Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Hostnet

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 8 mei 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van het Amsterdamse Hostnet. Een van de grootste hosters in Nederland die naar eigen zeggen als missie heeft ondernemende mensen te helpen hun dromen en ambities te realiseren met de beste online oplossingen.

De balans

Als we de balans openslaan, zien we in de basis prima cijfers. Er blijkt aan alle kanten groei, onder meer te zien in een stijgende post liquide middelen en vorderingen. Ook wordt er zichtbaar geïnvesteerd in de vaste activa met een stijging van bijna 1,5 ton in 2013.

Valt er dan niets op in de cijfers van Hostnet? Jawel. Zo is daar in 2012, en alleen in dat jaar, opeens de post effecten voor ruim 280.000 euro. Dit zijn geen aandelen in deelnemingen, die worden immers als activa geboekt, maar echt daadwerkelijk aandelenhandel zoals veel mensen doen op de beurs. Niet echt iets wat je bij een hoster zou verwachten. Opvallend in datzelfde jaar is ook dat eigenlijk alles op de balans daalt, op de liquide middelen na. De reserves nemen ook af met zo’n 30.000 euro. Normaal gesproken zou je direct zeggen dat er dus verlies is gedraaid voor eenzelfde bedrag. Doordat de liquide middelen wel flink stijgen en een jaar later weer ruim 50.000 euro wordt toegevoegd aan het vermogen, lijkt dit toch niet de meest voor de hand liggende verklaring. Veel eerder zal gedacht moeten worden aan een dividenduitkering in dat jaar aan de aandeelhouder(s).

Aan de passivazijde van de balans valt op dat er een flinke post voorzieningen staat. Het feit dat deze jaarlijks afneemt, wat normaal gesproken juist andersom is, duidt op een jaarlijkse kostenpost die in het verleden al is voorzien en waarvoor destijds een groot bedrag apart is gezet. Een laatste opvaller is de stijging van de kortlopende schulden. Op zich niet vreemd voor een groeiend bedrijf, maar wel in combinatie met snel stijgende liquide middelen. Iemand die geld heeft, zal immers eerder geneigd zijn zichzelf schuldenvrij te maken. Het is in ieder geval een geruststellende gedachte dat Hostnet zijn schuldeisers wel redelijk gemakkelijk en op korte termijn kan betalen, mocht dit nodig zijn.

Hostnet Balans

De ratio’s

De ratio’s van Hostnet lijken op basis van de beschikbare cijfers redelijk. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 1,35. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ongeveer 5 ton overhoudt. Op zich een prima ratio als je bedenkt dat de vuistregel een uitkomst van minimaal 1 is. Als je echter ziet dat de current ratio om 2011 nog 4,95 was, zijn er dus duidelijk betere tijden geweest. Het werkkapitaal is in 2013 positief. De uitkomst van 849.391 euro betekent dat er bijna 8,5 ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,44, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Hostnet hier in het bekeken jaar onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt echer niet uit een solvabiliteitspercentage van 0,04. Dit betekent dat de balans van Hostnet voor 4% uit eigen geld en vermogen bestaat. Erg veel vet op de botten lijkt het bedrijf dus niet te hebben.

Hostnet Ratios

De conclusie

Op zich is er niets mis met de cijfers van Hostnet. Het is heel liquide, laat duidelijke groei zien en heeft prima ratio’s. Een mogelijk pijnpunt zit hem in de terugloop van de ratio’s en het weinig eigen vermogen. Dit zou er op kunnen duiden dat mogelijke tegenvallers slecht kunnen worden opgevangen. Moeten we ons dan zorgen gaan maken over Hostnet? Absoluut niet. Wanneer we namelijk de originele jaarcijfers erbij pakken zien we de verklaring al snel naar voren komen. Er is namelijk in 2013 een winstuitkering aan de aandeelhouders gedaan van 2,2 miljoen. Tel hierbij de stijging in de reserves van zo’n 50.000 euro bij op en je komt op een winst van bijna 2,3 miljoen. Bijna alle verdiensten van Hostnet zitten dus een verdieping hoger. Geen zorgen dus. We hebben gewoon een prima hoster voor ons liggen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.