Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Webreus

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 17 juli 2015 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Webreus. Een Brabantse hoster die, volgens de eigen website, groots is in gebruiksvriendelijkheid, kleine prijzen en kwaliteit en service.

De balans

Als we de balans bekijken zijn er meerdere zaken die direct opvallen. Zo is daar het feit dat er in 2011 geen materiële vaste activa op de balans staat. In 2012 en 2013 staat er respectievelijk 80.750 en 61.750 euro op de balans. Een logische verklaring kan zijn dat er voorheen werd gehuurd en er geen ‘eigen’ activa was. Dit zou betekenen dat Webreus in 2012 voor het eerst eigen activa, hoogstwaarschijnlijk dataservers, heeft aangekocht. DIt lijkt een indicatie van positieve groei te zijn.

Een andere opvallende post zijn de effecten. In 2012 duikt er een post effecten op van 250.000 euro. Dit zijn echter geen aandelen in een dochtermaatschappij, maar gewoon aandelen die via de beurs worden verhandeld. Dochtermaatschappijen en dergelijke worden namelijk geadministreerd als deelneming(en) en niet als effecten. Dit lijkt een redelijk branchevreemde activiteit, maar gezien de nog altijd aanwezige liquide middelen niet iets om de wenkbrauwen over te fronsen.

Naast het feit dat bijna geen schulden op de balans staan, is er ook voldoende eigen vermogen aanwezig. Wel nemen de overige reserves in 2013 met ruim 129.000 euro af. Dit zou kunnen betekenen dat er in 2013 voor bijna 130.000 euro verlies is gemaakt, maar het zou ook simpelweg kunnen zijn dat er voor een dergelijk bedrag aan dividend is uitgekeerd aan de aandeelhouders. Gelet op de toename van de reserves in 2012, een stijging van ruim 175.000 euro, lijkt de laatste verklaring het meest voor de hand liggend.

Webreus balans

De ratio’s

De ratio’s van Webreus lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2013 uit op 6,39. Simpel gezegd betekent dit dat zes keer zoveel direct opeisbare vorderingen zijn dan direct opeisbare schulden. Het werkkapitaal is in 2013 positief. De uitkomst van 399.605 euro betekent dat er bijna 4 ton overblijft is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen en liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,13, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Webreus hier in het bekeken jaar ruim onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,86. Dit betekent dat de balans van Webreus, ondanks de daling in 2013, alsnog voor 86% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Webreus Ratios

De conclusie

Er lijkt niets aan de hand met Webreus, in ieder geval niet op financieel gebied. Er zijn weinig schulden aanwezig en een ruim eigen vermogen. De post effecten lijkt een vreemde eend in de bijt op de balans van een hoster, maar er zijn voldoende kortlopende vorderingen en liquide middelen aanwezig dat dat geen zorgenkindje hoeft te zijn. Aannemend dat de daling van de reserves een dividenduitkering is geweest, lijken we hier met een prima winstgevend bedrijf te maken te hebben.

Reactie Edzard Kolks (CEO Webreus)

Alle hardware wordt door ons vanaf het begin gekocht. Gezien de (enorme) omvang hiervan en het onderhoud (vervanging/reparatie) wat hieraan onderhevig is, is ervoor gekozen deze zaken niet te activeren. De vaste activa op de balans (eigenlijk immateriële activa) zijn afschrijvingen/reserveringen voor software (aangekocht en zelf ontwikkeld) voor ons nieuwe cloud-systeem.
De aankoop van effecten (defensief/laag rendement portefeuille) is enkel en alleen gedaan om een hoger rendement te behalen uit de (overtollige) liquide middelen. Zoals u weet levert een zogenaamde spaarrekening tegenwoordig niets meer op.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.