Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Verslag van RIPE 57 in Dubai

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 6 november 2008 08:03 uur

Vorige week werd in Dubai de 57e RIPE meeting gehouden. Naast de deze keer wel heel speciale sociale activiteiten is er veel gebeurd op het gebied van beleid, de resterende IPv4 adressen, IPv6, DNS, Internet Exchanges en VoIP. Sander Steffann, mede-voorzitter van de RIPE Address Policy Working Group was op RIPE 57 aanwezig en schreef voor ISPam.nl dit verslag.

IPv6
De laatste RIPE meetings wordt er steeds meer aandacht besteed aan IPv6. AMS-IX liet zien dat er sinds april een duidelijke groei te zien is in het IPv6 verkeer, alhoewel de hoeveelheid IPv6 verkeer nog lang niet in de buurt komt van de hoeveelheid IPv4 verkeer. Er is gesproken over de invloed die de overheid heeft op de invoering van IPv6. Het Nederlandse ministerie van economische zaken heeft in ieder geval IPv6 in 2009 op de Rijksbegroting staan.

IPv6 / Google
Een belangrijke partij bij de invoering van IPv6 is Google. Google presenteerde enkele resultaten van het onderzoek dat Google gedaan heeft naar het gebruik van IPv6. Hierbij kwam naar voren dat ongeveer één op de 10.000 gebruikers problemen zal ondervinden als www.google.com direct IPv6 zou ondersteunen. Om toch verder te kunnen met het uitrollen van IPv6 heeft Google een Trusted Tester programma, waarbij netwerken die professionele IPv6 ondersteuning bieden nu al de meeste Google diensten via IPv6 kunnen benaderen.

IPv4
Omdat de invoering van IPv6 niet afgerond zal zijn voordat de IPv4 adressen over ongeveer twee jaar op zijn, wordt er ook gekeken naar oplossingen om tot die tijd het gebruik van IPv4 nog iets op te kunnen rekken. Een mogelijke methode is om één IPv4 adres toe te wijzen aan meerdere gebruikers, waarbij elke gebruiker slechts de beschikking krijgt over een beperkt aantal UDP en TCP poorten. Deze zogenaamde A+P methode maakt binnen het providernetwerk gebruik van IPv6, en kan zo een wat vloeiendere overgang van IPv4 naar IPv6 ondersteunen. De gebruikers zullen echter sterk beperkt worden door het beperkt aantal poorten.

IPv4 / transfers
Een andere methode voor het langer kunnen gebruiken van IPv4 is het toestaan dat providers onderling IPv4 adressen aan elkaar overdragen. Hier loopt op dit moment een beleidsvoorstel voor, wat erg positief ontvanger werd tijdens de meeting. Het ziet er naar uit dat deze address transfers binnenkort in het RIPE beleid worden opgenomen.

IPv4 / de laatste adressen
Ook is er gesproken over hoe we binnen RIPE om moeten gaan met het laatste blok IPv4 adressen. Het voorstel dat nu op tafel ligt geeft elk bestaand of nieuw RIPE NCC lid de beschikking over maximaal één laatste klein blok IPv4 adressen. Dit blok kan dan gebruikt worden om tijdens de migratie naar IPv6 nog met de IPv4 wereld te kunnen communiceren.

PI contracten
Vlak voor de RIPE meeting werd beleidsvoorstel 2007-01 officieel geaccepteerd. Dit zorgt er voor dat houders van AS nummers en PI adressen binnenkort een contract moeten hebben met een bij RIPE NCC aangesloten provider of met de RIPE NCC zelf. Dit is nodig om op een verantwoorde manier de beschikbare adressen te kunnen beheren en efficiënter adressen te kunnen recyclen als ze niet meer gebruikt worden. Voor het gebruik van AS nummers en PI adressen zullen ook kosten in rekening gebracht gaan worden. Om alle providers de tijd te geven om zich aan te passen aan dit nieuwe beleid is de financiële impact dit jaar nog niet zo groot. De verwachting is dat volgend jaar het lidmaatschapsgeld zo wordt bijgesteld dat voor elk blok adressen een bijdrage moet worden betaald.

PI ontwikkelingen
Doordat voorstel 2007-01 nu afgerond is zijn een aantal andere beleidsvoorstellen weer opgepakt. Het belangrijkste voorstel is hierbij het voorstel voor IPv6 PI adressen. De reacties tijdens de meeting waren zeer positief, en het ziet er naar uit dat IPv6 PI adressen in het RIPE gebied eindelijk een realiteit zullen gaan worden. Het voorstel voor een minimale grootte voor IPv4 PI assignments werd minder goed ontvangen, wat waarschijnlijk betekent dat het huidige beleid op dat gebied ongewijzigd blijft.

AS nummers
Voor degenen die zich bezig houden met routering en BGP is er een belangrijke wijziging op komst. Vanaf 1 januari zullen er standaard 32-bit AS nummers worden verstrekt. Hoewel de technische standaarden op dit gebied al geruime tijd vastliggen wordt binnen de IETF nu pas een officiële notatiewijze vastgelegd. Cisco loopt wat achter met de ontwikkelingen op 32-bit AS gebied, dus dit kan belangrijk zijn bij het aanvragen van AS nummers.

DNSSEC
Anderhalf jaar geleden, tijdens RIPE 54 in Tallinn, heeft de RIPE gemeenschap een officieel verzoek naar ICANN gestuurd om de DNS rootzone digitaal te ondertekenen door middel van DNSSEC. Sindsdien is hier hard aan gewerkt en liggen er voorstellen voor een implementatie van zowel ICANN als Verisign. Het Amerikaanse Department of Commerce, wat ook betrokken is bij het beheer van de rootzone, heeft afgelopen maand een informatieverzoek uitgestuurd waarin ze wereldwijd vragen naar opmerkingen over de DNSSEC implementatie voor de rootzone. In de RIPE DNS werkgroep wordt op dit moment gewerkt aan een formele reactie hierop.

Internet Exchanges
Bij de Internet Exchanges was er deze keer naast de gebruikelijke updates aandacht voor het nieuwe datacenter van de Milan Internet Exchange, de historie van Internet Exchanges in Europa en de ontwikkelingen op het gebied van 40 Gbit/s en 100 Gbit/s ethernet standaarden.

Op de website van RIPE zullen binnenkort de webcasts, presentaties en uitgewerkte teksten van de stenografen te vinden zijn: http://www.ripe.net/ripe/meetings/ripe-57/. De ruwe versies van de presentaties zijn nu ook nog toegankelijk via het On-site informatiesysteem ROSIE: http://rosie.ripe.net/presentations.php

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.