Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

SIDN: ‘Quarantaine: wat vindt u ervan?’

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 4 januari 2007 20:30 uur

De SIDN gaat Quarantaine in voeren voor .nl-domeinnamen die worden opgeheven, in het tweede kwartaal van het jaar. Echter wil het eerst van de deelnemers, dus van ons, horen wat wij er van vinden. Waarbij het zowel gaat over het hele concept van quarantaine van domeinnamen tot aan de daadwerkelijke implementatie en invoering er van.

In het hoe en waarom van de SIDN staan twee zéér belangerijke voordelen voor quarantaine. Namelijk dat op deze manier de houder wordt beschermd, doordat de domeinnaam niet direct vrijkomt, maar ook de deelnemers beschermd wordt gezien het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor het feit dat een domeinnaam onterecht vrijkomt en wordt gekaapt door een derde partij sterk wordt gereduceerd.

De duur van de quarantaine zoals SIDN die nu voor ogen heeft is 40 dagen, waarbij de domeinnaam zelf niet meer in de .nl-zonefile aanwezig is. Gedurende deze periode heeft de houder van een domeinnaam voldoende tijd om te merken dat zijn domeinnaam niet functioneert, met ondermeer het oog op vakanties, en actie te ondernemen. Het idee is daarbij dat bij een reguliere opheffing en daarmee het uit de zonefile halen van de domeinnaam nog steeds 3 dagen blijft. In dit quarantaine concept duurt het dus 43 dagen tot een domeinnaam weer vrijkomt bij een reguliere opheffing.

De SIDN heeft bedacht dat tijdens de quarantaine periode het domeinnaam nog wel in de whois blijft staan met vermelding van het feit dat de domeinnaam op dat moment in quarantaine is. Echter zonder vermelding van het admin-c en het tech-c adres. Na de 40 dagen in quarantaine komt het domeinnaam weer vrij, waarna deze weer te registreren is.

Het belangrijkste is echter het doel dat quarantaine heeft, namelijk dat een ongerecht opgeheven domeinnaam, in de quarantaine periode kan worden teruggehaald. Dit kan enkel worden gedaan worden door de oorspronkelijke houder via een SIDN deelnemer, waarbij dit niet beperkt is toch de huidige of eigenlijk voormalige deelnemer maar ook via een andere deelnemer mogelijk is een domeinnaam uit quarantaine te halen.

Als beschermingsmaatregel heeft de SIDN bedacht dat wanneer niet de orginele maar een andere deelnemer de domeinnaam uit quarantaine haalt, dat de SIDN deze een hogere vergoeding in rekening brengt bij deze, dan de orginele deelnemer in rekening zou worden gebracht. Welke de vergoeding dan uiteraard door kan berekenen aan de houder.

De SIDN wil graag feedback hebben op bovenstaande voorstel, en het liefst voor 2 februari. Daarom alle voorstellen nog even op een rijtje:

 • Er komt een quarantaine voor domeinnamen die worden opgeheven 
 • De quarantaine periode gaat 40 dagen bedragen
 • Tijdens de quarantaine periode is de domeinnaam niet meer in de zonefile aanwezig
 • Tijdens de quarantaine periode is de domeinnaam nog wel in de whois terug te vinden met de melding dat deze zich in quarantaine bevindt echter zonder admin-c noch tech-c contactegegvens.
 • Een domeinnaam kan uit quarantaine worden gehaald door zowel de orginele als een andere deelnemer
 • Indien een domeinnaam door een andere dan de orginele deelnemer uit de quarantaine wordt gehaald, staat hier een hogere vergoeding tegenover

