Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: DirectVPS

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 22 mei 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van DirectVPS. De hoster uit Dordrecht met snelle, groene servers, die volgens hun eigen website de snelste virtuele servers zijn.

De balans

De balans van DirectVPS laat zowel positieve als minder positieve dingen zien. Positief is dat de liquide middelen in 2014 zijn gestegen met zo’n 70.000 euro. Er is dus genoeg cash beschikbaar, zeker als je bedenkt dat er zelfs meer aan liquiditeiten in de onderneming zit dan er eigen vermogen aanwezig is. Ook zijn de langlopende schulden afgenomen, wat betekent dat er voldoende wordt afgelost en meer beschikbaar is voor de bedrijfsvoering.

Minder positief is dat de materiële vaste activa teruglopen. Op zich is dat niet vreemd, op activa wordt natuurlijk afgeschreven, maar dat het niet stijgt betekent ook dat er niet (meer) geïnvesteerd wordt. Het heeft er dan ook alle schijn van dat we hier niet te maken hebben met een groeiend bedrijf. Wat ook opvalt, is dat het vermogen is teruggelopen met iets meer dan 37.000 euro. Dit zou kunnen duiden op een verlies in 2014. In de toelichting op de balans wordt echter gesproken over een fiscale eenheid. Dit betekent dat er hoogstwaarschijnlijk nog een holding boven DirectVPS B.V. zit. Het zou dus ook zomaar kunnen zijn dat er wel winst is gemaakt in 2014, maar dat deze naar boven is gestuurd richting de holding.

Een gesprek met DirectVPS leert dat schijn inderdaad bedriegt in deze. De hoster heeft besloten om de activa in de bovenliggende holding te gaan beleggen. Hierdoor worden de investeringen in de vaste activa niet in deze cijfers zichtbaar. Het gedaalde vermogen heeft volgens DirectVPS inderdaad te maken met dividenduitkeringen naar dezelfde holding. Hieruit zijn de investeringen in vaste activa gedaan, zonder dat er externe financiers nodig zijn geweest.

Een laatste opvallende balanspost is kortlopende schulden. Deze zijn met ruim 50.000 euro toegenomen in 2014. Ondanks dat een toenemende kortlopende schuldenpost vaak een eerste indicatie is van teruglopende bedrijfsvoering, lijkt dat hier niet van toepassing. In dat geval gaat de liquiditeit vaak mee omlaag. Het kan dan ook bijna niet anders dan dat dit een bijzonder iets is. Bijvoorbeeld een grotere post nog te betalen belasting, wat dan zou betekenen dat er ook meer is verdiend.

DirectVPS geeft ons hierbij aan dat ons vermoeden juist is. De hogere kortlopende schulden zijn volgens het bedrijf inderdaad volledig te wijten aan een eenmalige belastingschuld.

DirectVPS Balans

De ratio’s

De ratio’s van DirectVPS lijken op basis van de beschikbare cijfers redelijk.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,28. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen 107.153 euro tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2014 net negatief. De uitkomst van -/- 24.673 euro betekent dat er bijna 25.000 tekort is als de kortlopende schulden inclusief de liquide middelen en de kortlopende vorderingen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,32, wat aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat DirectVPS hier in het bekeken jaar onder de 1/boven de 1 zit, toont aan dat het bedrijf (minder) goed gefinancierd is. De grootste oorzaken hiervoor zijn de dalende vaste activa en sterk stijgende kortlopende schulden. Dit blijkt dan weer niet uit een solvabiliteitspercentage van 0,24. Dit betekent dat de balans van DirectVPS voor 24% uit eigen geld en vermogen bestaat. Toegegeven, in 2013 was deze nog bijna 41%, maar 24% is nog altijd een meer dan redelijke solvabiliteit. Met de uitleg die VPS hierboven heeft gegeven is er ook geen reden om aan te nemen dat het vermogen in de komende jaren verder terug zal lopen. De ratio’s lijken onderuit te gaan door de gewijzigde ondernemingsstructuur en zullen naar alle waarschijnlijkheid in de cijfers 2015 weer normaliseren.

De conclusie

Het is op basis van de losse cijfers vrij lastig om een eenduidige conclusie aan de jaarcijfers van DirectVPS te hangen. Er zijn negatieve signalen, die bijna volledig worden veroorzaakt door daling van de reserves en stijging van de kortlopende schulden. Deze combinatie trekt de ratio’s naar de verkeerde kant van de lijn en geven de schijn van een bedrijf in de problemen. Er is echter ruim voldoende liquide middelen aanwezig, wat niet strookt met een bedrijf in moeilijke tijden. De verklaring van DirectVPS zelf is er één die logisch is en een verklaring kan zijn voor de bovengenoemde constateringen. Er zijn dan ook geen signalen dat de cijfers eind 2015 verder gaan teruglopen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.