Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekenen: Hostslim

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 17 april 2015 08:00 uur

Dit keer duiken we de Nederlandse polder in voor de jaarcijfers van Hostslim uit Lelystad. Een relatief kleine hoster die volgens zijn eigen website klanttevredenheidsgarantie biedt. Laten we eens kijken hoe zich dat vertaalt naar het financiële plaatje.

De balans

Als we de jaarcijfers van 2011, 2012 en 2013 naast elkaar zetten, zien we dat er een nette en gestage groei in het bedrijf zit. Opvallend is dat er in 2011 nog geen materieel vaste activa aanwezig was. Je zou hierdoor kunnen denken dat Hostslim in 2011 is gestart. De toelichting op de balans van 2011 maakt echter vergelijkingen met 2010, waardoor deze stelling niet opgaat. De meest logische verklaring is dat de servers van Hostslim tot en met 2011 werden gehuurd van een grote(re) partij. Hierbij ben je namelijk geen eigenaar van de activa en verschijnt er niets op de balans.

Dat er vanaf 2012 wel materiële vaste activa op de balans staan, is een indicatie dat het zogezegd voor de wind gaat met het bedrijf. Men heeft namelijk blijkbaar voldoende liquiditeit gehad om met eigen middelen nieuwe spullen te kopen en is, als we de cijfers moeten geloven, niet afhankelijk van externe financiers.

Dat er geïnvesteerd is uit eigen middelen kan ook de reden zijn voor de kleine stijging in het eigen vermogen. Ervan uitgaand dat de winst volledig wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, zou er in 2012 nog geen duizend euro winst zijn gemaakt. In 2013 zou er dan weer groeiende winst zijn, aangezien het vermogen in dat jaar met ruim 9.000 euro stijgt. Sowieso is het netjes te noemen dat een klein bedrijf in de groei jaarlijks weet toe te voegen aan het vermogen.

Hostslim Balans

De ratio’s

De ratio’s van Hostslim lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 3,91. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen 20.328 euro overhoudt. Op zich geen heel groot bedrag, maar als je bedenkt dat de vuistregel voor deze ratio 1 is, is 3,91 zeker iets om over op te scheppen als eigenaar. Het werkkapitaal is in 2013 positief. Doordat Hostslim een klein bedrijf is, met dito cijfers, is het werkkapitaal hetzelfde als hierboven uitgelegd bij de current ratio, namelijk 20.328 euro.

De gouden balansregel komt uit op 0,36, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Hostslim hier in het bekeken jaar ruim onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitspercentage van 0,82. Dit betekent dat de balans van Hostslim voor 82% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Hostslim Ratios

De conclusie

De jaarcijfers van Hostslim tonen aan dat het alles behalve een grote vis is in de hostingbranche. Het is daarom heel leuk om te zien dat je ook als kleine jongen een goed besmeerde boterham kunt verdienen. Het bedrijf groeit nog jaarlijks en heeft een goede buffer om tegenvallers op te vangen. Met een eigen vermogen van net geen 32.000 euro zit het bedrijf verkopen en rentenieren er voorlopig nog niet in, maar dat Hostslim trots mag zijn op haar financiële resultaten, is zeker.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.