Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: SoHosted

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 10 juli 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van SoHosted. Een hoster uit het Friese Drachten die zelf zegt te houden van het helpen van mensen, goede diensten leveren, eerlijk communiceren en problemen voor klanten oplossen.

De balans

De balans laat aan alle kanten zien dat SoHosted een bedrijf in een groeiscenario is. De materiële vaste activa groeien jaarlijks, wat aangeeft dat er constant geïnvesteerd wordt in wat hoogstwaarschijnlijk nieuwe servers zullen zijn. De financiering van deze investeringen lijkt te komen uit eigen geld in 2012 en externe financiers in 2013. In 2012 zien we namelijk de liquide middelen teruglopen van 112.000 naar 33.000 euro. In 2013 is te zien dat de kortlopende schulden met bijna een ton stijgen, waar ze een jaar eerder nog met ruim 20.000 euro terugliepen.

Als we aan de andere kant kijken naar het eigen vermogen, dan zien we een stijging van de reserves met ongeveer 5.000 euro in 2012 en zo’n 15.000 euro in 2013. Dit lijkt te duiden op een winstgevende bedrijfsvoering. Het lijkt geen dikke winsten te genereren, maar het blijft winst en ze lijken groter te worden. Let wel, het zou natuurlijk altijd nog kunnen dat er meer winst wordt gemaakt dan de cijfers doen vermoeden. Als er bijvoorbeeld jaarlijks dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) ligt de winst een stuk hoger.

SoHosted Balans

De ratio’s

De ratio’s van SoHosted lijken op basis van de beschikbare cijfers matig. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 0,59. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ruim 40% tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2013 negatief. De uitkomst van -/- 278.382 euro betekent dat er bijna 3 ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen en liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 2,94, wat aantoont dat het bedrijf op moet blijven letten. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat SoHosted hier in het bekeken jaar boven de 1 zit, toont aan dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. Dit blijkt nog niet in zulke mate uit een solvabiliteitsratio van 0,18. Dit betekent dat de balans van SoHosted voor 18% uit eigen geld en vermogen bestaat.

SoHosted Ratios

De conclusie

De jaarcijfers lijken een beeld te scheppen van een bedrijf dat groeit en bovenal winstgevend is. Op zichzelf een heel positief beeld, Het enige waar SoHosted op lijkt te moeten letten is de financiële verhoudingen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een bedrijf zichzelf kapotgroeit. We kennen in Nederland niet voor niets het spreekwoord ‘ten onder gaan aan je eigen succes’.

Reactie Maurice Graber (eigenaar SoHosted):

De conclusie in het onderzoek van ISPam klopt in grote lijnen. We groeien snel en hebben alles met eigen middelen gefinancierd. Ook in 2013 was er nog geen sprake van externe financiering, maar investeringen vanuit eigen liquiditeit. Winsten worden inderdaad uitgekeerd naar de holding waardoor de reserves niet snel lijken te stijgen.

De stijgende schuldenlast is het gevolg van een groei die accelereert. Klanten die een jaar (of langer) vooruit betalen komen als schuld op de balans te staan, immers: de betaling is al gedaan maar de prestatie moet nog geleverd worden. Een factuur die we uitschrijven in december 2013 zal voor 1/12e deel geboekt worden als omzet in 2013 en voor 11/12e deel als schuld op de balans van 2013. De resterende omzet wordt pas in 2014 geboekt. Kosten worden vaak wel vooruit gemaakt, zoals domeinregistraties (ook jaarlijks) of stevige investeringen in hardware.

Vooralsnog hanteren we een beleid dat gericht is op groei en het volhouden van een hoge kwaliteit dienstverlening. Service kost geld, maar is (in onze eigen ogen) nog steeds de beste lange-termijnstrategie. Zolang we niet afhankelijk zijn van externe geldschieters heeft een gezonde balans een minder hoge prioriteit.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.