Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Ecatel wint rechtszaak tegen de Premier League

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 7 mei 2015 08:12 uur

Ecatel heeft een rechtszaak gewonnen tegen de Premier League (de Engelse voetbalcompetitie). De zaak draaide om een zogeheten ex parte bevel van de rechter waarin Ecatel werd verplicht om het hosten van streams van de Premier League te staken. Ecatel was het niet eens met het bevel eens en vroeg de rechter het bevel te herzien.

Het ex parte bevel dat zich tot Ecatel richtte was al op 24 augustus 2014 door Premier League aangevraagd en kort daarna door de rechter gegeven. In het verzoekschrift dat door Premier League was ongevraagd stond onder meer het volgende:

Gerekwestreerde, ECATEL, heeft haar hoofdvestiging in Den Haag, Nederland […]. ECATEL is een hosting provider en biedt in die hoedanigheid aan derden hosting diensten aan, waaronder het aanbieden van (opslag)ruimte op servers. Gebleken is dat ECATEL zich ten behoeve van diverse Streaming Platforms (bijv. wowcast.tv en micast.tv) bezighoudt met het huivesten resp. ‘hosten’ van Illegale Steams op zijn servers en daardoor de verspreiding van die Illegale Stream mogelijk maakt. Hoewel EACTEL steeds direct op de hoogte is gesteld van het onrechtmatige karakte van de door haar gehoste Illegale Streams, verzuimt ECATEL gehoor te geven aan de verzoeken van FAPL (The Football Association Premier League Limited, red.) om die Illegale Streams te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

Ecatel startte pas op 3 maart 2015 een kort geding tegen Premier League waarin het de rechter verzocht om het ex parte bevel te herzien en de bevelen te vernietigen. Dat lijkt rijkelijk laat maar uit het vonnis blijkt dat Premier League op 23 februari 2015 een bodem procedure tegen Ecatel begonnen is. Het is daarom waarschijnlijk dat Ecatel het kort geding is begonnen in reactie op de bodem procedure. Ook de rechter vond het lange stilzitten van Ecatel geen probleem. Door lang te wachten bleef het ex parte bevel lange tijd in stand. Daar had Ecatel alleen zichzelf mee, zo stelt de rechter.

Het belangrijkste verweer dat Ecatel tegen het gegeven ex parte bevel aanvoert is dat het bedrijf helemaal niet als hoster van de Illegale Streams van Premier League fungeert. Ecatel stelt namelijk enkel servers in combinatie met internet toegang aan te bieden aan klanten. De klanten van Ecatel gebruiken de servers als proxy server en slaan de streams niet op de servers die op.

Volgens de rechter kan (het beschikbaar stellen van een server die wordt gebruikt als) een proxy server niet als hosting worden aangemerkt. De rechter stelt daarover het volgende:

Ten eerste heeft Ecatel erop gewezen dat bij hosting de dienstverlener de server beheert en dus kan verifiieren of er daadwerkelijk voetbal streams ter beschikking worden gesteld op of via zijn servers. Die controlemogelijkheid heeft Ecatel niet – althans niet zonder meer- als zij, zoals zij stelt, de server verhuurt zonder beheersdiensten. Bovendien veronderstelt de door Ecatel geschetste situatie dat er een andere dienstverlener is die de controlemogelijkheid wel heeft en dus wellicht eerder in aanmekring komt voor een bevel dan Ecatel, te weten de klant van Ecatel. Voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid en subsidiariteit van de bevelen is het dus van belang te weten welke diensten Ecatel precies verricht.

Ten tweede brengt het feit dat de server van Ecatel wordt gebruikt als proxy in plaats van host mee dat de voetbal streams online beschikbaar blijven als (de klant van) Ecatel de dienst staakt. Dat gegeven kan gevolgen hebben voor de beoordeling van de subsidiariteit en effectiviteit van de bevelen. Ook in dat opzciht is de aard van de dienstverlening dus relevant voor de beoordeling van de verzochte bevelen

Ecatel krijgt daarom gelijk van de rechter en de ex parte bevelen (er was ook in september 2014 een twee ex parte bevel gegeven) werd door de rechter vernietigd. Echter het verzoek van Ecatel om Premier League te verbieden om nieuwe ex parte bevelen aan te vragen werd niet door de rechter toegewezen. Premier League mag – op andere gronden – gewoon opnieuw een ex parte bevel aanvragen. Daar voegt de rechter echter wel aan toe dat dat niet betekent dat die ook zullen worden toegewezen.

De enige reden waarom Ecatel deze rechtszaak gewonnen heeft is omdat Premier League enkel heeft aangewezen als ‘de hoster’ en Ecatel de rechter er van heeft weten te overtuigen dat het in deze situatie niet als hoster kan worden aangemerkt. Het is een interessante vraag hoe de rechter had beslist, wanneer Premier League een andere formulering in de ex parte procedure zou hebben gekozen. Ook loopt er nog een bodem procedure van Premier League over deze zaak tegen Ecatel. Het is dus daarom waarschijnlijk niet het laatste dat we gehoord hebben over deze kwestie. Het volledige vonnis is na te lezen bij Boek9.

[advpoll id=”140″ title=”Vraag van de dag” width=”100%”]

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.