Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Wat betaalt MijnDomein.nl om dotAmsterdam te exploiteren?

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 19 februari 2015 08:00 uur

De eerste dotAmsterdam domeinnamen gaan in maart online. Daarvoor worden nu 100 pionieers gezocht die het hoofddomein in een versie die eindigt op .amsterdam willen veranderen. De commerciële exploitatie van dotAmsterdam is door de gemeente Amsterdam aan MijnDomein.nl gegund. Maar wat kost dat eigenlijk om die domeinnaam te exploiteren?

De exacte inhoud van de overeenkomst tussen de gemeente Amsterdam en MijnDomein.nl is helaas niet bekend. Wel valt er uit de Europese aanbesteding van de concessie het een en ander op te maken. Uit de aanbesteding blijkt dat het contract een looptijd van 10 jaren heeft. Daarnaast staat er in de aanbesteding dat er in het eerste jaar 75.000 euro moet worden betaald aan de gemeente en daarna 25.000 euro per jaar. Daarnaast moet er een deel van de behaalde omzet worden afgedragen met een minimum van 3 euro per geregistreerde domeinnaam per jaar.

De door Concessienemer te betalen exploitatievergoeding bestaat uit drie componenten.
1) Eenmalig te betalen exploitatievergoeding bij sluiten concessieovereenkomst van 75.000 euro.
2) Vanaf het 2e jaar een jaarlijks te betalen exploitatievergoeding van 25.000 euro.
3) Een jaarlijks te betalen percentage van de omzet van DotAmsterdam BV.
Voor de afdracht in het kader van het jaarlijks te betalen percentage van de omzet geldt dat, ongeacht de feitelijke hoogte van de omzet, concessienemer verplicht is om minimaal 3 euro per onder het TLD geregistreerde second level domeinnaam af te dragen.

In ruil voor die vergoeding krijgt MijnDomein.nl de mogelijk om het dotAmsterdam top-level domein commercieel te exploiteren. De (eventuele) winst die daaruit voorvloeit (uiteraard minus de afdracht aan de gemeente) is voor MijnDomein.nl.

Bij de uitgifte van dotAmsterdam domeinnamen is MijnDomein.nl wel gehouden aan het uitgifite beleid dat door de gemeente is vastgesteld. Dat gaat in principe om een standaard first-come, first served principe, maar daarop zijn twee belangrijke uitzonderingen.

Blocked/Reserved List
De gemeente heeft als registry het recht domeinnamen uit te sluiten van verkoop, te reserveren voor eigen gebruik of te reserveren voor latere verkoop. Op deze lijst zullen domeinnamen in vijf categorieën komen te staan:
– namen die strijdig zijn met de AUP (bijvoorbeeld nazi.amsterdam)
– namen die niet strijdig zijn met AUP maar om imagoredenen voorlopig niet
worden vrijgegeven (bijvoorbeeld seks.amsterdam)
– namen die de gemeente zelf wil gebruiken of die de gemeente aan gelieerde partijen als deelnemingen en belangrijke specifiek benoemde Amsterdamse instellingen wil voorbehouden (bijv. gemeente.amsterdam, haven.amsterdam, politie.amsterdam) en aan hen wil vrijgeven voor registratie indien zij hierom verzoeken
– ‘premium’ namen die voorbehouden zijn om door dotAmsterdam BV naar eigen inzicht via directe verkoop of veiling aan derden verkocht te worden
– namen die worden gereserveerd als domeinnamen waarvoor specifiek  toekenningsbeleid voor beleidsmatig interessante domeinnamen gaat gelden dat in een later stadium door het College van B&W van Amsterdam zal worden vastgesteld.

De eerste uitzondering gaat om domeinnamen die niet gereserveerd kunnen worden omdat deze in strijd met de wet zijn, door de gemeente kunnen worden gebruikt of om imago-technische redenen niet geregistreerd mogen worden van de gemeente. De tweede uitzondering is dat MijnDomein.nl de mogelijkheid krijgt om bepaalde domeinnamen als ‘premium’ aan te merken en deze onderhands of per veiling voor een hoge prijs te verkopen.

Het is nog belangrijk om op te merken dat alleen de commerciële exploitatie door MijnDomein.nl wordt gedaan. De registry functies zijn door de gemeente Amsterdam aan de SIDN gegund voor een periode van vijf jaar. Het is niet bekend hoeveel de gemeente Amsterdam daarvoor aan SIDN betaald. Wel meldt het gemeentebestuur in vergaderstukken van de gemeenteraad (pdf) dat er totaal 160.000 euro in dotAmsterdam is geïnvesteerd en dat de gemeente met de concessie aan MijnDomein.nl uit de kosten komt:

De gemeente ontvangt een jaarlijkse afdracht van de totale omzet van DotAmsterdam B.V., gebaseerd op een vaste afdracht en een variabele vergoeding per domeinnaam. Zelfs in een scenario waarbij er relatief weinig domeinnamen worden verkocht zijn de kosten van de gemeente hiermee gedekt.

 

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.