Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Cyso Managed Hosting

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 3 juli 2015 08:00 uur

Deze keer bekijken we de jaarcijfers van Cyso Managed Hosting. Een Alkmaars bedrijf dat zich al weer 18 jaar begeeft in de hostingbranche en volgens eigen zeggen gedreven wordt door verbetering. Op de website schrijft men zelf dat zij een gezonde, onafhankelijke financiële basis hebben. We zullen het eens gaan bekijken.

De balans

In de basis lijkt de balans de eerdergenoemde stelling te ondersteunen. Sterker nog, bijna de helft van de balans aan de activazijde bestaat uit liquide middelen. Met ruim 1,1 miljoen euro eind 2013 is er ruim voldoende cash aanwezig. Dat dit geen stortingen vanuit aandeelhouders, maar wordt veroorzaakt door winst blijkt uit de passivazijde. Hieruit blijkt dat de overige reserves jaarlijks stijgen naar een totaal van ruim 1,7 miljoen euro per eind 2013. Er staat weliswaar geen onverdeelde winst opgevoerd, wat in 2012 en 2011 wel het geval was, maar het lijkt op basis van de historie het meest waarschijnlijk dat de stijging van 323.000 euro gewoon gerealiseerde winst is.

Het enige wat eigenlijk opvalt in de balans is enerzijds het feit dat de vaste activa teruglopen over de jaren en anderzijds dat de kortlopende schulden licht stijgen in 2013. Hier zijn legio mogelijke verklaringen voor te verzinnen, zowel positief als negatief, maar sowieso lijkt dit op basis van de overige positieve ontwikkelingen in de balans niet iets waar we ons zorgen over hoeven te maken. Wat een plausibele verklaring voor de dalende activa zou kunnen zijn, is iets wat we al vaker hebben gezien in deze rubriek. Er wordt een aparte B.V. opgericht waar alle nieuwe investeringen in worden gedaan. Voor wat betreft de stijgende kortlopende schulden heeft het er alle schijn van dat dit een incidenteel iets is. Denk bijvoorbeeld aan een hogere te betalen vennootschapsbelasting door hogere winsten.

Cyso Balans

De ratio’s

De ratio’s van Cyso Hosting lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 2,06. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen iets meer dan de helft overhoudt. Het werkkapitaal is in 2013 positief. De uitkomst van 762.499 euro betekent dat er ruim 7,5 ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen inclusief liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,56, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Cyso hier in het bekeken jaar onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,71. Dit betekent dat de balans van Cyso Hosting voor driekwart uit eigen geld en vermogen bestaat.

Cyso Ratios

De conclusie

Het lijkt er op dat er een heel simpele conclusie kan worden getrokken over de financiële basis van Cyso Hosting. Op basis van de jaarcijfers kunnen we ogenschijnlijk zonder problemen roepen dat de hoster niet liegt en inderdaad beschikt over een gezonde, onafhankelijke financiële basis. Nagenoeg alles op de balans laat een positieve ontwikkeling zien. Met zeer ruime liquide middelen en een eigen vermogen van 71% is er niets waar je je, in financieel opzicht, bij Cyso Hosting zorgen over hoeft te maken.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.