De vragen die we ons dus dienen te stellen is

 • Is een quarantine voor .nl-domeinnamen die worden opgeheven wenselijk?
 • Is een quarantaine periode van 40 dagen goed?
 • Is het wenselijk dat een domeinnaam tijdens de quarantaine periode niet in de zonefile aanwezig is?
 • Is het wenselijk dat een domeinnaam tijdens de quarantaine periode geen admin-c noch tech-c contactegegevens in de whois weergeeft?
 • Is het wenselijk dat óók een andere deelnemer dan de orginele deelnemer een domeinnaam uit quarantaine kan halen?
 • Is het wenselijk dat een andere deelnemer dan de orginele deelnemer een hogere vergoeding in rekening wordt gebracht om een domeinnaam uit quarantaine dient te halen?
 • Hoe hoog dient de vergoeding te zijn om een domeinnaam uit quarantaine te halen en hoeveel meer zou er in rekening worden gebracht indien niet de orginele deelnemer de domeinnaam uit quarantaine haalt?
 • Heb je zelf nog vragen of ideeen die hier niet staan? De comments staan open!

Ik denk dat quarantaine voor .nl-domeinnamen zéér wenselijk is. Een periode van 40 dagen lijkt me ruim voldoende. Het lijkt mij wenselijk dat een domeinnaam niet in de zonefile aanwezig is, omdat de houder dan kan opmerken dat de domeinnaam niet bereikbaar is en aangezet wordt tot actie.

De wenselijkheid of er wel of geen contactegegvens in de whois dienen te staan tijdens de quarantaine periode twijfel ik over, echter ga ik hier met de SIDN mee, dus dat lijkt me prima. Dat een andere deelnemer dan de orginele een domeinnaam uit quarantaine dient te kunnen halen lijkt me prima.

Dat een andere dan de orginele deelnemer hiervoor een hogere vergoeding voor in rekening moet worden gebracht ben ik fel mee oneens. Ik ben benieuwd welke redenering hier aan ten grondslag ligt als beschermende maatregel, zoals de SIDN dat ziet. Ik kan me voorstellen dat de gedachtengang zou kunnen zijn dat een deelnemer een domeinnaam (technisch) opheft en de houder waar een eventueel conflict mee is dan bij/via een andere deelnemer de domeinnaam uit quarantaine haalt.

Een technische opheffing om van een klant af te komen is niet helemaal volgens het boekje, dus het lijkt me niet goed als de SIDN daar op gaat anticiperen, al is het wel een goed teken als de SIDN daarmee de deelnemers tegemoed wil komen. Wanneer we bij deze beredeneerwijze blijven, dan zou ook een (reguliere) verhuizing duurder (of zoals we hier zien, gesanctioneerd) dienen te worden, gezien het motief om te verhuizen in beide gevallen vrijwel het zelfde is.

Wat vinden jullie van het voorstel van de SIDN om quarantaine in te voeren. Ik ga proberen om een gezamelijk standpunt namens ISPam.nl en ISPConnect te sturen naar de SIDN.

wonko, 4 januari 2007 10:38 pm

Dit lijkt op een doorslagje van het Q-systeem van DNS.Be. Ik denk dat dit zeker de eindgebruiker ten goede komt, en de deelnemer is er ook bij gebaat (wanneer de domeinnaam in Q staat, werkt de site niet meer, maar is ie nog niet verloren voor de klant... bvb handig bij mensen die niet zo vlot betalen)

ccchosting, 5 januari 2007 8:28 am

Laten ze nou eerst beginnen met het aanpassen van de verhuis methode.
lock erop, en een epp key, netzoals bij bijvbeeld een .com domeinnaam.

tevens zullen de sidn formulieren in 2007 komen te vervallen, goede zaak!

Om nu een Quarantaine in te voeren vindt ik op zich wel goed, echter dit is niet het belangrijkste wat er kan worden aangepast.

Paul, 5 januari 2007 8:36 am

Dit is een zeer goede ontwikkeling, ik heb wel mijn twijfels over de vergoeding welke de SIDN wil gaan vragen als een andere deelnemer de domeinnaam uit quarantaine wil halen.

