Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Datacenters gaan failliet door problemen met financiering

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 19 juni 2015 08:00 uur

Vorige week ging Bunkerinfra Datacenters failliet en daarmee is er opnieuw een exploitant van datacenters failliet gegaan. Eerder gingen ook al Evinova, Datacenter Den Helder en Datahouse failliet. Dat roept al snel de vraag op waarom al deze datacenters failliet gaan. Wat hebben al deze datacenterexploitanten gemeen?

Wanneer de faillissementsverslagen van de verschillende datacenters er op na worden geslagen, dan is er bij Evinova, Datacenter Den Helder en Datahouse één essentiële overeenkomst. Dat zijn financiële problemen oftewel een gebrek aan financiering. Ook bij Bunkerinfra waar nog geen faillissementsverslag van is gepubliceerd, zien we in de over 2013 gepubliceerde jaarcijfers een eigen vermogen van maar liefst -/- 1,4 miljoen euro (negatief). Een bedrijf met dergelijke cijfers op haar balans, wordt ook wel technisch failliet genoemd.

Bij Datahouse was er de eerste vestiging in Alkmaar. Daarna werden er nog verschillende overnames en nieuwe investeringen gedaan. Het probleem daarbij was echter dat de financiering nogal agressief was en er daardoor chronische liquiditeitskrapte was. Of zoals de curator in het faillissementsverslag schrijft:
Alle overnames en overige investeringen zijn gefinancierd vanuit de cashflow van de exploitatie. Er is geen gebruik gemaakt van externe financiering. Het gevolg hiervan was een chronische liquiditeitskrapte.

Bij Datacenter Den Helder (DHData B.V.) was er een probleem met de financiering of volgens de bestuurders zou er zelfs sprake zijn geweest van “een dwaling omtrent financiering van het ondernemingsplan”:

De bestuurders meenden een financiering te hebben verkregen, waardoor leaseovereenkomsten zouden kunnen worden aangegaan met een belang van 400.000 euro terwijI deze veronderstelling achteraf niet juist bleek te zijn. Volgens de bestuurders zijn de mogelijkheden onderzocht om het gat in de financiering op te lossen, doch dit bleek niet mogelijk. Als gevolg van toenemende liquiditeitsproblemen is onenigheid ontstaan tussen verschillende aandeelhouders. Al deze omstandigheden hebben, samengevat, geleid tot een besluit om over te gaan tot eigen aangifte van het faillissement van DHData B.V., aldus de bestuurders.

Ook bij Evinova (oorspronkelijk Datacenter Meppel) was er een probleem met de financiering. Een investeerder wil samen met twee hosters een datacenter oprichten. Er wordt een contract ter waarde van 1,2 miljoen euro gesloten met Capgemini en op basis daarvan wordt in het datacenter geïnvesteerd en verstrekt ABN Amro financiering. Daarna ontstaat er echter ruzie tussen de oprichters én stelt Capgemini dat de medewerker die de overeenkomst had getekend, daar helemaal niet toe bevoegd was:

De twee partners van de heer Murris krijgen onderling een geschil en stappen uit de onderneming, hetgeen gefailleerde geld kost. Tevens komt intern bij Capgemini aan het licht dat de heer Huiskes niet eenhoofdig bevoegd was gedane beloften aan de heer Murris te doen. Wat volgt is een kortgeding door Capgemini om de heer Huiskes te ontslaan. Vervolgens stelt Capgemini zich op het standpunt dat de beloofde omzet aan de heer Murris slechts berustte op een intentieverklaring, op basis waarvan de heer Murris geen rechten toekomen. Voor gefailleerde heeft dit tot gevolg dat de klanten voor het datacenter uitblijven.

Uiteindelijk doet de investeerder nog een verwoede poging om het datacenter zelf van te grond te krijgen, onder meer door het aanstellen van vooraanstaand personeel uit de datacenterwereld. Volgens de investeerder kampt Nederland echter aan een overschot aan datacenters en is Meppel qua locatie zeer onaantrekkelijk voor bedrijven.

Ook bij Evinova is er sprake van problemen met de financiering. Daarnaast lukt het later niet om een datacenter van de grond te krijgen. Echter moet daar bij worden aangetekend dat dit door iemand is geprobeerd die zelf oorspronkelijk puur een geldverstrekker was en totaal niet bekend is met de wereld van datacenters en hosting.

Als laatste is er Bunkerinfra Datacenters (Dataprotectors B.V.). Gezien het bedrijf pas net failliet is, is er nog geen faillissementsverslag gepubliceerd. Wel blijkt er uit het jaarverslag over 2013 dat bij de Kamer van Koophandel is gepubliceerd, dat het bedrijf toen al een negatief eigen vermogen van -/- 1,4 miljoen euro had. Daarmee was het bedrijf al technisch failliet.

Verder blijkt uit een uitspraak op een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam dat er ook bij Bunkerinfra een probleem was met de financiering. In 2012 zal de exploitant al financieel aan de grond (toen het feitelijk nog niet eens operationeel was) en in 2013 werden er nieuwe investeerders gevonden. Echter bleek de verdere financiering die er zou komen, uiteindelijk niet te worden verstrekt:

De financiering van 2 miljoen euro waarvan in het investeringsmemorandum melding werd gemaakt, is in augustus 2013 (en nadien) niet verstrekt. Voorts waren er, anders dan in het memorandum stond vermeld, nog geen contracten met klanten voor data-opslag van kracht.

De door Finraad verstrekte geldlening, was voor een gedeelte ter grootte van 100.000 euro een overbruggingskrediet met een looptijd van zes maanden, tot 7 december 2013. Ambient heeft dit deel van de geldlening niet tijdig terugbetaald. Ambient heeft evenmin voldaan aan haar verplichting tot betaling van rente over de door [E] verstrekte lening van 385.000 euro met een looptijd van vijf jaar. Ambient heeft ook facturen van Bureau Valstar Simonis, een bedrijf van [E], onbetaald gelaten.

Bij alle gefaillieerde datacenters zorgt een probleem met de financiering ervoor dat de datacenters bankroet gingen. Het is niet uit te sluiten dat andere factoren, zoals de locatie buiten het kerngebied Amsterdam, ook een rol hebben gespeeld. Echter uit het feit dat veel van de failliete datacenters uiteindelijk toch weer succesvol in bedrijf zijn gekomen én het feit dat er ook talloze andere datacenters (zeer) succesvol zijn buiten Amsterdam en de Randstad, toont aan dat de locatie maar weinig te maken heeft met de faillissementen.

Vraag van de dag

Zullen er nog meer datacenters failliet gaan?
Bekijk resultaten

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jeroen: Typisch een aankondiging voordat het product volwassen is. Als je denkt meteen te kunnen beginnen de...

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!

Previder eerste Nederlandse datacenter met zonnepanelen
Previder: De zonnepanelen leveren een beperkt deel van de totaal benodigde stroom voor het datacenter. Maar do...