Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Stichting DINL nog steeds niet officieel opgericht

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 10 februari 2015 08:00 uur

De koepelorganisatie van de brancheorganisaties DINL timmert sinds de oprichting op 20 november vorig jaar goed aan de weg. Een kleine drie maanden na de lancering blijkt stichting DINL nog steeds niet officieel te zijn opgericht. Dat is op zichzelf merkwaardig, maar zorgt er ook voor dat voor de buitenwereld de verhoudingen en rechten van alle deelnemers binnen de koepel nog onduidelijk blijven.

Aan DINL-directeur Michiel Steltman heb ik twee weken geleden gevraagd of het klopt dat de stichting nog steeds niet officieel bij de notaris is opgericht en dus ook niet bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Dit werd door hem bevestigd. Als reden hiervoor noemde hij:

We hebben eind november een vliegende start gemaakt want besloten om het moment van presentatie van het onderzoek, en de exposure op het ECP-jaarcongres optimaal te benutten. De praktische zaken moesten dan nog volgen. Vervolgens heel veel positieve aandacht met de nodige follow-up, dan komen de feestdagen en vakanties, 6 agenda’s om te matchen, de puntjes moeten dan nog op de i, en dan vliegt de tijd.
Zo het zich laat aanzien wordt de stichting / statuten volgende week ingeschreven.
Kortom: er zit niets anders achter dan tijdsgebrek en andere praktische zaken.

Dat neemt echter niet weg dat dit vreemd is. De stichting is wel in staat om direct allerlei zaken te regelen zoals een fonkelende website en een nieuwjaarsborrel met alles erop en eraan. Echter de akte van oprichting van de stichting de notaris te passeren, duurt maar voort. En dat terwijl dat niet meer hoeft te zijn dan een formaliteit die binnen één dag geregeld kan worden, zelfs zonder dat daar alle eerste bestuursleden daarbij aanwezig zijn.

Het is daarnaast ook nog een juridisch merkwaardig dat DINL naar buiten treedt onder de naam stichting DINL terwijl de stichting helemaal niet bestaat. DINL zou zich op dit moment daarom enkel stichting DINL i.o. kunnen noemen.

Als laatste is het zo dat zodra de stichting daadwerkelijk is opgericht ook de statuten definitief worden. Deze statuten bepalen hoe de verhoudingen binnen de stichting zijn geregeld. Hebben alle brancheorganisaties in de koepelorganisatie gelijke rechten of heeft een bepaalde groep meer rechten dan andere deelnemers?

Zolang de stichting niet is opgericht, kan de buitenwereld daar enkel naar raden. Ook wie precies het bestuur van stichting DINL vormt, is op dit moment nog onduidelijk. Wel is al duidelijk dat Michiel Steltman, directeur van DINL wordt, terwijl hij dezelfde functie bij de DHPA vervult en Jan-Willem des Tombe, voorzitter hetgeen hij eveneens bij DHPA is. Die twee gegevens maken het des te interessanter om te zien, hoe de verhoudingen formeel binnen DINL (komen te) liggen.

Op de vraag wanneer de stichting nu wel zal worden opgericht, stelt Steltman dat de akte van oprichting nu eindelijk bij de notaris ligt. Wanneer het daadwerkelijk zover zal zijn, blijft even onduidelijk.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.