In de praktijk ben ik bang dat het er vaak op neerkomen dat deze kosten dan bij de nieuwe deelnemer komen te liggen uit het oogpunt van service. (natuurlijk blijft dit een keuze van de deelnemer)

Maar eigenlijk blijft natuurlijk de eerste vraag, waarom moeten hier extra kosten voor bekend worden..? misschien omdat DNS.be en EURid dit ook doen?

Triloxigen, 5 januari 2007 11:48 am

Lees ik zowaar dat de SIDN eens een goede zet gaat maken?

Eweka, 5 januari 2007 12:52 pm

Lijkt me een goed plan, zolang er geen praktijken zoals de redemption period bij .com domeinen gaan spelen...

Antoin, 5 januari 2007 1:15 pm

Het uitgangspunt van de quarantaine en de relatie Deelnemer-Houder bij SIDN is:

-De Deelnemer vertegenwoordigt de houder, en elke deelnemer is van goede wil om de
houder te helpen, ook bij verhuizen.
-De quarantaine is bedoeld om onterechte opheffingen terug te kunnen draaien naar de status van voor de opheffing.

Indien je een domeinnaam in quarantaine wilt heractiveren en verhuizen, dan is de normale procedure:

1. Quarantaine opheffen bij je huidige deelnemer (die vertegenwoordigt je nog steeds)
2. Domein verhuizen naar de nieuwe deelnemer.

Omdat we allemaal weten dat er situaties zijn die niet aan dit ideaalbeeld voldoen (Je huidige deelnemer werkt niet mee, de houder heeft een conflict, er zijn zaken technisch niet in orde) is er een nieuw type verhuizing die alleen in dit soort uitzonderingssituaties gebruikt kan worden om de impasse te doorbreken. Een verhuizing van een quarantaine domein. Je krijgt dan de procedure:

1. Verhuizing domein in quarantaine
2. Quarantaine opheffen bij nieuwe deelnemer (die vertegenwoordigt je dan).

De motivaties voor een substantieel hoger tarief voor een verhuizing in quarantaine zijn:

1. Dit is niet de normale procedure die stimuleert dat deelnemers van goede wil en capabel zijn.
2. De houder moet weten welke deelnemer hem vertegenwoordigd.
3. De voornaamste motivatie is de bescherming van deelnemers voor niet betalende klanten. Je wilt dat dit hogere tarief het onrendabel maakt om je rekening niet te betalen bij deelnemer A (Die de domeinnaam dan opheft op technische gronden) en dan vrolijk verder te hoppen naar deelnemer B. De kosten om te hoppen naar deelnemer B zouden in dit geval in de orde van grote van de marktprijs van een domein moeten zijn.

Deze motivatie is overgenomen van DNS-BE, die zeggen dat hun agenten hier erg blij mee zijn. De kosten van een verhuizing in quarantaine is bij DNS-BE 8x de registratiekosten, ongeveer 50 Euro.
Heractivatie vanuit quarantaine door de oorspronkelijke agent kost 2x de registratiekosten. (Motivatie om niet straffeloos onterecht op te heffen)

Je wilt het bedrag niet al te hoog maken, want er zijn legistieme situaties denkbaar voor een houder om geen gebruik te maken van zijn huidige deelnemer.
Ervaring van DNS-BE heeft echter geleerd dat in die uitzonderlijke situaties de houder meer dan bereid is om dat bedrag te betalen.

Wat je verder nog moet bedenken in de discussie is dat het uit quarantaine halen van een domeinnaam niet een normaal proces is. Het is echt een laatste redmiddel. Je wilt in eerste instantie helemaal niet dat een domein onterecht wordt opgeheven.
Het verschil met een gewone verhuizing is dan ook dat er bij het redden van een domein in quarantaine sowiso al iets moet zijn misgegaan, door wiens fout dan ook.

