te zoeken de verkeerde was én ook de punten waarop zou moeten worden samengewerkt onhaalbaar zouden zijn. De slotconclusie van de bijeenkomst die je noemt laat precies het probleem zien. Je moet niet gaan samenwerken omdat je het niet lukt om je hostingbedrijf zelfstandig te draaien.

Waar het in mijn idee om gaat is dat er sprake is van zelfstandige hostingbedrijven. Die stuk voor stuk zelfstandig en onafhankelijk van elkaar opereren. Zonder dat uitgangspunt moet je niet gaan samenwerken. De samenwerking zou in principe niet moeten zien op de bedrijfsvoering. Al kun je natuurlijk bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie afspraken maken met een andere ondernemer. Het belangrijkste van de samenwerking zal meer moeten gaan over de markt benadering. Dus marketing en het verdelen van de markt.

Een mooi voorbeeld - en ook voor een deel inspiratie voor dit artikel - is het recent opgerichte samenwerkingsverband Dynamis waar 13 regionale makelaarskantoren in deelnemen (http://dynamis.nl/Content/Partners.html?MenuID=4505). Elk van de makelaars is zelfstandig en behoudt zijn eigen identiteit en zitten ze elkaar ook niet in de weg omdat elke makelaar in een andere regio zit maar samen kunnen ze als één merk naar buiten treden, ze hebben een gezamenlijke website met al hun aanbod en kunnen samen (landelijk) aan marketing doen. Als makelaars dat kunnen, dan moeten hosters dat toch ook kunnen?

Marin Heideman, 2 februari 2015 10:57 pm

Arnout,

Kijk, voor makelaars kan ik de stap begrijpen. Een makelijk uit Maastricht die een klant krijgt welke op zoek is naar een huis in Groningen, kan dit makkelijk aan zijn collega aldaar geen en commissie pakken. Zo kun je landelijk opereren. Echter, hosters opereren ieder voor zich al landelijk. Er is geen sprake van een regionale scheiding. Om die reden denk ik dat zo'n samenwerking voor hosters lastig is.

Echter, ik zou hier graag eens over emt je van gedachten willen wisselen, je hebt mijn nummer ;)

Marin

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.