Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: TransIP

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 10 april 2015 09:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van TransIP. De Leidse hoster die sinds 2003 actief is en de verwachtingen hoog weet weg te zetten door zich te bestempelen als de grootste van Nederland. Laten we eens kijken of de cijfers het hiermee eens zijn.

De balans

Als we de balans erbij pakken zien we als eerste dat de materiële vaste activa jaarlijks stijgen. In 2013 zijn deze zelfs toegenomen ruim 1,6 miljoen euro. Er wordt dus duidelijk flink geïnvesteerd in het bedrijf. Als we dan proberen te achterhalen hoe dit gefinancierd is, zien we dat er geen langlopende schulden op de balans staan en dat de kortlopende schulden zelfs zijn afgenomen. Het heeft er dus alle schijn van dat deze grote investering uit eigen middelen is gedaan.Wat de investering precies is, blijft het betere giswerk. Gezien het bedrag zou het zomaar kunnen dat er een eigen pand is gekocht, maar er kan natuurlijk ook flink geïnvesteerd zijn in nieuwe servers.

Waar je vaak ziet dat, wanneer grote investeringen met eigen geld worden gedaan, het vermogen en de liquide middelen even hard meedalen, laat TransIP het tegendeel zien. De liquide middelen lopen weliswaar met bijna 7 ton terug, maar het vermogen stijgt met nagenoeg 2 miljoen euro. Dit kan betekenen dat er of vanuit de aandeelhouders flink geld is ingepompt, of dat er ondanks de investeringen alsnog een behoorlijke winst is gemaakt.

Een laatste post die opvalt, is de voorziening. Deze is in 2013 112.286 euro. TransIP verwacht dus in de toekomst een grote uitgave waar zij nu al geld reserveert. Dit zou bijvoorbeeld groot onderhoud aan het pand of het serverpark kunnen zijn, maar het kan net zo goed dat er bijvoorbeeld afwijkend wordt afgeschreven op de activa en dat er wordt gereserveerd voor een toekomstige naheffing van de belastingdienst.

TransIP Balans

De ratio’s

De ratio’s van TransIP lijken op basis van de beschikbare cijfers goed.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 1,03. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen (inclusief de liquide middelen) bijna een ton overhoudt. Het werkkapitaal is in 2013 positief. De uitkomst van 82.509 euro betekent dat er bijna een ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen tegen elkaar worden weggestreept.
De gouden balansregel komt uit op 0,97, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat TransIP hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitspercentage van 49%. Dit betekent dat de balans van TransIP voor bijna de helft uit eigen geld en vermogen bestaat. Met een balanstotaal van 5,5 miljoen is dit zeker netjes te noemen.

TransIP Ratios

De conclusie

Er kan niet anders geconcludeerd worden dan dat TransIP het in financieel opzicht heel goed doet. Het weet aan de ene kant flink te investeren zonder externe geldverstrekkers en laat aan de andere kant toch het vermogen nog stijgen met bijna 2 miljoen. De ratio’s lijken wat middelmatig, maar met de investeringen die gedaan zijn zouden deze normaal gesproken veel slechter moeten zijn. Wat TransIP hier laat zien is absoluut lovenswaardig. Er zijn niet veel bedrijven die hen dit nadoen. Of ze de grootste van Nederland zijn kan ik niet roepen, maar met dit soort cijfers zullen ze ongetwijfeld in de bovenste regionen verblijven.

Maurice, 10 april 2015 10:58 am

@Stefan,

Download de originele jaarcijfers en niet de jaarrekening van de KvK die je nu laat zien. Uit de jaarcijfers haal je meer informatie en hoef je minder te gissen.

"Dit kan betekenen dat er of vanuit de aandeelhouders flink geld is ingepompt, of dat er ondanks de investeringen alsnog een behoorlijke winst is gemaakt."

Er is 1,8 miljoen winst gemaakt. Op 41 FTE vind ik dat overigens erg knappe prestatie!

Joeri, 1 mei 2015 1:13 pm

Ik ben erg benieuwd wat de jaarcijfers zijn van 2014 toen hun VPS omgeving werd gelanceert.

Joeri, 1 mei 2015 1:13 pm

Ik ben erg benieuwd wat de jaarcijfers zijn van 2014 toen hun VPS omgeving werd gelanceerd.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.