Als dit redden bij je huidige deelnemer dan ook nog niet lukt, dan zijn er al 2 dingen misgegaan.
Bij een normale verhuizing is dat in zijn algemeenheid niet zo. Daar hoeft helemaal niets te zijn foutgegaan.

Ik hoop dat deze motivatie iets bijdraagt in de discussie.

Verder ben ik wel benieuwd wat jullie mening is over het handhaven van de 3 dagen wachttijd voorafgaand aan de quarantaine. Tijdens de wachttijd moet de domeinnaam nog bestaan in de DNS, en daarna niet meer. Is dat niet dubbelop en onnodig complex ? De wachttijd is toch ook alleen maar om onterechte opheffingen te voorkomen ?

tdw, 5 januari 2007 1:25 pm

[quote] ccchosting Januari 5th, 2007 8:28 am

Laten ze nou eerst beginnen met het aanpassen van de verhuis methode.
lock erop, en een epp key, netzoals bij bijvbeeld een .com domeinnaam.[/quote]
Owja, want dat werkt zo geweldig, toch?

Arnout Veenman, 5 januari 2007 4:22 pm

Antoin, opzich ben ik het dus niet met jullie (de SIDN) oneens, wat betreft de filosofie die schuil gaat achter het een hogere vergoeding wanneer een domeinnaam bij een andere deelnemer uit de quarantaine wordt gehaalt.

Echter blijft het feit dat een oneigenlijke/gekunstelde technische opheffing in begin een onrechtmatige daad zoals bedoeld in 6:162 BW opleverd. Enkel omdat de SIDN geen andere mogelijkheid voor deelnemers heeft om zelfstandig de relatie met een houder op te zeggen, wordt dit door het belang van de deelnemer gerechtvaardigd.

Wat daarna naar mijn idee echter niet mag gebeuren is dat de SIDN daar actief aan gaat mee werken door te gaan anticiperen op deze constructie, die in beginsel een onrechtmatige daad oplevert. Daarmee wordt naar mijn idee een oneigenlijk dwangmiddel in het leven geroepen.

De drempel om een domeinnaam technisch op te heffen wordt namelijk veel lager, omdat de domeinnaam toch in de quarantaine terecht komt, is het aansprakelijkheidsrisico voor verlies van de domeinnaam veel kleiner. Daarnaast is de klant ook nog eens aan de opheffende deelnemer veel sterker gebonden, gezien die de domeinnaam voor een geringer bedrag uit de quarantaine kan halen. Dat is geen fijne combinatie.

Dit ook gecombineerd met de verhuisprocedure waarbij de oude deelnemer ook goedkeuring dient te geven, zou een vrij ernstig dwangmiddel in het leven kunnen roepen, tenzij technische opheffing zodra de verhuizing is ingezet niet meer mogelijk is. Gezien anders de oude deelnemer op dat moment een technische opheffing zou kunnen gebruiken als dwangmiddel.

Dan komen we ook nog op het punt aan dat wanneer een dergelijke combinatie niet aan de orde is, een wanbetaler kan wegverhuizen, zonder dat de deelnemer daar iets tegen kan ondernemen, gezien de domeinnaam wordt verhuisd, en daar staat in tegendeel tot een quarantaine verhuizing geen sanctie van acht keer de registratiekosten tegenover. Daarmee lok je weer kat-en-muis spelletjes tussen een deelnemer en wanbetaler (houder) uit, wat betreft wegverhuizen en (technisch) opheffen.

Het probleem dat ik dus constateer is dat met een hogere vergoeding om de domeinnaam uit quarantaine te laten halen door een andere deelnemer dan de orginele er een legio aan problemen kunnen ontstaan (in theorie). Waaronder, oneigenlijke dwangmiddelen maar ook kat en muisspelletjes tussen wanbetalers en deelnemers en minder welwillende deelnemers kunnen hier ook misbruik van maken. Dit alles mogelijk gemaakt door de quarantaine regels.

