Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Overnames in de hostingmarkt zijn vaak een kwestie van geld

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 6 augustus 2015 08:00 uur

Het afgelopen jaar hebben er relatief veel overnames in de hostingmarkt plaatsgevonden. Velen zien hier de bevestiging in dat de lang verwachte consolidatie in de hostingmarkt op gang aan het komen is. De vraag waarom deze overnames plaatsvinden en anderen niet wordt echter niet beantwoord. Het antwoord op de waarom-vraag is evenwel relatief eenvoudig als logisch: geld.

De meest spraakmakende overname van de afgelopen tijd is die van IS Group door KPN. Op het eerste gezicht lijkt de overname weinig met geld te maken te hebben. De overname is voor KPN logisch want die is hard op zoek naar marktaandeel in de cloud- en hostingmarkt. IS Group stelt op haar beurt gebruik te kunnen maken van het marktbereik van KPN.

Echter valt aan de balans van IS Group op dat tweederde van het bezit (activa) van het bedrijf bestaat uit goodwill die is verkregen bij overnames die het zelf in het verleden heeft gedaan, dat terwijl het bedrijf bijna volledig gefinancierd was door externe financiers en over relatief weinig eigen vermogen beschikt. In 2014 kreeg het bedrijf méér eigen vermogen doordat ING Corporate Finance instapte als financieel aandeelhouder ten tijde van de overname van WideXS door IS Group zelf.

Het beperkte eigen vermogen van IS Group was – zover ik kan zien – bedrijfseconomisch de enige zwakke plek van het bedrijf. IS Group liet al jaren lang een gezonde winst zien. Deze winst werd enkel gedrukt door de afschrijvingen op de verkregen goodwill. KPN was daarom voor IS Group een ideale overname kandidaat omdat het over meer dan genoeg kapitaal beschikt en de financiële toestand van IS Group in die geconsolideerde jaarcijfers van KPN nauwelijks zullen opvallen.

Ook bij de overnames die IS Group in het verleden zelf heeft gedaan speelt geld een belangrijke rol. Uit de jaarcijfers over 2014 van IS Group blijkt dat het bedrijf voor de overname van 7,2 miljoen euro voor WideXS betaalde en eerder 4,8 miljoen euro voor NXS. Dat zijn geen bedragen die een gemiddelde ondernemer in een potje heeft zitten. Het doen van deze (en eerdere) overnames door IS Group was enkel mogelijk door de mogelijkheid van het bedrijf om financiering aan te trekken bij externe partijen. Of te wel een kwestie van geld.

Vorige week werd ook bekend dat Sentia opnieuw op overnamepad is. Dit keer werd Nines overgenomen, terwijl enkele maanden geleden Reasonnet al werd overgenomen. In het geval van Reasonnet werd er vorig jaar een reorganisatie aangekondigd en lieten de jaarcijfers zien dat het bedrijf er financieel niet al te florissant voor stond. Een overname door een kapitaalkrachtig moederbedrijf moet daarom een uitkomst zijn geweest.

Aan de kant van Sentia valt op dat participatiemaatschappij Waterland aan boord is die volgens de website: “Ondernemers terzijde staat bij het realiseren van hun groeiambities. Met substantiële financiële middelen en gecommitteerde industrie expertise stelt Waterland haar deelnemingen in staat om zowel autonoom als middels acquisities versneld te groeien”. Oftewel aan de zijde van Sentia is meer dan voldoende geld beschikbaar om overnames te doen.

Een ander goed voorbeeld is IT-Ernity dat de afgelopen jaren verschillende middelgrote en grote hostingbedrijven heeft overgenomen. Daarbij gaat het ondermeer om ProServe, CloudVPS, Signet, VDX, Webstekker en ik vergeet en waarschijnlijk nog een aantal. De reden dat IT-Ernity al deze overnames kon financieren? Nedvest, een investeringsmaatschappij nam deel in IT-Ernity en in 2013 werd het bedrijf daarna verkocht aan nog grote Amerikaanse private equity maatschappij Veronis Suhler. Oftewel: geld zat.

Natuurlijk zijn er bij overnames ook tal van andere factoren die een rol spelen. Echter zal vooral aan de kant van de overnemende partij er de beschikking moet zijn om geld om de overgenomen partij te kunnen betalen. Uiteraard is het ook mogelijk om de overname in aandelen in de overnemende partij te betalen. Echter is er dan eerder sprake van een fusie dan van een overname.

JanKlaassen, 6 augustus 2015 10:37 am

De strekking van dit artikel ontgaat mij een beetje. Overnames in het algemeen, vallen en staan met geld. De titel van dit artikel zou suggereren dat geld het enige is wat nodig is, maar dat komt ook weer niet naar voren. Ook andere factoren die van invloed zijn bij een overname, of andere factoren die normaal gesproken van invloed zijn bij een overname worden niet genoemd. Hierdoor lijkt dit artikel nogal een inkoppertje en zou het misschien beter zijn om dit artikel een nieuwe titel te geven: "De meest spraakmakende overnames (tot nu toe) van 2015 in de HostingMarkt".

Arnout Veenman, 6 augustus 2015 10:53 am

Natuurlijk speelt bij overnames in het algemeen geld een belangrijke rol. Waar het om gaat is de vraag waarom bepaalde overnames wél en andere niet plaatsvinden. Enerzijds willen veel bedrijven overnames doen, maar kunnen dat niet door een gebrek aan geld c.q. de mogelijkheid externe financiering aan te trekken en anderzijds zijn er veel ondernemers die hun toko simpelweg niet willen verkopen. Een belangrijk motief om een onderneming wel te koop aan te bieden is een gebrek aan geld of de mogelijkheid om (nog meer) externe financiering aan te trekken. Dat is wat mij opviel en dat werd bevestigd door verschillende ondernemers die ik gesproken heb. In dit artikel heb ik die rol van geld bij overnames in de hostingmarkt inzichtelijk gemaakt en recente overnames gebruikt om dat te onderbouwen. Al is het ook zeker een idee om eens op een ritje te zetten welke andere factoren van invloed zijn op overnames. Die staat nu op de todo!

Mark Karsch, 6 augustus 2015 2:04 pm

Aan de kant van Sentia valt op dat participatiemaatschappij Waterland aan boord is die volgens de website: “Ondernemers terzijde staat bij het realiseren van hun groeiambities. --> Onder de Waterland groep vallen ook partijen zoals Unit T - een rechtstreekse concurrent van Nines. Het zou interessant zijn wanneer je een club als Waterland of IT-Ernity een keer bekijkt en welke overlap er in hun klanten valt onder de holding.

Voorbeeld:
KPN: Enterprise IAAS/Datacenter/connectiviteit
IS Internet: Hoogwaardige managed services
Argeweb: Focus op VPS en MKB markt

En daarna door pakken: welke clubs vallen nog niet onder de holding van deze 3? Wat kan True/Multrix of Vancis leren van deze consolidatie? Of wat zijn de mogelijkheden/adviezen voor een Interoute/BT op basis van deze consolidatie of een willekeurige kleine hoster als zij een exit strategie hebben?

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.