Een oplossing hiervoor is om de prijzen voor het uit quarantaine te halen door de orginele of een andere registrar dichter bij elkaar te leggen. Dus of dat nou twee keer om vier keer de registratiekosten is of zes om tien, dat maakt niet zoveel uit.

Waar het om gaat is dat óf de drempel voor het opheffen als dwangmiddel wordt verhoogd óf de prijs van het uit quarantaine halen door een andere deelnemer niet veel hoger is.

Wat betreft de 3 dagen voorafgaand aan een reguliere opheffing. Dat vind ik eigenlijk wel mooi, gezien dan ommisies dan nog kunnen worden hersteld, waarbij de domeinnaam dan nog niet direct uit de zonefile en de dns van de deelnemer wordt verwijderd. Als extra waarborging voor de continuiteit van domeinnamen is dat denk ik zeer wenselijk.

Jorden, 5 januari 2007 4:39 pm

Wij voeren "zelf" een dergelijke quarantaine uit.
Een klant die niet betaalt is gewoon een maand of 2 z'n domein kwijt, als daarna nog steeds niet betaald heffen wij het pas op. In die zin is een dergelijke quarantaine vanuit SIDN niet meer nodig. De kosten om dit zelf te doen zijn ook niet hoog.

Overigens heb ik er niets op tegen als SIDN dit wel zou invoeren. De periode van 40 dagen vind ik goed. Ik kan me overigens helemaal vinden in het door Antoin mbt het "deelnemerhoppen".

Antoin, 5 januari 2007 5:07 pm

Ik vindt je idee en motivatie wel aardig Arnout, maar de bedoeling van quarantaine is toch voornamelijk om onbedoelde fouten te corrigeren, niet bewust gemaakte.
Als we het uit quarantaine halen van een domeinnaam in zijn algemeenheid duur zouden maken, laten we zeggen 50 Euro ongeacht de deelnemer, is dat dan niet zuur voor deelnemers die echt alleen maar een onbewuste typefout hebben gemaakt ? Of zie je dat als bedrijfsrisico ?
Hoe denken anderen daarover ?

Arnout Veenman, 5 januari 2007 6:01 pm

Het enige dat niet mag gebeuren is dat (technische) opheffing van een domeinnaamen plus quarantaine als een (economisch) dwangmiddel kan worden ingezet. Dat kan dus gebeuren als de vergoeding voor de orginele en een andere deelnemer relatief ver uit elkaar liggen.

Wat eigenlijk veel belangerijker is dat de "Beeindiging deelnemer-houder overeenkomst" er aan komt. Daarmee kan de deelnemer zelfstandig deftig afscheid nemen van de houder.

Op dat moment is het gekunstelt technisch opzeggen van een domeinnaam naar mijn idee zondermeer een onrechtmatigde daad, waarna ter goeder trouw enkel nog bij fouten een domeinnaam onterecht kan worden opgeheven.

In principe is er op dat moment enkel nog reden om een domeinnaam door een andere deelnemer uit de quarantaine te halen bij handelen ter kwader trouw van de orginele deelnemer en dient dat dan juist niet gesanctioneerd te worden door de SIDN en vanuit dat oogpunt wellicht zelfs goedkoper, al zou ik dat niet willen aanraden.

Lisa, 26 april 2012 11:15 am

Een van de grootste problemen van dit systeem is dat het bevorderlijk is voor domeinkapers. Ze weten vooraf exact wanneer domeinnamen vrij komen en registeren deze doormiddel van scripts voordat iemand de kans heeft om ze te registeren.

In een markt waar de meeste domeinnamen al bezet zijn word het voor mensen hierdoor steeds moeilijker om aan een goede domein te komen. SIDN zou de quarantaine lijst moet beschikbaar moeten stellen zodat iedereen gelijke kansen heeft.

Wellicht een item voor ispam om aandacht aan te besteden.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.